Thủ đoạn «  Vừa đánh trống, vừa ăn cướp »
của  Nguyễn Đức Nghĩa, Chủ Tịch muôn năm của Hội Ái Hửu CTNCT-VN-PA
và Nguyễn Đình Toàn, Chủ Tịch HDDB MA của đảng Việt Tân

     TinParis. Như mọi người đều biết ở đâu có Việt Tân là ở đó có chia rẽ. Việt Tân là thối thân của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, một băng đảng có nhiều tài lực nhứt vì đã gạt được lòng yêu nước của người Việt Quốc Gia khi chúng hô hào thành lập Mặt Trận Kháng Chiến ma. Ngoài ra, khi thành lập Băng Đảng như vậy, với kỹ thuật nội tuyến ,VC đã chiếm được những then chốt trong Việt Tân nhất là với Lý Thái Hùng và Nguyễn xuân Nghĩa. Hiện giờ trong âm mưu đánh Mặt Trân Người Việt ở Hải Ngoại, đặc biệt là ở Mỹ, Việt Tân với sự chỉ đạo của VC đang dồn mọi nổ lực để đánh chiếm Miền Nam nước Mỹ nơi có đông cư dân người Việt nhất và là một trọng tâm quyền lực chánh trị của Nước Mỹ : California, Houston, Texas. Nắm được ảnh hưởng ở đây là chiếm được ảnh hưởng chánh trị đối với người Mỹ. Hơn nữa năm tới là có cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ, CSVN qua Việt Tân đang tìm mọi cách để nắm lấy các cộng đồng ở Miền Nam như Houston, Nam Cali, Sacramento, San Diego, Los angeles, Long Beach  chưa  kể là ở các chổ khác như Philadelphia, Newyork, Washington, v;v..

Việt Tân đang thao túng, tung tiền ra mua chuộc các lãnh tụ Hội Đoàn, nhất là các ông lãnh tụ loại " lãnh tụ chùm gởi" ( thực lực không có và NGU DỐT chỉ nhờ VT dàn dựng lên ). Điều nầy thực hiện dễ dàng vì người Quốc Gia đâu có tổ chức chặc chẻ và học tập kỹ thuật đấu tranh.

Do đó, chúng ta thấy gằn đây, đám tay sai CSVN ( Weekly, Việt Tân) ngang nhiên thách khối người quốc gia tuy có lòng nhưng rất thiếu phương tiện và nhân lực vì còn phải lo sinh kế gia đình, hoặc vì tình trạng sức khỏe không cho phép.

Nơi nào Việt Tân cũng nhảy vào phá rối để nắm lấy quyền lãnh đạo. Vì sao ? Vì " Ăn cơm chúa phải múa tối ngày ". Cán bộ  Việt Tân có tiền rất nhiều một phần do tiền lường gạt đồng bào của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh ( và tiền thì đẻ ra tiền ) và tiền làm ăn của chúng với các tay " mafia " trong nước. Do đó , khi  " cán ngố "  VT lãnh tiền thì phải chứng minh với Hoàng Cơ Dịnh là mình có làm việc nếu không thì bị thay thế. Có nhiều Trung Tâm gọi là " nhân quyền " cũng phải phịa ra tin tức  từ trong nước y như là " Kháng Chiến đã tấn công và chiến thắng CSVN " như trước đây thôi.  Ai còn lạ gì chuyện này ?  TinParis sẳn sàng đón nhận tin tức của các bạn gởi về Tòa soạn qua những người quen biết của TinParis  trên thế giới.

  
Ý KIẾN BẠN ĐỌC

  Thủ đoạn «  Vừa đánh trống, vừa ăn cướp » của  Nguyễn Đức Nghĩa, Chủ Tịch muôn năm của Hội Ái Hửu CTNCT-VN-PA và Nguyễn Đình Toàn, Chủ Tịch HDDB MA của đảng Việt Tân
   
Ý Dân

Philadelphia ngày 11 tháng 9 năm 2007

Kính thưa Quý đồng hương
Quý Hội Đoàn , Đoàn Thể chính danh tại Philadelphia và phụ cận

* Tham chiếu bài « Tố Cáo Những Người Thành lập Cộng Đồng VN Giã Mạo» của ông  Nguyễn Đức Nghĩa đăng trên các báo có liên hệ chặt chẻ với đảng Việt Tân như  báo Việt Mỹ số 65, Friday, September 7, 2007 đăng nơi trang 42 và báo Asian News, số 478 , September 7-14/07 đăng nơi trang 4.

Kính thưa qúi vị:

Trong thư  « Tố Cáo Những Người Thành Lập Cộng Đồng VN Gỉa Mạo» đề ngày1 tháng 9 năm 2007 , Ông Nguyễn Đức Nghĩa ký tên gởi cho các báo có liên hệ chặt chẻ với đảng Việt Tân như báo Việt Mỹ và Asian News, nhưng ông Nguyễn Đức Nghĩa  không đăng nội dung
( Xin bấm vào Link để  xem )« THÔNG BÁO KHẨN» của Cộng Đồng Việt Nam Philadelphia và phụ cận" ( Xin bấm vào Link để  xem ) thì làm sao đồng hương tỵ nạn CS biết được «Thông Báo Khẩn» nầy nói việc gì để có thể nhìn sự việc «TỐ CÁO» của ông Nguyễn Đức Nghĩa là hợp lý. Ông Nguyễn Đức Nghĩa không đăng lại bài « Thông Báo Khẩn» của Cộng Đồng Việt Nam Philadelphia và phụ cận là việc một việc làm khuất tất có ý «lập lờ đánh lận con đen» để cho một số độc gỉa không có xem « Thông Báo Khẩn» sẽ tin vào lời nói của một «Nhạc Bất Quần Thời Đại» một người lúc nào cũng tỏ ra người đạo đức , gương mẩu nhưng nhìn kỷ lại mặt trái thì vô vàn tội ác trước và sau năm1975 (chúng tôi sẽ trở lại việc thâm cung bí sử của dòng họ Nguyễn Đức từ  miền quê hương « Chó ăn đá, Gà ăn muối» trong những bài viết khác ). Trong thư  tố cáo của Nguyễn Đức Nghĩa , ông tự xác nhận ông là một trong những người thành lập  cộng đồng và được ũy nhiệm của các Hội Đoàn và Đoàn Thể để thành lập cộng đồng  năm 2001.

1. Xin ông liệt kê tên của những hội đoàn và đoàn thể nào đã ũy quyền cho ông và ông Nguyễn Văn Dục thành lâp cộng đồng năm 2001?

2. Chúng tôi khẳng định là Nguyễn Đình Toàn và bè đảng Việt Tân thành lập Hội Đồng Đại Biểu MA và tổ chức bầu cử Hội Đồng Chấp Hành ngày 28 tháng 10 năm 2007 là bịp bợm với mục đích là lừa gạt đồng hương tỵ nạn CS trong âm mưu thành lập Cộng Đồng thân Cộng với sự hỗ trợ của các tờ báo thân cộng tại Philadelphia.  Một vài tờ báo tại Philadelphia như Đời Mới và Rạng Đông Sunrise đã có đăng bài góp ý của đồng hương tỵ nạn CS khi thấy mấy ông Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút viết một câu 10 chử thì có 6, 7 chử trật lồi chính tả hoặc viết câu văn tối nghĩa khiến cho người đọc không biết ông nầy muốn nói cái gì? hoặc tệ hơn nửa là đăng bài vinh danh những tên giặc lái VC và Hồ Tặc.

3. Ông Nguyễn Đức Nghĩa là một trong các hội đoàn có giấy phép đã ký tên  thưa ông Phạm Như Cương, nguyên Chủ Tịch Hội Tương Trợ Người Việt Philadelphia và phụ cận vì  Hội Tương Trợ Người Việt Quốc Gia Philadelphia và phụ cận  không bầu cử hàng năm như Nội Quy ấn định cũng như  dùng tiền quỷ của Hội Tương Trợ trong mục tiêu chính trị và đặc biệt là Hội Tương Trợ đã cấu kết với Ban Tổ Chức Xây Dựng Kỳ Đài Philadelphia xuất qủy của Hội Tương Trợ  $5,000USD bỏ vào túi riêng .   Hội Tương Trợ được chính quyền Tiểu Bang Pennsylvania công nhận và đã nhận tiền tài trợ của các hội từ thiện tại Philadelphia từ năm 1984 đến nay. Ông Nguyễn Đức Nghĩa đã biết Hội Tương Trợ là Đại Diện chính danh cho Cộng Đồng Philadelphia, nhưng ông và Mặt Trận Hoàng Cơ Minh nay là đảng Việt Tân  vẫn cố tình  lập Cộng Đồng 2,  năm 2001 như ông xác nhận qua thư tố cáo ông Nguyễn Công Chính là lập cộng đồng  VN gỉa mạo ( xin xem bản sao thư  của Nguyễn Đức Nghĩa đính kèm )

4. Ông Nguyễn Đức Nghĩa và em ruột là Nguyễn Đức Nhiệm ( Chủ Tịch Cộng Đồng Mặt Trận từ năm 2000 và lưu nhiệm cho đến 2007 và giao cho đảng viên Việt Tân Nguyễn Đình Toàn, cư ngụ tại county cách xa Philadelphia khoảng 2 tiếng đồng hồ lái xe để thành lập lại Cộng Đồng Philadelphia trong một phiên họp tại nhà hàng South Philadelphia trước ngày bầu cử Hội Đồng Đại Biểu MA . Buổi họp nầy gồm có những  tên tai to, mặt bự, chuyên gia phá nát cửa thiền, bọn dốt đặc cán nai trong hàng ngủ lính đánh thuê thời Pháp thuộc nhưng vẫn tự cao, tự đại là chúng ông là đàn anh, còn chúng bây chỉ là đồ trẻ con , mồm loa mép giải  để  ăn chận tiền  cứu trợ nạn lụt  miền Trung, dùng tiền đỏ để rửa thành tiền xanh trong các dịch vụ cho VC, mượn oai hùm để hù dọa các đồng bào thế cô v.v.v. và Nguyễn Đình Toàn định bầu cử  Ban Chấp Hành Cộng Đồng Philadelphia  MA vào ngày 28 tháng 10 năm  2007  ) đã âm mưu lập cộng đồng trong buổi họp tại nhà riêng của ông Nguyễn Đức Nghĩa tại chung cư đường số 4 và Washington mà chỉ có một vài người hiện diện, chứ không phải như ông nói là có các hội đoàn và đoàn thể tham dự.

5. Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Tiểu Bang PA mặc dầu có giấy phép hoạt động, nhưng ông đã đăng báo, dán bích chương , truyền đơn kêu gọi đồng bào đóng góp cho Thương Phế Binh hơn 10 năm qua mà gần đây ông có phổ biến trong tập san bìamàu vàng với tên của những  mạnh thướng quân đóng góp. Số tiền đóng góp nầy không phải nhỏ, nhưng ông có xin phép chính quyền để quyên tiền hay không?  Nếu ông không có xin phép chính quyền để quyên tiền  mà ông lấy tiền đóng góp của đồng hương tỵ nạn CS là một hành động phi pháp, vi phạm luật hình. Chúng tôi cũng được tin là một đồng bào đã ũng hộ 2 xe lăn, nhưng ông Nguyễn Đức Nghĩa đã gởi 2 xe lăn về Việt Nam cùng một tên  và cùng một địa chỉ. Điều nầy đúng hay sai? Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Nghĩa  cũng đã gởi tiền thương phế binh cho gia đình bà con của ông ở một tỉnh trong miền Nam, nhưng gia đình nầy không phải là thương phế binh. Điều nầy có phải như vậy hay không? 

6. Ông Nguyễn Đức Nghĩa hãy chứng minh là ông có giấy phép với danh xưng « Cộng Đồng Việt Nam Philadelphia và phụ cận» từ năm 2001 như trong thư tố cáo của ông, nếu ông không trưng dẩn  được giấy phép của Tiểu Bang Pennsylvania cấp cho ông năm 2001 thì ông « Vừa đánh trống , Vừa ăn cướp» giống như  CSVN tuyên bố là « Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại là một thành phần của nước Việt Nam «. Đúng là những lời nói láo xược của những kẻ chuyên môn « Đâm bị thóc, Thọc bị gạo « miển sao có lợi cho mình và gia đình mình.

7. Theo bài góp ý của một độc gỉa gởi đăng trên Báo Rạng Đông Sunrise, thì ông Nguyễn Đức Nghĩa cũng là một  « Cao Thủ  Ngoại Hạng « nên  đã tròng tréo loại những người đầu tiên thành lập Hội Ái Hửu Cựu Tù Nhân Chính Trị TB/PA ra ngoài Ban Chấp Hành trong ngày bầu cử đầu tiên của hội như  Cựu Đại Tá Lê Cầu, Cựu T/Tá Vinh Thanh Chử  v.v.v. Theo chúng tôi biết thì ông Nguyễn Đức Nghĩa  cũng như một vài hội đoàn tại Philadelphia đã giử  chức Chủ Tịch một hội đoàn bất vụ lợi lâu năm và chỉ bầu cử lấy lệ để tiếp tục nắm quyền vì các ông cho rằng không có hội viên nào có khả năng vì chỉ có các ông có khả năng mà thôi ( Tổng Thống Hoa Kỳ John F. Kennedy tài giỏi như thế mà khi chết thì nước Mỹ vẫn tồn tại và đứng đầu thế giới tự do ) hoặc viện dẩn là không có hội viên nào ra ứng cử  vì « Ăn cơm nhà vác ngà voi « , chỉ có các ông là thương đồng bào nên ráng dấn thân làm việc công ích, nếu có quyền lơiï thì các ông  bỏ vào túi riêng, lâu lâu dúi vào túi đàn em tấm chi phiếu một vài trăm bạc  để thưởng công giúp đàn anh kiếm được nhiều tiền qua các dịch vụ công du , nhưng thực sự là lợi dụng việc công cho việc tư.  Số tiền mười phần, đàn anh nuốt 9 phần, còn lại một phần thì chia cho bọn xây lố cố , do đó đàn em khi được chia quyền và tiền bạc thì nhảy vào, không được chia tiền thì nhảy ra. Đồng bào nên  đề phòng bọn thời cơ chủ nghĩa nầy trong các hội đoàn tôn giáo, đoàn thể , hội ái hửu v.v.v.

8. Ông Nguyễn Đức Nghĩa trong thư tố cáo , mục 2  có đề cập đến việc «LẬP HỒ SƠ GỈA» để xin giấy phép  của ông Nguyễn Công Chính và cũng cho biết là việc «Xin Giấy Phép Không Khó Khăn» chỉ cần một vài người là làm được . Như vậy, nếu ông Nguyễn Đức Nghĩa có giấy phép với danh xưng « Cộng Đồng Việt Nam Philadelphia và phụ cận « năm 2001 như ông nói thì tại sao ông không thưa ông Nguyễn Công Chính ra tòa  Nếu ông không thưa thì ông Nguyễn Công Chính được sự ũy nhiệm của Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng Việt Nam và phụ cận sẽ đưa ông Nguyễn Đình Toàn và đồng bọn ra Tòa về tội tiếm danh xưng Cộng Đồng Việt Nam Philadelphia và phụ cận.

9. CSVN chủ trương chia rẻ Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại nên cho cán bộ CS chui vào các hội đoàn quốc gia bằng mọi hình thức như  cung cấp Tiền, Gái kể cả chức vụ tại Việt Nam  cho các cá nhân và hội đoàn MA tại hải ngoại. Do đó, đồng bào tỵ nạn CS hảy đề phòng khi thấy các cá nhân xa lạ, không rỏ gốc gác từ đâu đến lại hứa lèo tặng tiền cho các buổi lể lạc , nhưng sau đó thì quất ngựa chuối truy phong báo hại người không trách nhiệm phải nai lưng ra trả thế  như là một hình thức cúng cô hồn cho tai qua, nạn khỏi.  Đây là một kinh nghiệm cho những cá nhân nào còn tin tưởng vào bọn đạo đức gỉa vì bọn nầy thường nắm trọn quyền chỉ đạo hội đoàn  với thân nhân giử vai trò then chốt hoặc  cho đàn em nắm giử tiền bạc của các đoàn thể và tôn giáo. Tệ hơn nửa là bọn bất nhân đã lợi dụng tôn giáo để  mời một số  nhà sư quốc doanh của CSVN sang trụ trì tại Philadelphia như đã xảy ra trước đây

 10. Kinh nghiệm cho thấy Mặt Trận Hoàng Cơ Minh nay là đảng Việt Tân đã  phá nát Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại từ thập niên 1980 đến nay. Do đó,  chúng ta đừng qúa trọng tiền bạc và danh vọng  mà cam tâm làm nô lệ cho đảng Việt Tân và bọn quỷ đỏ  Việt Cộng.

Ý Dân