DOWNLOAD/ Télécharger / Tải xuống những tài liệu của TinParis

TinParis. Nhằm phục vụ quý độc giả, chúng tôi  xin gom  những bài viết đã đăng trên TinParis với các chủ đề khác nhau thành những tập tài liệu ( dưới dạng pdf) để quý vị tải xuống (download/télécharger) ,  hay in ra trên giấy để đọc thoải mái cùng phổ biến rộng rãi chia xẻ với bạn bè .


  • Xin Mời quý Bạn bấm vào các Links duới đây để đọc :

MẶT  TRẬN  KHÁNG CHIẾN BỊP - BĂNG ĐẢNG  VIỆT TÂN

1- Từ Mặt Trận  Kháng chiến  Bịp  đến cái chết của Hoàng Cơ Minh:


  TÀI LIỆU CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA  VỀ TRẬN HẢI CHIẾN HOÀNG SA CHỐNG TRUNG CỘNGTÀI LIỆU  VỀ  SỰ QUAN HỆ NGOẠI GIAO (1949- 1979) GIỮA  Việt Cộng  và Trung Cộng


                    -  Trung Cộng Trả lời  CSVN  (1979) về quyển Bạch Thư nầy (537 ko)


  TÀI LIỆU  BÁO NGOẠI QUỐC

                   - Trong lòng hệ- thống  " tình báo, công an, mật vụ " cộng sản !  CÁC HỒN MA CỦA MAO - Bản dịch của Ngọc Nhân
  TÀI LIỆU  VỀ ĐẶNG VĂN NHÂM

  TÀI LIỆU  VỀ MAI VIẾT TRIẾT


  DÂN TỘC SINH TỒN - Nguyễn Ngọc Huy- tái bản năm 2006 ( dưới dạng Zip /  doc )


 Tìm  hiểu Hội  TAM ĐIỂM - Hội Tam Điểm Pháp - Đông Dương


 

Chúng tôi sẽ tuần tự đưa lên những tài liệu khác ......liên quan đến  những kẻ  theo đuôi Cộng sản v;v...

Trở về