T  H  Ờ I   -   S Ự

TinParis.
Chúng tôi đăng lại bài viết dưới đây của Thế Huy  trích từ Văn Nghệ Tiền Phong số 439 , từ ngày 01 đến ngày 15.5.1994, tr 13,14,15, 78 , 79,80. Bài viết  tuy đã hơn 14 năm qua nhưng vẫn  mang tánh chất thời sự vì  Thế Huy, cây viết bình luận chánh trị nổi tiếng của Paris, đã phân tách sâu sắc chiến lược và chiến thuật của CSVN  hiện đang áp dụng tại hải ngoại qua  những công cụ của chúng : bọn nằm vùng, bọn trở cờ muốn xóa mờ dĩ vãng và hòa hợp hòa giải với Việt cộng. Sau khi Mỹ bỏ cấm vận ngày 3 tháng 2.1994, CSVN  đã tung ra nhiều  sách lược để  " xé nát " hàng ngũ  Quốc gia với những " chánh khách"  thời cơ chủ nghĩa,  những đoàn thể  bị nội tuyến từ bên trong  như  Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, và  cánh tay dài của chúng như Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, v.v..




tiếp theo  Tr.2..



Trở Về