T  H  Ờ I   -   S Ự

Thông Tin

  Thể theo yêu cầu của bạn hữu gần xa, muốn ủng hộ đọc quyển " Cuộc hành trình đen " của Trương Minh Hòa, sách xuất bản tháng 8.2007 đã bán hết. Nay nhà xuất bản tái bản, nếu các bạn muốn đọc, xin liên lạc với địa chỉ của nhà xuất bản :

 ntprinting@yahoo.com

- Giá 16 Mỹ kim nếu ở trong nước Mỹ ( tính luôn cước phí )
- Nếu ở ngoài nước Mỹ, có thể liên lạc với các nhà sách địa phương, hay nhà xuất bản để biết cước phí.


Chân thành cảm tạ bằng hữu.

Trương Minh Hòa

    
Trở Về