Những bài viết  về phe LMDCVN phản thầy:
Ngô Thanh Hải, Nguyễn Quốc Nam, Le Phát Minh, Nguyễn tấn Trí
TinParis.   " Nội tuyến các chính Đảng Quốc Gia ", đó là sách lược hàng đầu của CSVN  từ ngày chúng thành lập Đảng CSVN cho đến  hôm nay. Những người như  Nguyễn Bình,  Vương thừa Vũ của Việt Nam Quốc Dân Đảng, hay  Phan thị  Thanh Bình ( vơ cố Bs Nguyễn tôn Hoàn ), Trần văn Chiêu , Lê tấn Trạng  của Đảng Đại Việt Quốc Dân Đảng chỉ là những khuôn mặt bị lộ  ra. Trong khi đó, còn biết bao nhiêu kẻ khác đang nằm im ? 

Đến nay, thì đám phản thầy ( Gs Nguyễn ngọc Huy) đã lộ mặt công khai như Lê Phát Minh, Nguyễn Quốc Nam, Nguyễn tấn Trí, Ngô Thanh Hải. Chúng đã thực hiện được mục tiêu của Việt Cộng, và Vẹm tân hằng mơ ước từ 40 năm nay  tại Canada là "Xóa bỏ ngày tội ác của Việt Cộng , ngày lịch sử Quốc Hận 30.04.1975"  để thay thế bằng "Ngày hành trình đi tìm tự do" qua Luật S-219 của QuốcHội Canada. Một dân tộc, một cộng đồng mà "mất lịch sử" là một dân tộc, một cộng đồng chắc chắn sẽ  bị "xóa sổ".  

Trong cuốc phỏng vấn  trên đài RFA ngày 24.4.2015, Ngô Thanh Hải cho rằng chúng ta ra đi là vì
"Chúng ta bỏ nước đi tìm tự do chứ đâu phải là hận cộng sản đâu". Điều nầy đã "nói rõ " tâm tư dấu kín của Ngô Thanh  Hải.

Thanh Trúc: Câu hỏi cuối củng xin được hỏi ông, đối với những người lâu này vẫn muốn ngày 30 tháng Tư là ngày quốc hận chứ không thể là ngày gì khác thì ông có lời nào bày tỏ?

TNS Ngô Thanh Hải: Thưa nó như thế này: quốc hận là quốc hận của ngừơi Việt Nam chúng ta, chúng ta hận là đúng, nhưng mà đối với dân Canada họ có gì đâu mà phải hận? Tuy nhiên, nếu coi kỹ trong Đạo Luật ,ngày quốc hận là ngày 30 tháng Tư khi chúng ta bỏ nước ra đi là lý do gì? Chúng ta bỏ nước đi tìm tự do chứ đâu phải là hận cộng sản đâu. Chúng ta chạy là chúng ta bỏ nước ra đi vì vấn đề tự do. Đạo Luật này không xóa bỏ ngày 30 tháng Tư mà chính thức là National Day của Canada đặc biệt công nhận ngày 30 tháng Tư.

Được biết trước đây, Gs chủ trương "NĂM KHÔNG" nhấn mạnh đến việc "KHÔNG THỎA HIỆP"  với Việt Cộng, thì đám "phản thầy"  , cố đấm ăn xôi để xin về hợp tác với Việt Cộng như trong cuộc hội thảo với đề tài: HIỂM HỌA BẮC PHƯƠNG do Liên Khu Hội Âu Châu LIÊN MINH DÂN CHỦ VIỆT NAM (LMDCVN) tổ chức tại Paris, Pháp Quốc, ngày 7.4.2012, với sự tham dự khoảng 40 người, trong đó có những đại biểu từ Mỹ Châu đến tham dự như các ông Ngô Thanh Hải, Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương Liên Minh Dân Chủ  đến từ Canada, ông Nguyễn Tấn Trí, Phó Chủ Tịch Ủy Ban CHTƯ/LMDCVN, và ông Lê Phát Minh, Cố Vấn LMDCVN đến từ Hoa Kỳ.:

(Trích): 
  
"Có phải là người cầm quyền Việt Nam, hay là một cái chư hầu, hay là một thái thú của Trung Cộng? Đó là những cái điều mà làm cho tất cả chúng ta  có thái độ thấy rõ là CSVN bán nước. 
  
Tuy nhiên, cuộc thảo luận hôm nay của mình là mình phải hiểu rõ cái HOÀN CẢNH nó như thế nào? Có những cái mình nói ra là anh em không bằng lòng, nhưng mình phải nhìn một cách ngay thẳng trên một số vấn đề thì cái đó chúng ta mới có thể giải quyết được. 
  
Về phương diện chính trị thì đương nhiên chúng ta với Cộng Sản là 2 chiến tuyến rất rõ ràng. Tuy nhiên về bảo vệ tổ quốc đương nhiên là cùng một mục tiêu bởi vì Tổ Quốc là trường tồn, dân tộc Việt Nam là trường tồn, còn thể chế chính trị nó có khéo léo cách mấy nó cũng kéo dài 50 năm, 100 năm, 200 năm nó cũng phải tan, nhưng mà Việt Nam, dân tộc Việt Nam vẫn còn. 

Do đó, chúng ta phải có một thái độ dứt khoát rõ ràng Thái độ chính trị thì đương nhiên chúng ta và CSVN là hai cái khác nhau. Chúng ta chủ trương Dân Chủ Tự Do, CSVN chủ trương độc tài, hai cái không thể hòa hợp. Nhưng mà trên phương diện Tổ Quốc, chúng ta không thể nào nói đó là cái chết cho Cộng Sản Việt Nam, nhưng mà đó là cái chết cho dân tộc Việt Nam 

Về Chính Trị, chúng ta không không thể nào Hòa Hợp, Hòa Giải với CSVN, nhưng Về phương diện bảo vệ tổ quốc chúng ta phải đứng cùng CSVN."

 (Hết trích).


Trân trọng mời quý độc giả đọc các bài viết dưới đây để hiểu rõ thêm về cái đám Liên Minh Dân Chủ Việt Nam "phản bội" Gs Nguyễn ngọc Huy nầy.


             Xin Mời quý Bạn bấm vào các Links duới đây để đọc :Trở về