VIDEO  TÀI LIỆU   VỀ WIKILEAKS

VIDEO  ( anh ngữ ) Youtube Tài Liệu về
"  Tất cả Những điều gì mà bạn muốn biết về  Wikileaks "

Bộ Video Tài Liệu  gồm có 4 phần . 
Xin mời quý bạn Click vào các Hình  dưới đây để xem :


Video 1/4  


Video 2/4 


Video 3/4 


Video 4/4 


Trở Về