T  H  Ờ I   -   S Ự
  TinParis. Chúng tôi đăng lại bài viết dưới đây của Thế Huy  trích từ Văn Nghệ Tiền Phong số 442 , từ ngày 16 đến ngày 30.6.1994, tr 11,12, 13,14, 77 và 78. Bài viết  tuy đã hơn 14 năm qua nhưng vẫn  mang tánh chất thời sự vì  Thế Huy, cây viết bình luận chánh trị nổi tiếng của Paris, đã phân tách sâu sắc chiến lược và chiến thuật của CSVN  hiện đang áp dụng tại hải ngoại qua  những công cụ của chúng : bọn nằm vùng, bọn trở cờ muốn xóa mờ dĩ vãng và hòa hợp hòa giải với Việt cộng.
 

     
- Hết trang 1 -


Xin bấm vào số  trang  để đọc    | 2  |  3  |  |


Quý Bạn có thể CLICK vào đây  Download bài viết nầy dưới dạng .pdf


Trở Về