MẶT THẬT CỦA MT HOÀNG CƠ MINH: HÈN HẠ, VÔ LIÊM SỈ VÀ TAY SAI VC

 VIỆT -  NAM  CANH TÂN  CÁCH - MẠNG  ĐẢNG
- L.s Nguyẽn văn Chức -

   

Tôi nhận đuợc tài liệu (bài thuyết trình và hình ảnh) về buổi ra mắt ngày 19/9/2004 của đảng Việt Tân tại Đức Quốc. Đoàn viên của mặt trận Hoàng Cơ Minh gửi cho tôi. Họ yêu cầu tôi lên tiếng.Tôi thấy có bổn phận.

  • Ý NIỆM ĐẢNG VÀ Ý NIỆM MẶT TRẬN

  
   
Quyển Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, tủ sách giáo khoa Mác Lênin do Hà Nội xuất bản năm 1979, đã viết rõ : đảng là chiến lược (stratégie), mặt trận là chiến thuật (tactique). Đảng là trường  kỳ, mặt trận là giai đoạn.

    Từ 1930 cho đến 1975, đảng CS Đông Dương đã đẻ ra ít nhất  6  mặt trận hoặc  phong trào:   Mặt Trận Phản Đế Đông Dương, Mặt Trận Dân Chủ Đông Dương, Mặt Trận Việt Minh, Phong Trào Hoà Bình, Mặt Trận Tổ Quốc VN và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.

    Mổi mặt trận có nhiệm vụ phục vụ cho chiến lược của đảng trong một giai đoạn . Xong nhiệm vụ, nó bị đảng khai tử. Hiện nay, trong số những  mặt trận  do đảng CS Đông Dương đẻ ra, chỉ còn một mặt trận.. Đó là Mặt Trận Tổ Quốc VN.  Điều 9  của hiến pháp Việt Cộng đã  nâng nó lên hàng định chế của nhà nước, với nhiệm vụ giúp đảng thực thi chiến lươc của đảng và kiểm soát sự trung thành của nhân dân đối với đảng.  Luật Bầu Cử Quốc Hôị của Việt Cộng còn dành cho nó (tức Mặt Trận Tổ Quốc) một vai trò rất lớn-gần như quyết định-- nơi điều 4, điều 12 và 25.

  •   LỊCH SỬ GỌI VỀ

    Đảng ta là một bộ phận khăng khít của  đảng CS Quốc Tế, có nhiệm vụ  lãnh đạo các phong trào đấu tranh chống đế quốc Pháp tại ba xứ Đông Duơng.
    Lời tuyên xưng nói trên của bọn  Hồ Chí Minh và đảng CS của y đã đuợc khẳng định nhiều lần dưới nhiều hình thức khác nhau, trong cơ man sách vở, tài liệu và văn kiện đảng.
    Hôm nay, đảng Việt Tân của  bọn Hoàng Cơ Minh cũng cùng một tuyên xưng đó đối với  bạo quyền trong nước:  làm tay sai  cho bạo quyền, xâm nhập  các phong trào đấu tranh  tại hải ngoại, biến Người Việt Tỵ Nạn thành Việt Kiều, tiến tới hoà hợp dân tộc theo đường lối của bạo quyền.
    Gọi đó là canh tân !

    Canh tân, hoặc caỉ cách, cùng nghĩa với cải lương

    Thập niên 1930, trong những Án Nghị Quyết hoặc Chương Trình Hành Động hoặc Lời Kêu Gọi Quần Chúng nổi dậy chống Pháp, Hồ Chí Minh và đảng CS của y đã dùng hai chữ cải lương để lên án chính sáchõ Pháp Việt Đề Huề của bọn Việt gian, một bọn không chủ trương lật đổ bộ máy thống trị của thực dân Pháp mà chỉ đòi canh tân để duy trì bộ máy thống trị của thực dân Pháp»
    Chúng ta hãy nghe (nguyên văn):
    Mục đích nó là lưà dối dân cầy các nơi và tán loạn tranh đấu khắp nơi. Đó là cái kế mượn danh quần chúng mà phá tranh đấu quần chúng. Đồng thời đế quốc chủ nghĩa lại thả bọn điạ chủ phú nông, quốc gia cảỉ lương ra hoạt động hết sức để phá hoại cách mạng. Bọn Lập Hiến» ở Nam Kỳ, tức là bọn Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phàn Long, không ngày nào là không khoe khoang ca tụng những hội đồng cải cách», hội đồng quản hạt» đối với thợ thuyền dân cầy. Bọn Huỳnh Thúc Kháng (Trung Việt), bọn Phạm Quỳnh (Bắc Kỳ) cũng bưng lập hiến» với cải lương» nói hàng ngày rất náo nhiệt» (Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Trích Văn Kiện Đảng, Nhà Xuất Bản Giáo Khoa Mác Lê Nin, Hànội  1979, Tập Một, trang 71)
    Và chúng ta hãy nghe (nguyên văn):

    Bọn quốc gia cải lương như Bùi Quang Chiêu, Huỳng Thúc Kháng, Nguyẽn Văn Vĩnh, nhất là bọn tả» như Dương Văn Giáo,v,v...cũng giả ra bộ xăng xe phản đối đế quốc là người chủ của chúng nó để cướp ảnh hưởng trong quần chúng, để củng cố nền thống trị của đế quốc, phong kiến» (sách đã dẫn, trang 120)

  •   SỰ THẬT TRUỚC MẮT  


    Đến đây, sự thật đã hiện lên. Đến đây, chúng ta nhìn thấy rõ thân xác cùi hủi Việt Tân của bọn Hoàng Cơ Minh: Một lũ tay sai  của Việt Cộng giả bộ xăng xe phản đối Việt Cộng là chủ của chúng nó, để cướp ảnh hưởng trong quần chúng, nhằm củng cố nền thống trị của bạo quyền Việt Cộng.
    Khi lên án một đoàn thể  tại hải  ngoại là tay sai Việt Cộng, chúng ta thường thận trọng.  Nhưng đối với bọn Hoàng Cơ Minh, chúng ta không cần phải thận trọng . Quá khứ của họï  là bằng chứng vô giá.
    Kháng chiếân ma, hù doạ đồng bào hải ngoại, làm tiền đồng bào  hải ngoại , lường gạt tiền đóng góp cuả đồng bào hải ngoại chia nhau bỏ túi, đánh phá Người Việt Tỵ Nạn, rước đèn trung thu nón cối, ca tụng Hồ Chí Minh có công với dân tộc Việt Nam.Vân vân và vân vân, v,v,v...
     Rồi vụï Trần Trường treo ảnh Hồ Chí Minh và treo cờ Việt Cộng tại Bolsa năm 1999 không. Rồi vụ đại hội toàn quân tháng 9/2003 . Vân vân và vân vân.
    Những  trò lưu manh và phản bội nói trên  đã đi  vào tiềm thức   Nguời  Việt Tỵ Nạn.
    Bây giờ bọn lưu manh đổi tên là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, để-tôi xin mượn cách hành văn cuả tên chó đẻ Hồ chí Minh  ngày xưa "giả bộ xăng xe phản đối bạo quyền Việt Cộng là chủ của chúng nó, để cướp ảnh hưởng trong quần chúng, để củng cố nền thống trị bạo quyền"
    Nhưng bọn lưu manh đã làm trò hề.
    Đã canh tân lại còn cách mạng.  
    Canh tân và cách mạng là hai từ  xung khắc nhau, trong ý niệm, trong thực tế, trong cứu cánh, cũng như trong hành động.
     Canh tân (rénovation) hoặc cải cách (réforme) là thay đổi từ từ và ôn hoa một thực tế để thực tế ấy trở nên tốt hơn (changement en mieux). Còn cách mạng (révolution)  là thay đổi đột biến, triệt để  và bằng bạo lực  (brusque et violent) để  xoá  bỏ  một thực tế. (*)
    Bọn Hoàng Cơ Minh  không hiểu được sự khác biệt giữa canh tân và cách mạng. Hay lại  rở trò bịp?. Như trò bịp kháng chiến quốc nội với 10 ngàn quân kháng chiến ma ngày xưa?   Hiển nhiên, bọn lưu manh chẳng bịp được ai. Trái lại,  chỉ làm trò cười.

  •   LỄ RA MẮT  TẠI ĐỨC NGÀY 19/9/2004

    Tôi có đọc các bài thuyết trình của buổi lễ ra mắt của đảng Viêt Tân tại Tây Đức.  Theo tôi, bài thuyết trình của ông Vũ Thư Hiên có trình độ và đĩnh đạc nhất. Ông đúng là một nhà văn, và một con người chính trị
    LS Trần Thanh Hiệp cũng có mặt trong buổi lễ, nhưng trái với sự chờ đợi cuả tôi, ông Hiệp không thuyết trình.. Đó là điều đáng tiếc.
    Còn những bài thuyết trình khác trong buổi lễ hôm đó ? Toàn là hiếu hỉ và rẻ tiền.
    Riêng bài thuyết trình của hai ông Nguyễn Kim và Lý Thái Hùng, tôi xin nói ngay:  hạ cấp.
    Chúng ta thường nghe hai chữ  Noblesse oblige», để nói về phép ứng xử của giới thượng lưu, giới  có học  hoặc  con nhà  dòng dõi. .
    Bây giờ, câu đó đã bị thay thế bằng câu     « Décence oblige».
    Décence oblige» , nghĩa nôm na là: đừng làm trò cười.
    Đảng Việt Tân, đã làm trò cười khi đưa hai ông Nguyễn Kim và Lý thái Hùng ra thuyết trình trước quan khách tại hội trường Urania Bá Linh. Một ông là chủ tịch đảng, một ông là tổng bí thư đảng.
    Người ta có dịp nhìn thấy trình độ của họï. Một anh bạn ở Pháp gọi cho tôi, nói oang oang trong điện thoại:
    Tờ Rốt Kít thứ thiệt đấy,  chứ không phải  I Tờ Rít « thứ thiệt đâu, toa đừng lầm.»

    Riêng tổng bí thư  Lý Thái Hùng, chẳng những ông là nhà vô học chuyên chính thứ thiệt, mà còn là nhà vô sỉ» chuyên chính cũng thứ thiệt. Cách đây khoảng 6 năm, lúc đó, ông Hoàng Cơ Minh đã chết đượtc gần 10 năm, nhưng họ Lý vẫn quả quyết rằng chủ tịch "Hoàng Cơ Minh" còn sống và đang đi đó đây lãnh đạo kháng chiến quóc nội tiến tới thành công. Sao lại  có thể có  hạng nguời vô liêm sỉ và trắng trợn đến thế!
    Tôi nhớ lại ngày xưa
    Ngày xưa, những tháng đầu của năêm 1946, tôi ở Thanh Hoá. Chả tối  nào  tôi không theo người lớn đi tập hát cách mạng hoặc đi nghe học tập chính trị.
    Tôí hôm đó học tập về bác Hồ. Chủ toạ là  một anh lái lợn, tức vô học chuyên chính thứ thiệt. Anh ta quả quyết đã trông thấy mắt  bác Hồ có bốn đồng tử. Cả phòng họp nhao lên. Người thì nói mắt bác Hồ chỉ có hai đồng tử như mọi  người khác, người thì nói mắt bác Hồ có 6 đồng tử, một ông duợc sĩ  già thì  quả quyết mắt bác Hồ có tất cả  9 đồng tử, nói xong tỉnh bơ. Phòng họp cười nói như cái chợ, nhất là mấy bọn thanh niên đứng cuối phòng. Cuối cùng, anh lái lợn vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau, tuyên bố chấm dứt thảo luận để bỏ phiếu. Anh ta hô lớn: « Ai đồng ý nà mắt bác Hồ có bốn đồng tử thì  dơ tay nên?» Cả phòng họp đều giơ tay lên. Anh lái lợn bèn tuyên bố: « Tất cả đồng bào đã đồng ý nà mắt bác Hồ có bốn đồng tử, vậy tôi  tuyên bố  nà từ nay mắt bác Hồ có bốn đồng tử, ai chống nại thì nà Việt gian phản động».
    Tôi  kể truyện này cho anh bạn Paris nghe. Anh ta nói oang oang trong điện thoại: « Toa trông ảnh có  giống không? Không nẽ đồng chí Ný tổng bí thư của chúng ta  nại  nà con anh  nái nợn à? Vô ný». 

    Về  lễ ra mắt của đảng Việt Tân, bạn bè    hỏi tôi . Tại sao đảng Việt Tân không ra mắt taị Paris, mà ra mắt ở Đức.?»
    Tôi  nghĩ : nên hỏi : « Tại sao Đảng Viêt Tân đã không dám ra mắt tại Paris? » Hỏi, tức là trả lời.
    Ở Mỹ, đảng Việt Tânï đã phải chui rúc ra mắt mãi tận miền Bắc Seattle khỉ ho cò gáy. Họ không dám ra mắt tại Cali, nơi được coi là thủ đô Người Việt Tỵ Nạn. Tại Cali, năm 1999, Trần Trường và bọn đồng loã đã bị đồng bào ta đuổi đánh và nhổ đờm vào mặt khi trưng ảnh giặc Hồ và treo cờ nước vỏ lưụ máu mào gà tại khu  Bolsa.
    Bọn đồng loã trong vụ Trần Trường  năm 1999 là ai ? Xin thưa: mặt trận Hoàng Cơ Minh, nay đổi căn cước là đảng Việt Tân.

  •   30 THÁNG TƯ, NGÀY QUỐC HẬN

     Ngày 30/4/1975, khi vào chiếm miền Nam Việt Cộng đã xử  sự như một đoàn Hung Nô trên đất địch. Cực kỳ tàn bạo, cực kỳ đểu cáng. Hàng triệu người dân miền Nam đã phải liều chết ra đi , trên những con thuyền mong manh, làm mồi cho bão táp, làm mồi cho cướp  biển, làm môì cho cá biển. Theo  lời cựu tổng thống Nixon tháng 4 năm 1985 (ngày kỷ niệâm biến cố 1975) thì cứ 3 người Việt Nam ra đi, có một ngừơi chết. Ngưòi đó có thể là người già cả, hoặc trẻ thơ.
    Ngày 30/4/1975, khi vào chiém miền Nam, Việt Cộng đã xử sự như môt đoàn Hung Nô trên đất địch. Cực kỳ sắt máu, cực kỳ vô nhân đạo. Hàng trằm ngàn công cán chính, anh em  quốc gia, và anh em chiến sĩ QLVNCH  bị bắt, bị tra tấn, bị đánh đập, bị giam trong những trại cải tạo khủng khiếp nhất và phải lao động nơi rừng thiêng nước độc. Cựu nghị sĩ Trần Trung Dung, và cựu nghị sĩ Thái Lăng Nghiêm có kể cho tôi nghe những đối xử vô cùng ác độc của Việt Cộng đối với anh em Quốc Gia  cải tạo», nhất là anh em cựu chiến sĩ QLVNCH. Bao nhiêu người đã chết mất xác, chết tức tưởi, không đuợc nhìn mặt vợ con lần cuối.!

    Ngày 30/41975 là ngày tang tóc cho nhân dân miền Nam. Cha mất con, vợ mất chồng, con mất cha mẹ.

    Đó là ngày của hận thù.  Hận thù mà bọn Việt Cộng đã  gây ra cho nhân dân Miền Nam. Và gây ra cho cả nhân dân miền Bắc. Bởi vì: miền Nam không còn nữa, quân đội miền Nam không còn nữa, Việt Cộng đuợc rảnh tay xiết chặt thêm gông cùm sắt máu trên  thân xác yếu gầy nhân dân miền Bắc.  Nhân dân miền Bắc  đã tuyệt vọng lại càng tuyệt vọng hơn. Và đã đói rách, lại càng đói rách hơn. Cựu thủ tướng  Nguyễn Văn Lộc có kể cho  tôi nghe: ngừơi dân miền Bắc đói khổ ngoài sự tưởng tượng của chúng ta. Hôm ấy một  ngày đông lạnh buốt ruột, hàn thử biểu chỉ 18 độ, ông đi lao động trên rừng già. Trên đường ông trông thấy những phụ nữ áo rách, phong phanh, quần rách xắn ngang gối, và đi chân đất. Đứa con nhỏ da bọc xương lũn chũn đi sau mẹ, ở truồng, mặc áo rách, cũng đi chân đất.


    Ngày 30/4/1975 sẽ sống mãi trong tiềm thức dân tộc cũng như với lịch sử Việt Nam.Đó là NGÀY QUÓC HẬN.


    Nay đảng Việt Tân của bọn Hoàng Cơ Minh gọi ngày đó là Ngày Tự Do. Bị Người Việt Tỵ Nạn vạch mặt, họ đổi giọng, gọi là Ngày Tranh Đấu Cho Tự Do.


    Chúng ta đã nhìn thấy họ mưu tính gì rồi.  Ngày hôm đó, họ sẽ manh động, xâm nhập vào hàng ngũ của chúng ta, để --tôi xin mựợn lời của tên chó đẻ Hồ Chí Minh ngày xưa- lưà dối dư  luận và tán loạn tranh đấu khắp nơi. Đó là cái kế mượn danh quần chúng mà  phá tranh đấu quần chúng»
     Đúng là một lũ cải lương-tôi lại xin mượn lối hành văn của tên giặc già Hồ Chí Minh ngày xưa---một lũ tay sai Việt  Cộng giả bộ xăng xe  phản đối Việt Cộng là chủ cuả chúng nó, để cướp  ảnh hưởng cuả quần chúng, nhằm củng cố nền thống trị của bạo quyền trong nước»

  • TỘI ÁC CÓ TỔ CHỨC (organized crime)

    Thập niên 1990, một hồ sơ xuât hiện, nói là của cơ quan FBI về tội ác của một Tội Ác Có Tổ Chức (Organized Crime).  Buôn lậu xi kè ma tuý, buôn lậu gái vị thành niên, tổ chức những ổ gái mãi dâm, mang khí giới bất hợp pháp, phá rối an ninh Nguời Việt Tỵ Nạn tại Mỹ , theo sách lược của bạo quyền Việt Cộng. Nhiều  bạn của tôi đã đuợc đọc hồ sơ đó.
    Việt Cộng hiện có nhu cầu bức thiết phải tóm thâu Người Việt Tỵ Nạn vào một mối, để rảnh tay đàn áp đồng bào trong nước. Nghị Quyết 36-NQ/TU ngày 26/3/2004 của Việt Cộng nằm trong nhu cầu và sách lược đó.
    Phải chăng sự công khai hoá đảng Viêt Tân của bọn Hoàng Cơ Minh, cũng như những manh động mà bọn này dành cho ngày Quốc Hận sắp tới nằm trong  nhu cầu và sách lược nói trên?
    Chúng ta, Người Việt Tỵ Nạn , với tư cách công dân Mỹ, có quyền viết thư cho chính quyền Tổng Thống Bush, để đặt vấn đề và  ngăn chặn tội ác có thể xẩy ra. Chẳng những chúng ta có  quyền, mà  có bổn phận

  • THAY CHO LỜI KẾT

    Tuổi đời bạc phơ rũ trên trang giấy trắng phao.
    Đêm nay tôi viết, vì mặc cảm tôị lỗi. Tôi viết để  những thế hệ sau này khỏi  trách tôi hèn, cái hèn của một kẻ nhờ  sống trong chế độ của Người Quốc Gia mà có được chút học vấn.
    Tôi viết, để có thể ngẩng mặt lên nhìn các anh em cựu chiến sĩ QLVNCH đó đây trên đất Mỹ, có người đã để lại một phần thân thể trên chiến trường Miền Nam.
    Tôi viết để không hổ thẹn với anh linh  các chiến sĩ đã hy sinh vì đại nghĩa dân tộc, trong đó có những ngưới lính của tôi tại Mạo Khê  Đông Triều.
    Trước mặt tôi là tấm ảnh cũ kỹ của những Nguyển Khoa Nam, Lê văn Hưng,  Phạm Văn Phú, Lê Nguyên Vỹ, Hồ Ngọc Cẩn. Những vị anh hùng của QLVNCH, và của dân tộc Việt Nam.
    Hởi Ngưới Quốc Gia, hỡi Nguời  Việt Tỵ  Nạn Cộng Sản, hỡi các anh em cựu Chién Sỉ QLVNCH. Hãy nhìn thẳng vào mặt  bọn Việt  Cộng và tay sai.
    Hãy quyét liệt,  hãy hành động. Hãy đánh giập đầu sự  phản bội.
    Chúng ta nhất định thắng.

Houston 28/3/2005


        .