Những  Kỷ niệm  không hề phai 

của một cán bộ kỳ cựu Đại Việt Quốc Dân Đảng Xứ Bộ Miển Trung  [  Bài 1 ]
- Đoàn Thái  -


  TinParis.  Để trả lời một câu hỏi của một đồng chí về sự " khả tín "  của những sự việc được đề cập đến trong quyển sách " Hà Thúc Ký  . Sống còn với Dân Tộc -  Hồi Ký Chánh Trị  -  Phương Nghi  Xuất Bản  năm 2009 " , Ông Đoàn Thái, một cán bộ kỳ cựu Đại Việt Quốc Dân Đảng Xứ Bộ Miền Trung , ( một trong vài người may mắn còn sống đến nay, đã  được tuyên thệ nhập Đảng ĐVQDĐ lúc Đảng Trưởng Trương Tử Anh còn sống ) đã viết bài dưới đây .Theo ông, chúng ta phải tôn trọng sự thật dù có xấu, có tốt, có thất bại hay thành công . Đảng Viên ĐVQDĐ có nhiều người xấu, phản bội Đảng, trở cờ theo kẻ thù Cộng Sản Việt Gian  v.v. nhưng chủ thuyết " Dân Tộc Sinh Tồn "  lúc nào cũng đúng , là khắc tinh của Chủ Nghĩa  Cộng Sản đã bị vứt bỏ vào hố rác của nhân loại. Ông mong rằng những thế hệ trẻ hiện nay và mai sau đừng để bị " lường gạt " bởi hào quang giả tạo, bôi son trét phấn của những kẻ lợi dụng hai chữ " cách mạng " để làm lợi cho cá nhân và dòng họ mình.

TinParis hy vọng rằng  độc giả  sẽ  hiểu thêm về trang sử đã qua với sự tranh đấu của các chính đảng để bảo vệ Quốc Gia Việt Nam. Đối với cá nhân chúng tôi, Đảng Đại Việt QDĐ  đã không đủ tài sức và đánh mất rất nhiều cơ hội vì cá nhân các lãnh tụ, cũng như bị nội tuyến Việt Cộng trong tổ chức. Ngay đến khi mất nước, chạy ra Hải ngoại, các đảng viên cao cấp còn đòi hòa hợp hòa giải với CSVN, còn  tạo ra Mặt Trận Kháng Chiến Lừa Bịp Hoàng Cơ Minh để rồi bị phỏng tay trên  vì chia chát không đều.  Quả thật là một điều quá " khốn nạn "  !

*
*  ****

***


***


***


***


[ hết Bài 1 ]

********************************************************************************************

Xem Bài  | ||| 5 |Trở về