Hồ Chí Minh : Kẻ ấu dâm và làm nhục quốc thể -
TinParis. Đọc báo thế giới  giúp chúng ta biết những điều mà Đảng CSVN che đậy và tạo thành huyền thoại như chuyện Hồ Chí Minh dưới đây . Từ một kẻ bệnh hoạn " ấu dâm" trở thành Bác "yêu nhi đồng". Cộng sản Việt Nam là như vậy đó!

*
*  *
nguồn  http://nguyenphunepal.blogspot.fr/2015/05/ke-au-dam-va-nhuc-quoc-the.html