N H Ạ C
 
 
  Hãy khóc đi Paris
Nhạc Mai Đằng- Thơ: Nhật Thúy Vi- Ca sĩ: Diệu Hiền- Video: HatbuiVitran 
Trở Về