Những thủ đoạn chánh trị gian ác của Cộng sản Việt Gian và Băng Đảng Tay sai  !
TinParis. Trong cuộc tranh đấu  chống Cộng Sản Việt  Gian và Băng  Đảng tay sai của chúng , núp  dưới mọi hình thức  chiêu bài  , từ  việc lợi dụng  " cờ vàng "  , " từ thiện ", "  thương phế binh " ,  " danh nghĩa chống cộng " , đến việc " xóa bỏ hận thù ", " quên đi quá khứ ", " hòa hợp hòa giải dân tộc ", " dân chủ , đối kháng cuội ", " chung lưng chống bọn xâm lược phương Bắc ", " Hội Nghị Diên Hồng " v.v.. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại  thật khó mà "phân biệt" được Chân Giả. Những bài viết chọn lọc  sau đây  của những người có kinh nghiệm xương máu, còn  " tâm huyết "  phát huy  " chánh nghĩa Quốc Gia "   " vạch rõ những cạm bẫy " gian ác của CSVG và tay sai  để phục vụ quý đọc giả hầu xây dựng một Quốc gia Việt Nam Dân Chủ , " Phi Cộng sản " , và Phú Cường.


Xin Mời quý Bạn bấm vào các Links duới đây để đọc
:


Trở về