T  H  Ờ I   -   S Ự
TinParis Chúng tôi trích đăng bài viết dưới đây của Ls Nguyễn văn Chức,  trong Báo Đông Phương , năm 1999, từ tr .5 đến  tr. 8. Thời gian đã gần 12 năm ( bài viết từ năm 1997),  bộ mặt thật  của  Mặt Trận Hoàng Cơ Minh , nay là Băng Đảng Mafia Việt Tân đã quá lộ liễu : " Chúng chỉ là công cụ của Bọn cọng sản Việt gian".  Do đó  tựa của bài viết " Hãy hồi tỉnh, trước khi quá muộn "  của tác giả  đã cho thấy rất nhiều người đã  " tin " rằng Băng Đảng Mafia Việt Tân tức Mặt Trận Hoàng Cơ Minh chỉ đơn sơ là những kể chủ trương " hòa hợp hòa giải "  thôi chứ chưa thấy: " Chúng chỉ là công cụ của Việt Cộng như Mặt Trận  Giải Phóng Miền Nam trước đây thôi " !
Trang 2 tiếp theo.....Trang 3 tiếp theo.... Trang 4 tiếp theo và hết ....
Trở Về