Mặt Trái của Xã Hội Cộng Sản Việt Nam
  Nguyễn Lân - Gia tộc cơ Hội và hám danh nhất Việt Nam - Bài  2 -
TinParis. Đọc báo CSVN giúp chúng ta biết những điều mà Đảng CSVN không thể nào giải quyết nổi như trường hợp dưới đây. Điều đó cũng  cho chúng ta thấy tình trạng " bán khai " của một chế độ thường hay rêu ra là đã đạt được nhiều thành quả rất lớn từ hơn 30 năm nay ( 3 thế hệ rồi ). Muốn sống còn, người dân phải " biết mánh mung, gian lận " theo kiểu CSVN.