T  H  Ờ I   -   S Ự

TinParis.
Chúng tôi đăng lại bài viết dưới đây của Thế Huy  trích từ Văn Nghệ Tiền Phong số 451 , từ ngày 01 đến ngày 15.11.1994, tr 9,10,81, 82. Bài viết  tuy đã hơn 14 năm qua nhưng vẫn  mang tánh chất thời sự vì  Thế Huy, cây viết bình luận chánh trị nổi tiếng của Paris, đã phân tách sâu sắc chiến lược và chiến thuật của CSVN  hiện đang áp dụng tại hải ngoại qua  những công cụ của chúng : bọn nằm vùng, bọn trở cờ muốn xóa mờ dĩ vãng và hòa hợp hòa giải với Việt cộng. Sau khi Mỹ bỏ cấm vận ngày 3 tháng 2.1994, CSVN  đã tung ra nhiều  sách lược để  " xé nát " hàng ngũ  Quốc gia với những " chánh khách"  thời cơ chủ nghĩa,  những đoàn thể  bị nội tuyến từ bên trong  như  Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, và  cánh tay dài của chúng như Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, v.v..

Chúng ta rất đau lòng khi thấy những  tay " hoạt đầu chánh trị "  và "những tay nằm vùng "  thi đua nhau lập Ủy Ban nầy , Ủy Ban nọ để kiếm danh hay kiếm chút cháo với CSVN như  Nguyễn văn Trần, của Liên Minh Dân Chủ Việt  Nam và  Đại Việt  " Phan văn Song " ( tiến sĩ giả, và mục sư giả , phe Bà Nguyễn tôn Hoàn nữ cán bộ VC nằm vùng trong Đại Việt " ) mà  ký giả Thé Huy  chỉ tên vạch mặt  trong bài viết dưới đây.  Nay nghe đâu, chúng cùng bọn Băng Đảng Mafia Việt Tân muốn lập lại những chuyện " ruồi bu "  để đánh lạc hướng sự chú tâm của Cộng Đồng Người Việt hải Ngoại  để CSVN " âm thầm tấn công "  nội tuyến , phá hoại và kiểm soát  toàn  thể người Việt Quốc gia tỵ nạn CSVN chúng ta.

tiếp theo  Tr.2..


 Tiếp theo .. tr3....
Tiếp theo .... Trang 4 ..


Trở Về