N H Ạ C
 
 
Trần văn Bá
-  Sáng tác: Nhạc sĩ Trần Quan Long & Thân hữu Trần văn Bá - Trình bày  Hoàng Hoa


 


Anh đã nằm xuống nơi quê hương khốn khổ
Anh đã nằm xuống cho trọn vẹn ước mơ
Kháng chiến phải xuất phát từ quê nhà
Mưa sẽ từ dưới đất mưa lên

Anh vượt biển Đông mong vá Trời lắp biển
Như một lời nhắn với thế hệ đến sau
Kháng chiến phải xuất phát từ quê nhà
Mưa sẽ từ dưới đất mưa lên

Anh đã về chết như một Kinh Kha đất Việt
Anh đã về thắp sáng Chính Nghĩa Quốc Gia
Anh sẽ còn mãi trong lòng muôn dân nước Việt
Dáng anh hùng Trần Văn Bá thân yêu


Trở Về