T  H  Ờ I   -   S Ự
TinParis. Như mọi người đều biết ở đâu có Việt Tân là ở đó có chia rẽ. Việt Tân là thối thân của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, một băng đảng có nhiều tài lực nhứt vì đã gạt được lòng yêu nước của người Việt Quốc Gia khi chúng hô hào thành lập Mặt Trận Kháng Chiến ma. Ngoài ra, khi thành lập Băng Đảng như vậy, với kỹ thuật nội tuyến ,VC đã chiếm được những then chốt trong Việt Tân nhất là với Lý Thái Hùng và Nguyễn xuân Nghĩa. Hiện giờ trong âm mưu đánh Mặt Trân Người Việt ở Hải Ngoại, đặc biệt là ở Mỹ, Việt Tân với sự chỉ đạo của VC đang dồn mọi nổ lực để đánh chiếm Miền Nam nước Mỹ nơi có đông cư dân người Việt nhất và là một trọng tâm quyền lực chánh trị của Nước Mỹ : California, Houston, Texas. Nắm được ảnh hưởng ở đây là chiếm được ảnh hưởng chánh trị đối với người Mỹ. CSVN qua Việt Tân đang tìm mọi cách để nắm lấy các cộng đồng ở Miền Nam như Houston, Nam Cali, Sacramento, San Diego, Los angeles, Long Beach  chưa  kể là ở các chổ khác như Philadelphia, Newyork, Washington, v;v..

Việt Tân đang thao túng, tung tiền ra mua chuộc các lãnh tụ Hội Đoàn, nhất là các ông lãnh tụ loại " lãnh tụ chùm gởi" ( thực lực không có và NGU DỐT chỉ nhờ VT dàn dựng lên ). Điều nầy thực hiện dễ dàng vì người Quốc Gia đâu có tổ chức chặc chẻ và học tập kỹ thuật đấu tranh.

Do đó, chúng ta thấy gằn đây, đám tay sai CSVN ( Weekly, Việt Tân) ngang nhiên thách khối người quốc gia tuy có lòng nhưng rất thiếu phương tiện và nhân lực vì còn phải lo sinh kế gia đình, hoặc vì tình trạng sức khỏe không cho phép.

Nơi nào Việt Tân cũng nhảy vào phá rối để nắm lấy quyền lãnh đạo. Vì sao ? Vì " Ăn cơm chúa phải múa tối ngày ". Cán bộ  Việt Tân có tiền rất nhiều một phần do tiền lường gạt đồng bào của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh ( và tiền thì đẻ ra tiền ) và tiền làm ăn của chúng với các tay " mafia " trong nước. Do đó , khi  " cán ngố "  VT lãnh tiền thì phải chứng minh với Hoàng Cơ Dịnh là mình có làm việc nếu không thì bị thay thế. Có nhiều Trung Tâm gọi là " nhân quyền " cũng phải phịa ra tin tức  từ trong nước y như là " Kháng Chiến đã tấn công và chiến thắng CSVN " như trước đây thôi.  Ai còn lạ gì chuyện này ?  TinParis sẳn sàng đón nhận tin tức của các bạn gởi về Tòa soạn qua những người quen biết của TinParis  trên thế giới.

  • Xin mời quý Bạn đọc Thông Cáo dưới đây của Cộng Đồng Người Việt  Philadelphia và Vùng Phụ Cận  ngày 22.12.2008 .

  • TUYÊN CÁO
CỦA CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM PHILADELPHIA VÀ PHỤ CẬN VỀ VIỆC THÀNH LẬP " ỦY BAN ĐẶC NHIỆM " CHỐNG CỘNG ĐỒNG MẶT TRẬN TIẾM DANH CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM  TẠI PHILADELPHIA VÀ PHỤ CẬN......


Trở Về