T  H  Ờ I   -   S Ự

TinParis.  Bấy lâu nay, nhóm Giao Điểm đã  bênh vực hết mình " Nhóm Phật Giáo về Nguồn "  và " Thân hữu Già Lam ( Tuệ Sỹ - Nguyên Siêu) và tự cho minh là " Quốc Gia " .  Nhưng thật sự  bọn chúng là ai ? Tài liệu dưới đây chứng minh chúng chỉ là " bọn tay sai của CSVN " . Có nhiều trí thức  ( ?)  " Quốc Gia "  đã từng ký tên chung với bọn chúng , than ôi đó  chỉ là " những kẻ phường tuồng  háo danh  " và " vô liêm sĩ " ! Bùi hồng Quang là tên nói láo như Vẹm! Thúi ơi là thúi !
Trở về