Mặt Trái của Xã Hội Cộng Sản Việt Nam

ACB và số phận các khoản tiền gửi, cho vay Liên Ngân Hàng.
Huỳnh thị Huyền Như ăn cắp trên 4 ngàn tỷ  đồng của khách hàng VietinBank? Số tiền đó đi đâu?

TinParis. Đọc báo CSVN giúp chúng ta biết những điều mà Đảng CSVN không thể nào giải quyết nổi như trường hợp dưới đây.
Các ngân hàng như VietinBank, Global Petro Bank, Xây Dựng VN, Thương Mại Á Châu đều không có tiền trong kho để trả nợ nên cầu cứu Ngân hàng Nhà Nước cứu nguy , nhưng Nhà Nước thì thâm thủng ngân quỹ  nên cứ in tiền VN như nước, trong khi đó thì các ông lớn giữ tiền Đô La Mỹ, tiền Euro trong nhà. Cho chắc ăn!

*
*  *

ACB và số phận các khoản tiền gửi, cho vay Liên Ngân Hàng

http://vietstock.vn/2015/08/acb-va-so-phan-cac-khoan-tien-gui-cho-vay-lien-ngan-hang-737-437030.htm

Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB: Asia Commercial Bank) công bố BCTC (báo cáo tài chính) bán niên soát xét 2015, trong đó nhiều khoản tiền gửi liên ngân hàng chưa thu hồi được, khoản tiền gửi tại VietinBank đã được xử lý bằng toàn bộ dự phòng rủi ro trích lập và khoản cho vay liên ngân hàng được thanh toán bằng trái phiếu là tài sản đảm bảo.

* Rủi ro hoạt động liên ngân hàng đã giảm?

Tính đến giữa năm 2015, tiền gửi tại các TCTD ( Tổ chức Tín Dụng) khác của ACB tăng từ 3,178 tỷ lên 5,110 tỷ đồng, tuy nhiên dự phòng rủi ro tiền gửi tại các TCTD khác giảm từ 704 tỷ về 102 tỷ đồng.

Trong đó, về khoản tiền gửi 719 tỷ đồng tại VietinBank, theo quyết định của bản án phúc thẩm tuyên án Huỳnh Thị Huyền Như phải bồi thường 695 tỷ và VietinBank phải hoàn trả hơn 24 tỷ đồng cho ACB. Theo ACB, khoản 695 tỷ này ít có khả năng hoàn trả lại nên Ngân hàng đã trích lập dự phòng toàn bộ và thoái lãi dự thu liên quan. Trong 6 tháng đầu năm, ACB đã sử dụng toàn bộ số tiền dự phòng trích lập để xử lý rủi ro đối với khoản tiền gửi không có khả năng thu hồi này. Như vậy, ACB còn khoản tiền hơn 24 tỷ đồng đã quá hạn tại VietinBank.

Với khoản tiền gửi 772 tỷ tại Ngân hàng B – bị Ngân hàng Nhà nước tuyên bố mua 0 đồng vào ngày 7/7/2015 - Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu (GPBank : Global Petro Bank), tại ngày 31/03/2014, ACB đã ký thỏa thuận với GPBank đồng ý gia hạn thời hạn trả thêm 24 tháng với ngày đáo hạn mới là 4/9/2016. Vào ngày 13/7/2015, ACB đã gửi công văn đề nghị NHNN ( Ngân Hàng Nhà Nuớc) xem xét cho ACB mua lại các trái phiếu do GPBank nắm giữ để thu hồi khoản tiền gửi này. Tại thời điểm phát hành BCTC bán niên 2015, ACB chưa nhận được chỉ đạo từ NHNN về đề nghị trên.

Khoản tiền gửi 400 tỷ đồng đã quá hạn tại Ngân hàng C – bị NHNN bắt buộc mua lại 0 đồng từ ngày 31/1/2015 – Ngân hàng Xây dựng VN – CB (VNCB: VN construction Bank ), số tiền trích lập dự phòng cho khoản tiền gửi này tại thời điểm 30/6/2015 là 102 tỷ đồng (cuối năm 2014 là 9 tỷ đồng). Vào ngày 13/7/2015, ACB đã gửi công văn đề nghị NHNN xem xét cho ACB điều chỉnh kỳ hạn thu hồi khoản tiền gửi và lãi liên quan và ACB chưa nhận được chỉ đạo cụ thể từ NHNN về đề nghị này.

Còn về khoản cho vay các TCTD khác gần 1,381 tỷ đồng cuối năm 2014 nhưng đến 30/6/2015 không còn hạch toán, trong đó có 600 tỷ đồng cho vay Ngân hàng D với lãi phải thu tại thời điểm cuối năm 2014 là 112 tỷ đồng được bảo đảm thanh toán bằng trái phiếu do một công ty trong nhóm 6 công ty phát hành cho Ngân hàng D có tổng mệnh giá 600 tỷ đồng. Vào ngày 9/3/2015, ACB đã thu hồi toàn bộ khoản cho vay và lãi dự thu với số tiền 117 tỷ đồng thông qua việc mua lại tài sản đảm bảo gồm 600 tỷ đồng trái phiếu và 117 tỷ đồng lãi phải thu phát sinh. Các trái phiếu này được phân loại vào nhóm 2 – nợ cần chú ý, đáo hạn vào tháng 12/2015, tháng 3/2018 và tháng 11/2020 với lãi suất 5.29% và 5.3%.

Anh Đức


Chú thích TinParis.

Trong vụ sâp tiệm liên đới các ngân hàng VN, có vụ Hùnh thị Huyền Như ăn cắp trên 4000 tỷ đồng ( theo vietbao.vn). Số tiền đó đi đâu?
Nguồn
http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Nhung-tai-san-khung-nao-cua-Huyen-Nhu-dang-bi-ke-bien-phong-toa/2147519993/218/