Việt Tân lại phá rối Cộng Đồng Người Việt tại Philadelphia
     TinParis. Nơi nào Việt Tân cũng nhảy vào phá rối để nắm lấy quyền lãnh đạo. Vì sao ? Vì " Ăn cơm chúa phải múa tối ngày ". Cán bộ  Việt Tân có tiền rất nhiều một phần do tiền lường gạt đồng bào của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh ( và tiền thì đẻ ra tiền ) và tiền làm ăn của chúng với các tay " mafia " trong nước. Do đó , khi  " cán ngố "  VT lãnh tiền thì phải chứng minh với Hoàng Cơ Dịnh là mình có làm việc nếu không thì bị thay thế. Có nhiều Trung Tâm gọi là " nhân quyền " cũng phải phịa ra tin tức  từ trong nước y như là " Kháng Chiến đã tấn công và chiến thắng CSVN " như trước đây thôi.  Ai còn lạ gì chuyện này ?  TinParis sẳn sàng đón nhận tin tức của các bạn gởi về Tòa soạn qua những người quen biết của TinParis  trên thế giới.

  
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
LTS: Như đã thông báo trong những số báo vừa qua, BNS/ Rạng Đông Sunrise sẽ đăng bài viết của bạn đọc phản ảnh về những việc làm của cá nhân hoặc hội đoàn có liên quan đến Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn trên toàn thế giới và đăïc biệt là tại Philadelphia. Bài viết ngắn gọn trong hai trang đánh máy khổ 8.5’’x 11’’ với nội dung xây dựng cộng đồng, chống Hòa Hợo Hòa Giải với CSVN dưới mọi hình thức. Bài viết được đăng chỉ nhằm phổ biến để rộng đường dư luận , do đó không phản ảnh lập trường và chủ trương của Báo Rạng Đông Sunrise . BNS/RD Sunrise


Kính gửi: Ông Nguyễn Đình Toàn và toàn Ban Thường Vụ HDDB
Fax số: 610-626-0611
Bản sao: Kính gửi đến các cơ quan tuyền thông tại PA

Chúng tôi đã đọc Bản Dự Thảo tu chính Điều Lệ của CDVN Philadelphia và Phụ Cận qua báo chí tại Philadelphia . Xin thành thật đóng góp vài ý kiến với Ông theo lời mời gọi trong lá thư ngỏ :
1. Ông cho rằng HDDB hiện nay chỉ là lâm thời nên ông đề nghị bầu lại một HD chính thức …. Tại sao, trong tháng 7/2007 đã 3 lần Đài Phát Thanh VNHN ở WDC và 2 lần tại hội nghị CTNCT, nhiều người phong xưng Ông là Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Philadelphia và phụ cận, một Cộng Đồng lớn trong các CDVN ở Hoa Kỳ. Thiển nghỉ , nếu Ông không tự phong ( hoăïc không đồng ý) thì ai đó lại tự ý phong vô lý như vậy?

2. Bốn, năm năm qua không thấy mặt ông trong sinh hoạt cộng đồng Philadelphia , nay bổng nhiên ông từ xó xỉnh nào đó nhào ra với sự đạo diển và vận động ráo riết của Nguyễn Đứt Bất Nghĩa ( muôn năm chủ tịch Hội HO ) nên ông được bầu chưa dủ 2/ 3 số phiếu của 40 đại biểu hiện diện ( xin ông cho biết ai là Đại Biểu của các hội đoàn có giấy phép hoạt đông tại Philadelphia tham dự ngày bầu cử của các ông , tại Philadelphia chỉ có 10 Hội Đoàn có giấy phép đang hoạt động, vậy số các Đại Biểu “MA” nay ở đâu ra). Mục đích NDB Nghĩa đưa ông ra để cho y làm Phó Nội Vụ … Một cách kiếm job tài tình hầu nay mai tìm cơ hội làm chủ tịch.

3. Qua ND “ Nhiệm Lỳ” và ND Nghĩa, ông thừa biết rằng cho đến đầu năm 2007, Nhiệm đã không xin được giấy phép cho CDVN Phila và phụ cận ( như báo Rạng Đông đã bật mí )!!?? Vì thế hôm bàn giao, Ông và Phó Nội Vụ điều tảng lờ không nói đến khi ông TQN ( Trần Quán Niệm) tự nhận là hồ sơ xin phép bất thành đó hiện do Chủ Tịch Cộng Đồng Nam NJ giử giùm !!! Các ông chỉ muốn đánh lừa mọi người tham gia vào tổ chức “bất hợp pháp”của các ông.

4. Ông sẽ giử lại mỗi tổ chức 1 Hội Trưởng làm Đại Biểuvà bầu lại 13 thành viên gọi là dân cử ( cưồi một chút !!!). Xưa nay có ai ứng cử và bầu cử chức vụ đó bao giờ vì chỉ là “Hửu Danh Vô Thực “ . Vậy xin hỏi ông:

a/ Ai sẽ ra ứng cử làm thành viên cho cái HDDB đó?
b/ Đáp: Chỉ có giòng họ, gia đình và phe đảng của ông ra ứng cử
c/ Ai đi bầu cử 15 người đó?

d/ Đáp: HDDB do ông đạo diển sẽ tổ chức thùng phiếu tại nơi ứng cử viên cư trú, rồi gióng họ, gia đình, người phe Ban Thường Vụ của ông sẽ đi bầu phiếu. Cuối cùng, ông và ND Bất Nghĩa sẽ nắm chóp 15 đại biểu đó.
Bước kế tiếp là là bầu 5 vị nhân sĩ thì : ‘’ Cái HDDB của các ông lại bầu ra 5 vị nhân sĩ đó , đây là kiểu bầu bán của CSVN hiện nay … Thế là trọn gói.”
nằm trong bàn tay nhám nhúa của các ông !!?? Dự mưu như thế còn ma giáo hơn Cộng Sản!! Nhưng không thể qua mặt dược những người Quốc Gia chân chính như chúng tôi đâu ?

5. Ông thừa biết là những vị Hội Tưởng phần đông là bậc già cả nên không thèm tranh luận đúng, sai: chỉ có 20 đại biểu trẻ hơn thì các ông khó bề đánh lừa, nên phải loại ra, tìm người mới tay sai đưa vào, mới “ múa gậy vườn hoang “ được !!??

6. BẦU CỬ HD CHẤP HÀNH PHẢI LÀ CUỘC PHỔ THÔNG ĐẦU PHIÉU TRỰC TIẾP VÀ KÍN, vì đã có ít ra cũng vài chục ngàn đồng hương , chứ không phải vài nghìn ở cái xó xỉnh nào đó. Nếu không phổ thông đầu phiếu được thì phải tìm một cách hợp lý khác, chứ không phải phán một câu “ BẤT HỦ” như ông: Chỉ có HDDB mới có quyền Bầu Cử. Thật là “mục hạ vô nhân”

Mời được người ra ứng cử HDCH thật khó khăn, ông muốn mượn cái cớ nầy để đưa giòng họ, phe cánh của ông ra ứng cử , thì cái Hội Đồng Đại Biểu do ông “ Nắm Chóp “ sẽ tổ chức bầu và tự đi bầu lấy!! Chắc chắn phe của ông sẽ trúng cử 100% chứ gì ?? Cũng nhắc nhở các ông rằng , CDVN Phila. và phụ cận không có những cities như Lancaster, Chester, Montgomery và v.v.v.v như ông Chủ Tịch Nguyễn –đình bất -Toàn tự ý đưa lên bản đồ bầu cử đâu nhé?

7. Việc quan trọng nhất hiện nay Ông nên làm gì ?

a/ Các ông nên dẹp bỏ những mưu mô nhỏ nhen đó để nhanh chóng
b/ Xin giấy phép đầy đủ bản Việt Ngử và Anh Ngử với danh xưng Cộng Đồng Việt Nam Philadelphia và phụ cận
c/ Được vậy , các ông cứ “ Tranh Bá Đồ Vương ” đâu có trể phải không??

Trân trọng kính chào
Tôi, Hoàng T. Thật

  • Góp ý của Lê Trường Sơn:
* Nếu muốn làm Chủ Tịch CDVN Philadelphia và phụ cận , quý ông phải cư ngụ tại Thành Phố Philadelphia ít nhất 2 năm tính đến ngày bầu cử , để tránh 1 số cán bộ VC đổi vùng hoạt động và tìm cách chui vào các hội đoàn quốc gia để bề bề lũng đoạn cộng đồng về sau ( riêng luật của Thành Phố Philadelphia , những người muốn ra tranh cử Thị Trưởng Thành Phố Philadelphia phải cư ngụ tại Philadelphia ít nhất là 1 năm )

* Thành lập Ũy Ban Đặc Nhiệm đặc trách Ứng Cử và Bầu Cử cho Cộng Đồng Việt Nam Philadelphia và phụ cận
Trước ngày thành lập Ũy Ban Đặc Nhiệm 3 tháng, quý vị nên tổ chức một Đại Hội mời gọi tất cả thành phần Dân , Quân, Cán , Chính tại Philadelphia và phụ cận để thành lập một Ũy Ban Đặc Nhiệm đặc trách Ứng Cử và Bầu Cử cho Cộng Đồng Việt Nam Philadelphia và phụ cận

* 7 hoặc 9 Thành viên trong Ũy Ban Đặc Nhiệm phải là người có uy tín, có khà năng Anh Ngử ( có người làm Chủ Tịch một hội đoàn bất vụ lợi khi tiếp xúc với chính quyền thì phải cần có người đi theo làm Thông Dịch như NY trước đây và Philadelphia hiện nay và một số người muốn đi gặp chính quyền chỉ có một mục đích duy nhất là chụp hình như một ông đại diện cho một TB ở vùng Nam Hoa Kỳ trước ngày Chủ Tịch VC Nguyễn Minh Triết sang Hoa Kỳ ) và kinh nghiệm vê ứng cử và bầu cử trước năm 1975 hoặc tại địa phương mình cư ngụ.

* Không nên mang tổ chức , đảng phái Hòa Giải Hòa Hợp của mình để “ Lấy Thịt Đè Người “ trong những buổi sinh hoạt của Cộng Đồng. Sẽ có phản ứng ngược khi có những trường hợp nầy xảy ra trong tương lai.

* Đa số người Quốc Gia tại Philadelphia vì ngại tranh luận với bọn Hòa Giải Hòa Hợp, có hại nhiều hơn lợi khi về Việt Nam thăm bà con, thân nhân nên rất sợ phải đương đầu với bọn thân cộng, bọn đón gió trở cờ như đảng Việt Tân. Bọn CS nằm vùng biết được nhược điểm của thành phần quốc gia vì muốn an phận nên đã bị bọn chúng lôi kéo, dụ dổ bằng mọi cách kể cả dùng thủ đoạn rơi thư nặc danh , dùng mánh khóe xảo quyệt “ Không Nói Có, Có Nói Không “ để lừa bịp đồng hương tỵ nạn. Nếu đồng hương nào gặp những trường hợp như vậy và có bằng chứng xin gửi về cho tòa soạn chúng tôi để nhờ chính quyền can thiệp. Đây là xứ tư do, chúng ta phải mạnh dạn đề cao lý tưởng chống cộng của mình để cho người dân Mỹ hảnh diện là đã bảo trợ cho người tỵ nạn CS định cư vì lý do chính trị chớ không phải là lý do kinh tế.

Lê Trường Sơn