Tài liệu tội ác của Cộng Sản Việt Nam

Tinparis.  Những tài liệu dưới đây có mục đích giúp cho chúng ta đừng quên tội ác của Cộng Sản  và giải thích cho con cháu chúng ta, trong nước cũng như ở Hải ngoại biết rõ tại sao Đảng Cộng Sản Việt Nam ,  với Hồ chí Minh  đứng đầu,  đã phạm biết bao tội ác  , gây bao nhiêu hận thù , chia rẽ dân tộc,  và làm cho Đất Nước điêu linh từ hơn quá nửa thế kỷ nay.

Các bạn hãy " download/télécharger/ tải xuống "  các links để làm tài liệu , và giải thích cho mọi người đều biết. Đó là bổn phận của  chúng ta.

             Xin Mời quý Bạn bấm vào các Links duới đây để đọc :

Trở về