Chúng  ta phải làm gì  ?

Tinparis.  Chúng ta có bổn phận là "Đừng quên tội ác của Cộng Sản Việt Nam ",   và giải thích cho con cháu chúng ta, trong nước cũng như ở Hải ngoại biết rõ tại sao Đảng Cộng Sản Việt Nam ,  với Hồ chí Minh  đứng đầu,  đã phạm biết bao tội ác  , gây bao nhiêu hận thù , chia rẽ dân tộc,  và làm cho Đất Nước điêu linh từ hơn quá nửa thế kỷ nay.

Các bạn hãy " download/télécharger/ tải xuống "  các links để làm tài liệu , và giải thích cho mọi người đều biết. Đó là bổn phận của  chúng ta.

             Xin Mời quý Bạn bấm vào các Links duới đây để đọc :


Trở về