T  H  Ờ I   -   S Ự

  TAI HỌA LỚN NHẤT CHO NHÂN DÂN  VN, KẺ THÙ LỚN NHẤT CỦA DÂN TỘC VN: "HỒ CHÍ MINH & ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM "
- Ls Nguyễn văn Chức - 

   Sách vở về Hồ Chi Minh, nhiều lắm. Do Việt Cộng viết. Dốt nát ,bịp bợm, làm trò hề Một số học giả ngoại quốc cũng viết, nhưng hầu hết viết sai viết gian. Và đầy mặc cảm.    Duới đây là tiểu sử Hồ Chí Minh do tôi viết.  Ngắn, cô đọng, và dựa trên tài liệu , sự việc .
    Tôi viết để lột mặt nạ Hồ Chí Minh , tên đại tặc của dân tộc VN. Đồng thời lột mặt nạ đảng CSVN, kẻ thù  ghê tởm nhất và tai hoạ lớn nhất của dân tộc VN.Tôi viết  tặng  những thế hệ mai sau.

 • CHƯƠNG MỘT:  Nguyễn Sinh Cung, Tức Hồ Chí Minh:Thời Thơ Ấu  & Niên Thiếu -Đói  Khổ, Thất Học

Hồ Chí Minh sinh năm nào? Sử sách Việt Cộng  viết : 1890 .
 Hồ Chí Minh sinh ngày nào? Sử sách  Việt Cộng viết:  ngày 19 tháng 5 .

Chúng ta hãy nghe: 
- Tháng 5.1941, Hồ Chí Minh chủ trì Hội Nghị Trung Ương đảng CS Đông Dương lần thứ  Tám. Theo quyết định của hội nghị này, thì ngày 19 tháng 5 năm 1941 Mặt Trận Việt Minh chính thức đuợc thành lập. Như vậy  là ngày sinh và tháng sinh  của Chủ Tịch Hồ Chí Minh trùng với ngày thành lập của  Mặt Trận Việt Minh . (Hồ Chí  Minh, Giải Phóng Dân Tộc Và Đổi Mới. Nxb Hànôi,1977, trang 40).

Đúng là logic Việt Cộng. Thứ logic đồng hoá  suy luận với sự việc. Thứ logic đồng hóa cục cứt với cái lỗ đit.   Rất may, lịch sử còn đó.

Ngày 6 tháng 3 năm 1946, Hồ Chí Minh  ký Hiệp Ước Sơ Bộ , chấp nhận cho Pháp  mang quân ra đóng ở  Bắc Việt.
Chủ nhật ngày 19 tháng 5/ 1946, Đô Đốc  D'Argenlieu của Pháp từ Sàigòn ra Hà Nội, và được đón rước cực kỳ long trọng. Hà Nội hôm đó tràn ngập cờ đỏ sao vàng.
 
Tại sao  Hà Nội lại treo cờ đỏ sao vàng để đón rước giặc Pháp? Xin thưa: Hà Nội treo cờ đỏ sao vàng không phải để đón rước giặc Pháp, mà để mừng sinh nhật của bác . Bởi vì: trước đó hai ngày, ngày 17 tháng 5, đài phát thanh Hà Nội đã chính thức công bố ngày 19 tháng 5 là sinh nhật của bác, đồng thời kêu gọi dân chúng hãy treo cờ trong ba ngày (từ ngày 17 đến ngày 20), để mừng sinh  nhật của bác. Bác đây là tên chó đẻ Hồ Chí Minh.

Nói tóm lại, ngày 19 / 5 là ngày Hồ Chí Minh rước quân Pháp vào Hà Nội. Và để lưà bịp dân chúng cũng như  giữ thể diện cho đảng và  nhà nước, Việt Cộng đã phải tuyên bố ngày 19/ 5 là sinh nhật của Hồ Chí Minh.

Như vậy: 19 / 5  là  ngày sinh  của Hồ chí Minh, chủ tịch nưóc Việt Nam Dân Chủ  Cộng Hoà, chứ không phải ngày sinh của Nguyễn Sinh Cung, con ông Nguyễn Sinh Sắc và bà Hoàng Thị Loan.

Hồ Chí Minh sinh tại đâu? Về điểm này, sách vở  Việt Cộng đều viết : tại thôn Kim Liên,  huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Trung Kỳ.  Tên Lành, tức văn nô Tố Hữu, đã ca tụng thôn Kim Liên  như sau:

“Nhất vui  là thôn Kim Liên
Cảnh tiên có cảnh. nguời tiên có Ngưòi”.

  Ngưòi đây, là  Hồ Chí Minh.

  Ông bà Sắc có mấy người con?
Thưa:  có bốn nguời con. Người con cả là Nguyễn Thị Thanh, nguời con thứ là Nguyễn Sinh Khiêm. Nguyễn Sinh Cung (tức Hồ  chí Minh sau này) là người con thứ ba.
 Còn người  con thứ tư?     
Tài liệu của đảng viết:  người con thứ tư này tên là Nguyễn Sinh Xin.
Tại sao ông bà Sắc lại đặt tên con là Xin?  Chúng ta hãy nghe :
“ ... bà Hoàng Thi Loan sinh thêm người con thứ tư. Sinh trong cảnh túng quẫn, phải nhờ bà con lao động láng diềng giúp đỡ, bà Loan lấy cảnh ngộ ấy đặt tên cho con là Nguyễn Sinh Xin”  ( Những Ngưòi Thân Trong Gia Đình Bác Hồ,  Nxb Nghệ An 1995,  tr.18).

Quyển “Viêt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ”, (Nxb.Trẻ, 161B Lý Chính Thắng, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, tr. 21) và cả trằm  sách vở Việt Cộng đều viết về đứa bé tên Xin này.

Đặc biệt, trong  quyển “Tư Tưởng Hồ Chí Minh Và Con Đường Cách Mạng Việt Nam” (Nxb Chính Trị Quóc Gia, Hànội 1997), Võ Nguyên Giáp cũng viết về đưá bé tên Xin này. Võ Nguyên Giáp viết: “Đó là nỗi khổ đau của Nguời phải bế em đi xin sữa” (sđd, tr. 230 )
Nguời đây là Hồ Chí Minh.

Đứa bé tên Xin này-đứa bé mà Nguyễn Sinh Cung đã phải bế đi xin  sữa thừa xin gạo thừa xin  cám thừa xin cơm thừa xin cháo thừa xin khoai thừa xin sắn thừa xin ngô thừacủa hàng xóm để bú  mớm -- đã chết  yểu.
Sự kiện nói trên xác nhận môt thực tế:  Hồ Chí Minh đã sinh  ra trong một gia đình  vô  cùng hạ cấp, nghèo túng.  Thực tế ấy  suốt đời ám ảnh  y.
Sau khi vợ chết, ông Sắc  đổi tên hai người con trai thành những tên đầy hứa hẹn. Nguyễn Sinh Khiêm  đổi là Nguyễn Tất Đạt,  Nguyễn Sinh Cung đổi  là Nguyễn Tất Thành .

  Hồ Chí Minh có bao nhiêu bí danh và bút hiệu?  Sách vở Việt Cộng  và ngoại quốc kê khai khoảng 40 bí danh và bút hiệu.

Chưa kể bút hiệu Trần Dân Tiên ,tác giả  quyển “ Những Mẩu Chuyện Về Hồ Chí Minh”, trong đó chính Hồ Chí Minh ca tụng Hồ Chí Minh.     
Bút hiệu Trần Dân Tiên  nghe hao hao như  Tôn Dật Tiên. Tên Lành, tức văn nô  Tố Hữu viết :     
“Bác sinh ra làm người hiền
Dân  Tiên cùng với Dật Tiên một vần.”

  Tôi--Nguyễn văn Chức--sẽ thiếu sót, nếu không nói thêm về Nguyễn Sinh Săc, bố của Nguyễn sinh Cung, tức bố của Hồ Chí Minh.

Mãi cho đến năm 1990, tất cả  tài liệu Việt Cộng đều ca một luận điệu : thân sinh của Bác, cụ Nguyễn Sinh Sắc, là một vị quan thanh liêm của triều đình Huế . Vì  chống lại thực dân Pháp,  cụ đã từ quan về sống với  dân nghèo.
Sự thật không phải thế. Sự thật là:  Nguyễn Sinh Sắc-- một  thư lại của  Bộ Lễ-- đã  bị án “truyền nọc đánh trăm trượng trưóc công đường” vì tội ăn hối lộ. Nhưng  sau đó, vì biết hèn hạ lậy lục, đương sự đã không bị nọc đánh trăm roi, chỉ bị cách chức đuổi về làng.
Việt Cộng đã tìm mọi cách để phi tang vụ này. Rất may , tài liệu còn đó.  Tài liệu viết như sau:

“Ngày  19 tháng 5 năm 1910, Hội Đồng Nhiếp Chánh  làm xong bản án số  140.  Ngày  27 tháng 8 năm 1910, bản án mang số 140 đuợc  duyệt y, Nguyễn Sinh Sắc bị án đánh 100  trượng, rồi sau đổi thành giáng cấp 4 chức và bị triệt hồI” (Trần Minh Siêu, Những Người Thân Trong Gia Đình Bác Hồà, NXB TRẻ , 161 B Lý Chánh Thắng, quận 3,thành phố Hồ chí Minh,, 1996, trang  41).

Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, vụ  Nguyễn Sinh Sắc đuợc loan truyền khắp nơi,  cả Nghệ An không ai là không biết..

 Riêng Nguyễn sinh Cung, tức Hồ Chí Minh. suốt đời không quên vụ của bố, cũng như  không quên cảnh nghèo đói của gia đình, với đứa em tên Xin.
 •  CHUƠNG HAI:   Đói,  Phải  Đi Kiếm Ăn, Cực  Khổ , Và  Không Tuơng Lai, Nạp Đơn Xin  Học Trường Thuộc Địạ.
   
Ngày 5 tháng 6.1911, Nguyễn tất Thành, tức Hồ Chí Minh  (lúc đó 20 tuổi ),  xin đuợc một chân phụ bếp trên chiếc tầu buôn của hãng Chargeurs Réunis Amiral Latouche Tréville.
Theo quyển “ Những Mẩu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Bác Hồ”, do Trần Dân Tiên (tức Hồ Chí Minh) viết để ca tụng chính Hồ Chí Minh, thì Bác, lúc đó tên là Ba, « làm đủ mọi việc, từ rửa chén điã, đến nhặt rau mổ cá, chặt thịt, đến bày bàn, bưng bê các món ăn, rót rượu, kể cả chùi cầu tiêu»
     Và tất cả kho tàng sử liệu Việt Cộng đều viết: «Bác đi tìm đuờng cứu nước».  

    Sự thực không phải thế. Bác không đi tìm đường cứu nưóc, bác  đi  tìm đuờng cứu đói cho đời bác
.    
    Lúc đó gia cảnh Nguyẽn Tất Thành vô cùng quẫn bách.  Bố thì bị bị đuổi việc.  Nguyẽn tất Thành thì  mồ côi mẹ, đói khổ  và thất học.  Hai mươi tuổi mà không có đựơc cái bằng tiểu học «primaire», cái bằng mà thời ấy nhiều học sinh VN  có lúc  12 tuổi.
    Cho nên, vụ Nguyễn  Tất Thành đi làm bồi trên tầu  Amiral La Touche Tréville của Pháp phải  được hiểu là đi tìm kế sinh nhai,  đồng thời  thực hiện giấc mơ mà giai cấp nghèo mạt thời đó hằng ấp ủ. Đuợc đi Pháp, đuợc sống ở Pháp một thời gian, rồi về nước, biết nói tiếng Tây, dù là tiếng Tây bồi.. Cái gì, chứ kiếm một chân thông ngôn hay thông phán thì không khó.

Đó chính là chí lớn và quyết tâm của Hồ Chí Minh, khi bỏ nuớc ra đi. Đứa em tên Xin suốt đời ám ảnh y. Vụ của bố suốt đời ám ảnh y. Cho nên, y phải vươn lên cho bằng đuợc. Vuơn lên bằng cách đi Pháp với bất cứ giá nào. Điều này, sách vở Việt Cộng cũng đã  viết . Chúng ta hãy nghe:

    «Khi đã có chí, đã quyết tâm, mọi khó khăn đều có thể vượt qua, mà nhất định phải vượt đuợc. Phải sang tới Pháp. Quyết không vì một sơ sểnh nào mà bị đuổi lên một bến bờ không định trước. Mục tiêu là nước Pháp kia» ( Thy Ngọc , Việt Nam Đẹp Nhất Có Tên Bác Hồ, Nxb Trẻ, Hà Nội 1997, trang 48)

    Đó chính là giấc mơ của Nguyẽn Tất Thành , lúc đó 20 tuổi, thất học và con nhà nghèo . Giấc mơ đuợc đi Pháp , đuợc vào học trường Pháp , rồi về nước đuợc làm quan cho Pháp. Vụ đứa em tên Xin ám ảnh y.  Vụ của bố   ám ảnh y.
    Nhưng, Việt Cộng thì viết khác.

    Mãi cho đến cuối năm 1982, tất cả sách vở Việt Cộng đều  ca một luận điệu. Luận điệu đó, là: vì  căm thù thực dân Pháp, Bác đã bỏ học. Vì nghe theo tiếng gọi của tổ quốc, Bác đã không thèm tiếp tục con đuờng học vấn.  Vì quyết tâm hy sinh cho tổ quốc , Bác đã xuất ngoại để đi tìm đuờng cứu nước. Vân vân và vân vân.
    Trong cuốn Hồ Chủ Tịch, Trường Chinh  còn khẳng định : «vì  Người phát giác trường học của Pháp chỉ nhằm đào tạo tay sai cho  đế quốc, cho nên Người đã bỏ ra đi tìm đuờng cứu nước.»
     Võ Nguyên Giáp cũng viết thế. Phạm Văn Đồng cũng viết thế.  Tố Hữu cũng viết thế. Tất cả  văn nô Việt Cộng từ  trên xuống dưới  đều viết thế .  Chúng nó đã bị Người  lừa. Người đây, là Hồ  Chí Minh.

    Sự thật là: sau một thời gian  làm bồi tầu,  Nguyẽn Tất Thành lâm vào cảnh cực kỳ quẫn bách, và gần như tuyệt vọng.  Chẳng lẽ suốt đời làm bồi trên tầu, bị bạc đãi, bị chửi bới và không tương lai. Đưá em tên Xin  ám ảnh y. Vụ của bố ám ảnh y. Y bèn nạp đơn xin vào học Truờng Thuộc Địa (Ecole Coloniale) của Pháp.
    Vụ này, Hồ Chí Minh đã giấu tất cả các đảng viên, kể cả bọn Trường Chinh, Hoàng Văn Hoan, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn, v,v. .  
    Mãi cho đến năm 1983.
    Năm 1983, một học giả Người Quốc Gia VN (tiến sĩ Nguyển Thế Anh ) tìm thấy trong Thư Khố Đông Dương tại thư viện Aix En Provence của Pháp một tài liệu vô cùng quý giá :  lá đơn viết tay của Nguyễn  Tất Thành  xin vào học trường thuộc điạ của Pháp. Lá đơn đề ngày 15 / 9 / 1911.
Dưới đây là bản chụp của lá đơn:Marseille le 15 Septembre 1911   
Monsieur le Président de la République

    J'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance la faveur d'être admis à suivre les cours de l'Ecole Coloniale comme interne.
Je suis actuellement employé à la Compagnie des Chargeurs Réunis “Amiral Latouche Trévile” pour ma substance. Je suis entièrement dénué  de ressources et avide de m'instruire. Je désirerais devenir utile à la France vis à vis de mes compatriotes et  pouvoir  en même temps les faire profiter des bienfaits de l'Instruction.
Je suis originaire de la province de Nghê An, en Annam.   

En attendant une réponse que j'espère favorable, agréez, Monsieur Le Président, l'assurance  de ma reconnaissance anticipée.
Nguyễn Tất Thành ,  né à Vinh en 1892, fils de Mr. Nguyễn Sinh Huy (sous docteur ès- lettres).Etudiant  Francais, quốc ngữ, caractère  chinois.

    Lá đơn nổ như một trái bom.. Đảng CSVN, đứa nhớn đưá nhỏ giương mắt nhìn nhau. Chúng nó đã bị Bác lừa.
 • Duới đây tôi xin tạm dịch ra tiếng VN:

Marseille ngày 15 tháng 9, 1911   
    Kính gửi Tổng Thống Cộng Hoà Pháp
    Tôi hân hạnh thỉnh cầu Ngài vui lòng cho tôi đặc ân đuợc vào theo học Trường Thuộc Điạ với tư cách nội trú.
    Hiện nay, tôi làm công cho hãng Chargeurs Réunis Amiral Latouche Tréville để sinh sống.
    Tôi hoàn toàn túng quẫn và ham muốn được học hành. Tôi ước ao trở nên hữu ích cho nước Pháp trong tương quan  đối với đồng bào tôi, đồng thời có thể giúp đồng bào tôi hưởng  những lợi ích của học vấn.
    Tôi sinh đẻ  tại  Nghệ An, Trung Kỳ.
    Trong khi chờ đợi một sự trả lời mà tôi hy vọng là thuận lợi cho tôi, Tổng Thống hãy nhận nơi đây lòng biết ơn truớc của tôi.
    Nguyễn tất Thành, sinh  tại Vinh năm 1892, con trai ông Nguyễn Sinh Huy ( phó bảng văn chương ), học tiếng Pháp, quốc ngữ và chữ  Nho.

    Có nhiều điểm đáng nói.

    Điểm 1: Tiếng Pháp trong lá đơn xin học của Nguyễn Tất Thành , quá  kém.

    Điểm này cần được nêu ra, để  chứng minh một sự thực vô cùng quan trọng : những tài liệu viết bằng tiếng Pháp ký tên Le Patriot hay Nguyen Le Patriot tại Paris sau này, như «Mémorandum Des Revendications du Peuple Annamite», «Le Paria», «Le Procès Contre La Colonisation Francaise»,v,v. đã không do Hồ Chí Minh viết, mà do những nguời khác viết. Trong những nguời khác đó, có cụ Phan chu Trinh, LS Phan văn Truờng, và kỹ sư Nguyễn Thế Truyền .

    Điểm 2:  Trong đơn xin học, Hồ Chí Minh  xin được làm học sinh nội trú , nghĩa là  đuợc ăn ở ngay trong trường.  Nguời ta thấy rõ:  y   nạp đơn  xin học nội trú , vì đói, và để có miếng ăn mỗi ngày. Ngoài ra, y nạp đơn xin học Trường Thuôc  Địa , để  làm quan cho Tây sau này.
Đứa em tên Xin  ám ảnh y.Vụ của Bố  ám ảnh y.

      Điểm 3: trong đơn xin học, Hồ   Chí Minh  khai y sinh năm 1892, tức là khai bớt đi 2 tuổi.. Sự thực, cũng như theo các tài liệu của Pháp -và cả của Việt Cộng nữa-- y sinh năm 1890..

     Điểm 4 : trong đơn xin học, y  khai đã  học tiếng Pháp, quốc ngữ và chữ nho. Chỉ có vậy.
 
    Nói tóm lại: Hồ Chí Minh  nạp đơn xin vào học nội trú Trường Thuộc Đia Pháp, là  để có chỗ ăn chỗ ở, đỡ đói rét , và để  sau này đựợc về làm quan cho Tây. Đưá em tên Xin  ám ảnh y. Vụ của bố  ám ảnh y.
    Nhưng đơn  của y đã bị Tây nó bác.

 • Lời Bàn Mao Tôn Cương Rất Sáng Suốt của Cụ Víp KK, Chánh  Án Tư Quốc Tế Pháp Viện Đình Tân Kiểng Cạnh Đống Rác Rạp Cinê REX Đường Trần Hưng Đạo Sàigòn Ngày Xưa
   
Lời bàn một. Nguyễn Tất Thảnh,  vì  đói rách và không tương lai, đã nạp đơn xin học nội trú trường thuộc điạ của Pháp và bị bác đơn. Vụ này, y dấu rất kỹ. Võ nguyên Giáp, Truòng Chinh, Phạm Văn Đồng không biết , cho nên cứ  mồm loa mép giải  rằng: vì ghét cái học của Pháp nên Bác đã sớm bỏ học để  đi tìm đuờng cứu nước.

Lời bàn hai: Nguyễn Tât Thành dốt như chó.. Láù đơn tiếng Pháp của y là bằng cớ. Có  nguời còn nói: Y đã nhờ mấy  tên bồi  tầu  chữa văn cho y  cả chục lần, trước khi gửi lá đơn cho  Tổng Thống Pháp.

 Lời bàn ba :     Tất cả sách vở của đảng đều viết rằng truớc khi đi làm bồi tầu, Nguyễn Tất Thảnhù đã từng học truờng  Quốc Học Huế và từng dậy học tại trường Dục Thanh, Phan Rang. Lại nói láo. Đây là những thành tích văn hóa tốt. Nếu có, Nguyễn Tất Thành  đã không dại gì mà không kê khai trong  lá đơn xin học . Nhưng, trong đơn xin học, y  chỉ dám khai là  đã  «học tiếng Pháp, quốc ngữ và chữ nho».
     
Cựu Tổng Bí Thư Hoạn Lợn Đỗ Muời của Đảng CSVN-tức đồng chí  Nguyễn  Cống ngày xưa làm nghề hoạn lợn từng bị người ta vác dao rượt vì hoạn chết lợn của người ta-rất hoan nghênh những nhận định rât sáng suốt của cụ VIPKK.

Cựu Tổng bí thư  Đỗ Mười còn nói: tất cả đảng CSVN chúng tôi, đứa nhớn đứa nhỏ, nhất là  bọn  Chính Trị Bộ, đều cu ly cu leo gian  manh  bịp bợm nói láo. Nhưng so với với Bác Hồ , chúng tôi vẫn còn kém  xa.

Về vụ án Nguyễn Sinh Sắc,  cựu Tổng Bí Thư Đỗ Mười cho biết: vụ đó có thiệt.  Sờ  dĩ Trần Minh Siêu  có đuợc tài liệu và công bố tài liệu ấy trong cuốn «Những Người Thân Trong Gia Đình Bác Hồ» là nhờ Võ Văn Kiệt, lúc đó đứng  thứ 3  trong chính trị bộ.

 Vẫn theo Cựu tổng bí thư  Đỗ Mười, thì tài liệu ấy đã do Bẩy Trấn cấu kết với bọn Trần Văn Giàu-Nguyễn Hộ tìm ra và  ngầm phổ biến trong cuộc hội thảo của  «Câu Lạc Bộ Những Ngưòi Kháng Chiến Cũ Thành Phố Hồ chí Minh».

Cuộc hội thảo này xẩy ra ngày 7 tháng 1/1990, tại Nhà Văn Hoá Lao Động Thành Phố Hồ Chí Minh, tức trụ sở quốc hội cũ  thời Mỹ Ngụy. Cuộc hội thảo ấy  mang tên : «Công Cuộc Cải Tổ, Cải Cách, Đổi Mới Ở Các Nước Xã Hội Chủ Nghĩa Anh Em Và Ở Việt Nam». Diễn văn khai mạc  là của Trần Văn Giàu. Trần Văn Giàu đã nhân danh Bác Hồ ,  chủi đảng như con chó. Diễn văn bế mạc là  của  Nguyễn Hộ . Nguyễn Hộ đã chửi xéo Bác thậm tệ, và  đuợc đại hội vỗ tay hoan hô nhiều lần.

Vẫn theo cựu tổng bí thư Đỗ Mười,  thì cuốn sách của Trần Minh Siêu đã  in xong trong một đêm tại Hànội, dưói sự bảo trợ của phe cánh Võ văn Kiệt. Sau này, nhà nưóc đã cho cán  bộ đi thu hồi, nhưng không kịp. Trong Nam, bọn phản động chuyền tay nhau in lén ra hàng trăm ngàn cuốn và bán rất chạy..
 • CHƯƠNG BA: Bác Lại Đi Kiếm Ăn - Bác Đánh Cắp Danh Xưng Nguyễn  Ái Quốc
Sau khi đơn xin vào học Truờng Thuộc Điạ bị bác, Hồ Chí Minh  vô cùng chán nản..
 Tài liệu của đảng viết :  «Bác lại đi tìm đuờng cứu  nưóc».  Bác lại đi làm bồi tầu.
Vì  phải làm việc quá cực nhọc, Hồ Chí Minh mắc bệnh ho lao , trở nên suy nhược và bị đuổi.
 Y về sống tại Anh, số 10  Orchard Place, Southampton, England. Tại đây, y làm đủ nghề: quét tuyết, bồi khách  sạn, bồi ổ điếm, rửa phim ảnh; đời sống cô đơn và cơ cực . Vì vậy y quyết định rời Luân Đôn để về sống ở Paris.

Y viết thư cho cụ Phan Chu Trinh lúc đó ở Paris. Trong thư, y gọi cụ Phan là Hy Bá Nghi Mã Đại Nhơn, và xưng cháu. «Cháu muốn biết như cháu có thể gặp Bác trước lúc Bác đi hay không và cháu rất cần một lời...». Bức thư này do y nắn nót viết tay, hiện còn lưu trữ tại thư khố ở Luôn Đôn.
Năm Đinh Tỵ (1917), Hồ Chí Minh  rời Luôn Đôn, về định cư tại Paris , làm nghề thợ ảnh, đời sống vẫn  cơ cực  và không tương lai. 

Lúc đó, Paris có  đông người Việt Nam lưu vong, và là trung tâm của nhiều tổ chức chính trị Pháp thiên tả, đặc biệt Đảng Xã Hội Pháp SFIO (Section Francaise de l'Internationale Ouvrière), một chi bộ  của Đệ Nhị Quốc Tế.
Lúc đó, phong trào Việït Nam chống Pháp dành độc lập lan rộng. Hai nhóm chính được sử sách ghi nhận. Một nhóm -- do cụ Phan Chu Trinh lãnh đạo-- nhắm vào văn minh Âu Châu. Một nhóm--do cụ Phan Bội Châu lãnh đạo, tức Việt Nam Quang Phục Hội-nhắm vào Tam Dân Chủ Nghĩa của Tôn Dật Tiên.   Nhóm thứ nhất hoạt động tại Pháp. Nhóm thứ hai hoạt động tại Trung Hoa.

Sách vở Việt Cộng đã triệt để  khai thác sự kiện này, khi viết «Bác đi tìm đường cứu nưóc», với thâm ý đặt Hồ Chí Minh ngang hàng với những  Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, của người Quốc Gia Việt Nam.
                                  
Tại Paris , lúc đó có nhóm nhân sĩ Việt Nam gồm  cụ Phan Chu Trinh , luật sư Phan Văn Trưòng , và kỹ sư  Nguyễn Thế Truyền . Nhóm nhân sĩ  này  rất đươc kính nể tại Paris, vì  là tác giả nhiều bài viết có tầm vóc , như «Le Procès Contre La Colonisation Francaise» (Bản Án Chống Thực Dân Pháp), Le Paria (Việt Cộng dịch là Nguời Cùng Khổ ) và «Mémorandum Des Revendications du Peuple Annamite» (Những Yêu Sách Của Nhân Dân Annam)  gửi Hội Nghị Versailles năm 1919.

Những tài liệu  này đuợc viết bằng một tiếng Pháp trình độ đại học, và được ký dưới một tên chung : Le Patriote, hoặc Nguyen Le Patriot
Kẻ  đuợc thuê mướn đi phân phát những tài liệu đó tại Paris , là Nguyễn Tất Thành . 
Và  Nguyễn Tất Thành đã không bỏ lỡ cơ hội . Y tự nhận  là Nguyễn  Le Patriot.  Và y đã trở thành Nguyễn Ái Quốc.  Và y đã vào được đảng Xã Hội Pháp (SFIO). Một vinh dự lớn cho y.

 • Lời Bàn Mao Tôn Cương Rất Sáng Suốt Của Cụ Vip KK Chánh Án  Tư Tối Cao Pháp Viện Đình Tân Kiểng Cạnh Đống Rác Rạp Cinema REX Đuờng Trần Hưng Đạo Sàigòn Ngày Xưa

Ngày xưa tôi tập sự luật sư tại văn phòng Luật sư Bùi Tường Chiểu, số 148 Pasteur,  Sàigòn . LS Chiểu đã dậy dỗ tôi nhiều, về hùng biện và về văn chương  Pháp.

Luật sư Chiểu từng quen thân  LS Nguyễn Mạnh Tường. Theo LS Chiểu kể lại, thì LS  Nguyễn Mạnh Tường  quả quyết : Nguyễn Tất Thành chỉ  nói đuợc thứ  tiếng Pháp của anh em lính thợ Annam ONS (Ouvrier Non Spécialisé) đuợc tuyẻn mộ sang Pháp thời đó. Nguyễn Tất Thành không đủ học vấn để viết những bài tham luận như «Le Procès Contre La Colonisation Francaise» , và nhất là bản «Memorandum des Révendications du Peuple Annamite» gửi Hội Nghị Hoà Bình tại Versailles năm 1919.

Mới đây, Chủ nhiệm Lê Hồng Long của tờ  Thế Giới Ngày Nay  gửi biếu tôi  tuyển tập «Une Histoire de Conspirateurs Annamites À Paris» của LS PhanVăn Trường.

Trong bài  tựa viết cho tuyễn tập ,  trang 6,  học  giả Ngô Văn  viết :
« En 1919, il rédige le «Mémorandum des Revendications du Peuple Annamite» adressé à la Conférence de Paix à Versailles, dont Nguyen Ai Quoc--, le futur Ho Chi Minh-- revendiquera la paternité. (Tạm dịch: «Năm 1919, Phan văn  Trưòng viếàt  ' bản văn  ngoại giao về những yêu sách của nhân dân Annam' gửi Hội Nghị Hoà Bình tại Versailles . Bản văn đó,  Nguyên Ai Quốc, tức Hồ Chí Minh sau này,   mạo nhận là tác giả).

Tôi  muốn kết luận gì đây  ? Tôi muốn kết luận : tât cả những  bản văn  đấu tranh chính trị viết bằng tiếng Pháp tại Paris từ 1910 đến 1940 và ký  tên Nguyễn Ái Quốc- đã  do người khác viết và Nguyễn Tất Thành đã mạo nhận là tác giả.

Năm 1960, cụ Nguyẽn Thế  Truyền ra tranh cử tổng thống Việt Nam Cộng Hoà, chống lại TT Ngô Đình Diệm
. Tôi có đi theo anh em báo chí đến nghe cụ nói truyện. Khi đuợc hỏi  về những tài liäệu đấu tranh viết bằng tiếng Pháp tại Paris mang tên Nguyễn Ái Quốc, nhất là bản Mémorandum gửi Hội Nghị Hoà Bình Versailles 1919,  cụ Truyền  nói: Nguyễn Tất Thành  chưa học hết trình độ trung học của Pháp,  nói chi  trình độ đại học của Pháp. Lúc đó ở Paris, nhóm chúng tôi mướn anh ta đi phân phát những  tài liệu đấu tranh bằng tiếng Pháp do chúng tôi viết. Anh ta đã  nhận xằng mình là Nguyễn Le Patriot và  nhận xằng mình là tác giả những tài liệu đó.

Đó là Nguyễn Ái Quốc, tức  tên chó đẻ Hồ Chí Minh,  chủ tịch cái  đảng chó đẻ  CSVN .

 • CHƯƠNG BỐN: Đói Ăn Và Thèm  Danh Vọng, Trở Thành Tay Sai Đệ Tam Quốc Tế
   
Năm 1919, Hồ Chí Minh đi làm tay sai  cho Đệ Tam Quốc Tế.
 • Đệ Tam Quốc Tế là gì?
Là  Cộng Sản Quốc Tế  (Komintern) do Lê Nin sáng lập năm 1919, nhằm  tách  ra khỏi Đệ Nhị Quốc Tế.

Đệ Tam Quốc Tế chủ trương  một cuộc liên minh giữa một bên là các dân tộc bị áp bức trên thế giới ,và một bên là giai cấp vô sản  trên thế giới,  để tiến hành một cuộc cách mạng thế giới do Liên Sô lãnh đạo. Tiến hành bằng đấu tranh giai cấp và bạo lực.

Đệ Tam Quốc Tế  của Liên Sô bao trùm tất cả các đảng CS điạ phương trên thế giới. Những đảng CS điạ phương này chỉ làlũ tôi tớ nằm trong kỷ luật sắt của Liên Sô, và có bổn phận phải đóng góp cho sự lớn mạnh của Liên Sô.  Đóng góp bằng  tiền bạc cưóp được của nhân dân  , và đóng góp bằng xương máu, nếu tình thế đòi hỏi. Đệ Tam Quốc Tế là một đế quốc thực dân, bóc lột, sắt máu, tàn bạo và đểu cáng gấp trăm lần  đế quốc thực dân Pháp ngày xưa.

Hồ Chí Minh đã đi theo Đệ Tam Quốc Tế .  Y đã trở thành một cán bộ đắc lực của Đệ Tam Quốc Tế.  Vì tiền, và vì không còn con đuờng nào khác để giải quyết cái hiện tại «đói rách « của y lúc đó. Y đuợc Mac Tư Khoa  trợ cấp hàng tháng một số tiền khá lớn, và đuợc  Mạc Tư Khoa xử dụng như một cán bộ  nòng cốt trong chiến lược nhuộm đỏ  Đông Dương
 Lúc đó là tháng 7 năm 1920. Theo tài liệu của Việt Cộng, lúc đó y 30 tuổi.

Tháng 12 năm 1920  Đảng Xã Hội Pháp  SFIO (Section Francaise de l'Inernationale Ouvrière) họp đại hội tại Tours (Pháp quốc), Nguyễn Ái Quôc-một đoàn viên của SFIO đứng lên đả kích SFIO.  Sau đó, y bỏ SFIO,  gia nhâp đảng Cộng Sản Pháp, và nổi danh  từ đó.

Sách vở Việt Cộng đều viết: con đường giải phóng dân tộc gắn liền với cách mạng vô sản thế giới, và vì lòng nhân ái muốn cứu dân cứu nước, Bác  đã đi theo con đuờng cách mạng vô sản. 
Sách vở Việt Cộng còn  nhắc lại bài ca rất mùi của Hồ Chí Minh,  cái đêm y đọc «Bản Luận Cuơng Lê Nin» . Chúng ta  hãy nghe Hồ Chí Minh ca sáu câu vọng cổ :

 « Luận cương của Lê Nin làm tôi rất cảm động , phấn  khởi , tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc. Ngồi một mình trong buồng, tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: hỡi đồng bào bị đoạ đầy đau khổ : đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đuờng giải phóng chúng ta» (Hồ Chí Minh Toàn Tập . Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996,  tr. 127).
    
Người ta không khỏi lắc đầu.   

Thứ nhất: Hồ Chí Minh là tên đại lưu manh. Lưu manh ngay cả đối  với những tay chân thân tín nhất của y.    Vụ y nạp đơn xin vào học nội trú truờng Thuộc Điạ của Pháp, là một bằng cớ. Vụ này, cho đến lúc chết, y vẫn dâáu như mèo dấu cứt. Dấu cả bọn Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh. Vì vậy bọn này, cũng như  tất cả đảng viên  CSVN từ trên xuống dưới  đã mắc lỡm khi ca tụng  Hồ  Chí Minh «vì căm thù giặc Pháp, nên đã bỏ học rất sớm».

Rồi quyển «Những Mẩu Truyện Về Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch» --do Trần Dân Tiên ( tức  Hồ Chí Minh ) viêát  ca tụng chính Hồ Chí Minh -- là bằng cớ thứ hai ,về cái gian manh bịp bợm  của tên chó đẻ.

Tôi vừa đưa ra hai sự kiện, để chứng minh một sự thực: Hồ Chí Minh  là một tên đại lưu manh,  một tên đại vô liêm sỉ, và một tên «đóng kịch rất giỏi».
Bên cạnh cái lưu manh , cái vô liêm sỉ  và cái tài đóng kịch ,còn một thực tế phũ phàng: sự nghèo khổ của y lúc đó. Đưá em tên Xin  ám ảnh y. Vụ của bố ám ảnh y.
Cho nên: sự kiện y trở thành tay sai Đệ Tam Quốc Tế là điều dễ hiểu.
Đó là con đưòng duy nhất giúp y thoát khỏi cái nghèo đói lúc đó tại Pạris. Và đó cũng là con đuờng duy  nhất có thể dẫn y tới  danh vọng.

Nói tóm lại, Hồ Chí Minh đã đi theo Đệ Tam Quốc Tế, vì không còn đường tiến thân nào khác. Và nhất là vì nhu cầu  cấp bách của y  lúc  đó  tại Paris , nhu cầu có miếng ăn hàng ngày và đỡ đói rách. Đứa em tên Xin ám ảnh y. Vụ của bố ám ảnh y.

 • Lời Bàn Mao Tôn Cương Rất Sáng Suốt  Của Cụ Vip KK Chánh Án Tư Quốc Tế Pháp Viện Đình Tân Kiểng Cạnh Đống Rác Rạp Ciné Rex Đướng Trần Hưng Đạo Sàigòn Ngày Xưa
     
Trưóc mặt Vip KK tôi đêm nay  là chồng báo Kháng Chiến cũ của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam của anh em   Hoàng Cơ Minh, Hoàng Cơ Long, Hoàng Cơ Dịnh, những đứa con cũa người vợ kế của cụ Hoàng Huân Trung.

Kháng chiến bịp, chiến khu bịp, 10 ngàn quân bịp,  luờng gạt và cuỡng đoạt  hàng chục triệu Mỹ Kim của đồng bào tỵ nạn. Rồi chia nhau bỏ túi. Rồi trở thành một lũ lưu manh.. Rồi trở thành tay sai Việt Cộng . Rồi đánh phá Người Việt Tỵ Nạn bằng những thủ đoạn đốn mạt. Chỉ vì  tiền.

Trường hợp Nguyễn Ái Quóc năm 1919 cũng vậy. Đi theo Đệ Tam Quốc Tế , vì tiền. Nhưng y không mất mát  gì.  Y không xuất thân từ một dòng họ danh vọng, mà xuất thân từ một dòng họ  cu ly đói rách, như hầu hết  những tên cu ly cu leo đầu sỏ Việt Cộng sau này. Đứa em tên Xin ám ảnh y.  Vụ của bố ám ảnh y.
     Bài ca Luận Cương Lê Nin của Hồ Chí Minh  chỉ là sáu câu vọng cổ rẻ tiền nhằm biện minh cho sự bán thân của mình. Bán thân vì  tiền.
Cựu Tổng Bí Thư đảng CSVN Đỗ Mươi --tức  đồng chí Nguyễn Cống ngày xưa làm  nghề hoạn lợn và từng bị người ta vác dao rượt vì  hoạn chết lợn của người ta--hoàn toàn đồng ý với lời bàn rất sáng suốt này của cụ Vip KK.

 • CHƯƠNG NĂM: Tay Sai Đệ Tam   Quốc Tế -Thời Kỳ  Huấn Luyện Tại Nga Sô
Năm 1925, Hồ Chí Minh đuợc CS Pháp  thuê muớn đi rải truyền đơn . Bị mật thám Pháp truy nã, y  đuợc  CS Pháp bố trí cho trốn sang Đức, rồi từ Đức đáp xe lưả đi Mạc Tư Khoa. Giấy thông hành của y (số 1829, đề ngày 16 / 6 / 1925 đóng giấu  toà đại sứ Nga tại Bá Linh) ghi  : Chen Wang, sinh ngày 15 tháng 1 năm  1895 tại Đông Dương, làm nghề thợ ảnh. Nguyên văn: Chen Wang né le 15 Janvier 1895 à  Indochine, profession:: photographe. 

Chen Wang (tức Hồ Chí Minh ) được ở  lại Mạc Tư Khoa, học tập lý thuyết   Marx, học tập chủ nghĩa  Marx - Lenin, và học tập sách lược đấu tranh  của Lê Nin.

 Y đuợc tham dự đại hội Cộng Sản Quốc Tế tại Mạc Tư Khoa, với tư cách một đảng viên cộng sản đại diện nhân dân Viêt Nam.   Trước đại hội, y đã lớn tiếng tố cáo tội ác của thực dân Pháp .

Ngoài ra, y cũng đuợc dự một vài hội nghị khác  tại Mạc Tư Khoa. Cũng vẫn bài bản cũ: tố cáo thực dân Pháp và bày tỏ lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Liên Sô trong sự nghiệp giải phóng nhân loại khỏi áp bức.
Và y đã trở thành cán bộ đắc lực của Mạc Tư Khoa. Nhưng y không  thể trở lại Pháp. Vì vậy, Mạc Tư Khoa đã xử dụng y trong tổ chức mang tên  Đông Phương Cộng Sản Quốc Tế
 • CHUƠNG SÁU .Tay Sai Đệ Tam Quốc Tế -Thời Kỳ Hoạt Động  Tại Trung Hoa   
 Đông Phưong Cộng Sản Quốc Tế (ĐP CSQT) là gì ?

Là một phân bộ quan yếu của Mạc Tư Khoa tại Đông Phương lúc đó, có nhiệm vụ  lũng đọan Trung Hoa Quốc Gia  (Trung Hoa Quốc Gia của Tôn Dật Tiên , và sau này của  Tưởng Giới Thạch), đồng thời  giúp đỡ đảng CS  của Mao Trạch Đông còn đang  trong thời kỳ phôi thai. Đối với Hồ Chí Minh, ĐPCSQT còn là chặng đuờng lý tưởng  giúp y du nhập chủ nghiã CS vào VN. Lúc đó,y lấy tên là Lý Thụy.

Năm Quý Hợi (1923) y được Mạc Tư Khoa phái sang Quảng Châu, phục vụ trong phòng thông tin của  Borodin (sách Tầu ghi là Pháo La Đình) môt cán bộ nòng cốt của  Mạc Tư Khoa.

Võ Nguyên Giáp đã viết rất rõ : 'Lý Thuỵ đuợc phái sang Quảng Châu đễ chỉ đạo phong trào cách mạng và phong trào nông dân ở Trung Quốc và một số nước châu Á».

 Ngoài ra, tất cả sách vở Việt Cộng cũng viết: Quảng Châu , Miền Nam Trung Quốc, là nơi nhiều nhà cách mạng VN yêu nuớc đang hoạt động, cho nên Người rất quan tâm.
Người đây, là tên chó đẻ  Hồ  chí Minh.

Theo Tưởng Vĩnh Kính trong quyển «Hồ Chí Minh Tại Trung Quốc», thì: lúc đó «'Quảng Châu không những là một trung tâm cách mạng  của Trung Quốc, mà còn là thánh địa của Á Châu chống lại đế quốc chủ nghĩa.»

Và Hồ Chí Minh  đã được Mạc Tư Khoa gủi  đến thánh địa đó.
Tại Quảng Châu, y  có dịp tiếp xúc  một số thanh niên VN của Phong Trào Đông Du. Những thanh niên  này thuộc Tâm Tâm Xã, một tổ chức chống  Pháp dành độc  lâp.
Tâm Tâm Xã  do cụ Phan Bội Châu thành lập tại Quảng Châu năm  Giáp Dần (1914). Tổ chức này đuợc các nhà cách mạng Trung Hoa Quốc Gia và Việt Nam  ngưỡng mộ, nhất là sau vụ liệt sĩ  Phạm Hồng Thái.

Chúng ta nên ôn lại lịch sử .

 Năm Quý Hợi (tháng 6/1923) Toàn Quyền Đông Dương Merlin ghé qua Sa Diện (Quảng Châu) trên đuờng sang  Nhật Bổn. Phạm Hồng Thái đã ám sát Merlin ,  nhưng ám sát  hụt. Bị cảnh sát truy nã  , họ Phạm đã gieo mình xuống đầm Bạch Nga. Thi hài họ  Phạm  đã đuợc anh em cách mạng Việt Nam tại Trung Hoa vớt lên  an táng ở chân đồi Bạch Vân.  Năm Ất Sửu (1925), để tôn vinh  nhà cách mạng VN, tỉnh truởng Quảng Châu là Hồ Hán Dân đã truyền  đưa hài cốt họ Phạm vào an táng tại Hoàng Hoa Cương (Quảng Châu), thánh địa của  những anh hùng cách mạng Trung Hoa Dân Quốc.
 Phạm Hồng Thái được coi là linh hồn của Tâm Tâm Xã.

Lý Thuỵ, tức Hồ  Chí Minh, đã xâm nhập đuợc Tâm Tâm Xã,, nhân danh cách mạng Việt Nam, và nhân danh tinh thần Phạm Hồng Thái . Lý Thuỵ  đã  lưà bịp tổ chức này và đuợc tổ chức này nhiệt tình ủng hộ.  Một vài  thành viên ưu tú của Tâm Tâm Xã đã đuợc Lý Thuỵ móc nối gửi sang học tập tại Mạc Tư Khoa, và trở thành cán bộ CS sau  này.

Năm Ất Sửu (1925), trong mưu đồ nắm trọn quyền lãnh đạo Tâm Tâm Xã, và để có  tiền,   Hồ Chí  Minh đã cùng với Lâm Đức Thụ (tức Nguyễn Công Viễn) bắt cụ Phan Bội Châu  trao cho  Pháp, 

  Cụ Phan bị bắt tại Thượng Hải, bị đưa về Hương Cảng, rồi từ đó bị giải về Hải Phòng.  Ngày  8 tháng 10 năm Ất Sữu (23/11/1925), cụ bị mang ra trước Đại Hội Đồng Đề Hình của Pháp  (tại Hải Phòng) và bị lên án tử hình. Sau đó, để trấn an  dư  luận, toàn quyền Varenne của Pháp đã  ra lệnh ân xá, và an trí cụ tại Huế. Cũng năm Ất  Sửu (1925), tại Quảng Châu,  tổ chức «Việt Nam Thanh Niên Cách Mệnh Đồng Chí Hội » ra đời, gồm phần lớn thành viên của Tâm Tâm Xã.  Tổ chức nói trên cũng đã bị Lý Thụy (tức Hồ Chí Minh)  xâm nhập và trở thành đội ngũ tiền phong của đảng CSVN sau này.

Theo Hoàng Văn Hoan tác giả «Giọt Nước Trong Biển Cả» xuất bản năm 1986,  thì suốt thời kỳ hoạt động tại Trung Hoa, Hồ Chí Minh đã được sự giúp đỡ nhiệt tình của cụ Hồ Học Lãm, một nhà cách mạng VN  có uy tín lớn  tại Trung Hoa Dân Quốc  lúc đó.

Cũng theo Hoàng Văn Hoan thì cụ Hồ Học Lãm lúc đó  vẫn coi Hồ  Chí Minh là một  nhà cách mạng Việt Nam trong truyền thống Phạm Hồng Thái-  Nguyễn Thái Học.                     
( Chúng ta nên biết Hoàng văn Hoan là ai.   Tài liệu của Việt Cộng viết: Đại sứ  Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà đầu tiên tại Bắc Kinh năm 1950;  Uỷ Viên Trung Ương  Đảng  năm 1951;  Uỷ Viên Chính Trị Bộ 1956 về Cải Cách Ruộng Đất, Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Thư Ký  Uỷ  Ban Thuờng Vụ Quốc Hội Khoá 1 năm 1958 , khoá 2 năm 1960, khoá 3 năm 1964, khoá 4 năm  1971;  Uỷ Viên Chính Trị Bộ đảng CSVN năm  1960, Bí Thư  Thành Uỷ Hànội năm 1961). 
Theo tất cả sách vở và tài liệu của Việt Cộng , đặc biệt quyển «Tư Tưởng Hồ Chí Minh Và Con Đuờng Cách Mạng Việt Nam» của Võ Nguyên Giáp, , thì năm Canh Ngọ (tháng 2 năm 1930),  Trần Phú thành lập Việt Nam Cộng Sản Đảng . Vẫn theo Võ Nguyên Giáp, thì tháng 10 năm đó, thi hành  lệnh của Mạc Tư Khoa, Hồ Chí Minh đã đổi Việt Nam Cộng Sản Đảng thành  Đông Dương Cộng Sản  Đảng.

Sáu tháng sau, ngày 19 tháng 4 /1931 Trần Phú--  từng được huấn luyện tại Mạc Tư Khoa,  có tầm vóc hơn Hồ Chí Minh, và là lãnh tụ đầu tiên của phong trào CS tại Đông Dương-- đã bị  Pháp  bắt tại Sàigòn.  Dư luận lúc đó quả quyết: Hồ Chí Minh đã chủ mưu vụ này, nhằm loại trừ một đối thủ có  tầm vóc.
 • Lời Bàn Mao Tôn Cương Rất Sáng Suốt Của Cụ Vip KK Chánh Ánh Tư Quốc Tế Pháp Viện Đình Tân Kiểng Cạnh Đống Rác Rạp Cinê REX Đuợng Trần Hưng Đạo Sàigòn Ngày Xưa   
Nguyễn Tât Thành, từc Nguyễn Ái Quốc, tức Hồ Chí Minh, là một tên đại bịp, đại lưu manh, đại đểu cáng, đại vô liêm sỉ .  Nhờ   các «đức tính» nói trên, y  đã thành công rực rỡ. Từ một tên bồi tầu đói rách, yc đã trở thành chủ tịch  nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà cờ đỏ sao vàng, và người lãnh đạo tối cao của  đảng CSVN, một đảng  gồm toàn những tên  lưu manh cưóp trộm: Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải Nông Đúc Mạnh,  v.  v...
Đại hội X  (tức đại hội  10, nhân dân trong nuớc đọc là đại hội Ếch) của  đảng CSVN hồi tháng Tư 2006 thối như đống cứt chó , khiến cả nước phải bịt mũi.  Và chính chúng nó cũng phải bịt mũi, khi lên tiếng tôn vinh Bác Hồ của chúng nó.
Cưụ Tổng Bí Thư  Đảng CSVN Đỗ Mười-tức  đồng chí Nguyễn  Cống ngày xưa làm nghề hoạn lợn từng  bị người ta vác dao rượt vì hoạn chết lợn của người ta--rất đồng ý với lời bàn  rất  sáng suốt nói trên của cụ Vip KK.
Ngoài ra, Phan Văn Khải, thủ tướng  nước Cộng Hoà Chó Đẻ Xã Hội Chủ Nghĩa VN--trong chuyến công du Úc tháng 4/2005 và chuyến công du Mỹ  tháng 6 năm 2005 đã bị Người Việt Tỵ Nạn cầm cờ vàng ba sọc đuổi chạy như chó--cũng rất đồng ý với lời bàn rất  sáng suốt  của cụ Vip KK. 
 • CHƯƠNG  BẨY:Trốn Khỏi Trung Hoa,Sang Hoạt Động Bên Xiêm La 
Năm 1927,  chính quyền Trung Hoa Quốc Gia  mở chiến dịch lùng bắt cộng sản.
Borodin bỏ chạy về Mạc Tư Khoa. Nguyễn Ái Quốc , tức Hồ Chí Minh, bị  bắt giam. Y đã thề thốt đủ điều.  Nhờ uy tín của cụ Hồ Học Lãm, y đã đuợc phóng thích. Y  trốn về Mạc Tư Khoa, và đuợc Mạc tư Khoa phái sang  Hương Cảng, làm việc dưói quyền một tên  CS Pháp :  Hilaire Noulens (sách Tầu ghi là Ngưu Lan). 
Y đuợc Ngưu Lan giao phó công tác vùng Đông Bắc Thái Lan, nơi có đông nguời  Việt lưu vong. Và y đã thành công , nhờ tài bịp bợm.
    Và cũng nhờ thời cuộc.

Ngày 10 tháng 2 /1930, cuộc khởi nghĩa Yên Bái thất bại. Nhiều anh em VN Quốc  Dân Đảng bị Pháp bắt , bị tra tấn, bị thủ tiêu. Đảng trưởng Nguyễn Thái Học  bị bắt tại ấp Cồ Việt tỉnh Hải Dương. Ngày 17 /7 / 1930 ông và một số đồng chí   bị  đưa lên máy chém tại Yên Bái. Trước khi chết, ông đã hô lớn « Không thành thân thì thành nhân. Việt Nam muôn năm.»

Theo quyển «Hồ Chí Minh Tại Trung Quốc» của Tưởng Vĩnh Kính,, thì Hồ Chí Minh đã  vô cùng hoan hỉ truớc tai họa của Việt Nam Quốc Dân  Đảng. Hồ chí Minh coi đó là cơ hội ngàn vàng. Hồ Chí Minh đem đảng CS trám vào chỗ trống. Trong  thư  gửi các  đảng viên , Hồ  Chí Minh viết  :
    «Lần khởi nghiã Yên Báy giai cấp tư sản đã mất hết ảnh hưởng trong việc vận động giải phóng dân tộc; đảng ta đuợc tha hồ tổ chức giai cấp công nhân và quần chúng nông dân lao động vào đảng, và đảng ta trở thành lực lượng  duy nhất  thi hành lãnh đạo cách mạng chống đế quốc chủ nghĩa».
 • CHƯƠNG  TÁM: Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội của Nguời Quốc Gia Trở Thành Mặt Trận Việt Minh Của CSVN 
Ngày 20/ 6 1940 ,  Pháp bị  Đức đánh bại ở Ậu Châu, Nguyễn Ái Quốc, triệu tập  đại hội đảng tại  Côn Minh, sưả soạn về  nước cướp chính quyền.   
Tưởng cũng nên nói rõ :  tại Trung Hoa lúc  đó, có những tổ  chức cách mạng sau đây của người Việt  quốc gia lưu vong:

    1/ Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội do cụ Hồ  Học Lãm chủ trì.
    2/ Việt Nam Giải Phóng Đồng Minh Hội do cụ Trương Bội Công chủ trì.
    3/ Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội, do cụ Nguyễn Hải Thần chủ trì.

Mượn danh nghĩa  chống Pháp dành độc lập, Hồ Chí Minh đã xâm nhâp được những tổ chức nói  trên. Thành công ngoạn mục nhất của y là đã cướp  danh xưng  Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội  (của cụ Hồ Học Lãm) để đặt tên cho một tổ chức cộng sản của y .
      Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội của cụ Hồ Học Lãm đã bị bỏ mất chữ Hội , để trở thành Việt Nam Độc Lập Đồng Minh , gọi tắt Việt Minh , một tổ chức võ trang tuyên truyền với võ khí do Trung Cộng cấp phát và cán bộ do Trung Cộng đào tạo.

    Về vụ thành lập mặt trận Việt Minh, Võ Nguyên Giáp đã  viết như sau:
    «Tháng 5 /1941, Người chủ trì Hội Nghị Trung Ương lần thứ 8 [...]  Hội  Nghị đề ra chủ trương thành lập mặt trận rộng rãi lấy tên là Mặt Trận Việt Nam Độc Lập Đồng Minh, gọi tắt là  Mặt Trận  Việt Minh»    (Tư Tưởng Hồ Chí Minh  Và Con Đuờng Cách Mạng VN, tr. 32),

    Người đây, là Nguyễn Ái Quốc, tức Hồ Chí Minh. Trước và sau Võ Nguyên  Giáp,, cả trăm tài liệu Viêt Cộng cũng viết như vậy.

 • Lời bàn Mao Tôn Cương Rất Sáng Suốt  Của Cụ VIP KK Chánh Án Tư Quốc Tế Tối Cao Pháp Viện Đình Tân Kiểng Cạnh Đống Rác Rạp Cinêma REX Đuờng Trần Hưng Đạo Sàigòn Ngày Xưa
   
    Trong đảng CSVN, Võ Nguyên Giáp, cùng  Đặng Thái Mai (bố vợ của y sau này ) , và Hoàng Minh Giám, là những người có học nhất.
 Cả ba từng là cựu giáo sư truờng trung học  Thăng Long (Hà  Nội)  ngày xưa. Cả ba  đã   đi theo cộng sản. Và cả ba rất hèn.  Nhất là Võ Nguyên Giáp. 
Trong vụ  tên tướng VC Hoàng Văn Thái, người được Võ Nguyên  Giáp che chở và cất nhắc ( nghe nói còn là  thông gia với Võ Nguyên Giáp)  bị bọn Lê Đức Thọ Lê Duẩn ám hại , Võ Nguyên Giáp đã không dám hé răng. Năm  2002, bản thân  y  bị  bọn   Lê Khả Phiêu  công khai hạ nhục. Y cũng không dám hé răng.

Cựu Tổng Bí Thư Đảng CSVN Đỗ Muời-tức đồng chí  Nguyễn Cống ngày xưa làm nghề hoạn lợn  từng  bị người ta vác dao ruợt vì hoạn chết lợn của nguời ta-rât hoan nghênh nhận định rất sáng suốt này của cụ VIP KK.

    Cựu Tổng Bí Thư Đỗ Mười còn  cho  biết: giữa thập niên 1990, Võ Nguyên Giáp  bị bọn Lê Khả Phiêu làm nhục. Để vớt vát uy tín, Võ Nguyên Giáp đã viết quyển «Tư Tưởng Hồ Chí Minh Và Con Đường Cách Mệnh». Trong quyển sách ấy (xuất bản năm 1997), Võ Nguyên Giáp viết  bác Hồ lúc bé phải bế em  đi xin sữa  xin ăn, tuởng rằng viết như vậy là đề cao Bác. Võ Nguyên Giáp đã bị cả đảng chửi như con chó. Bọn Lê Khả Phiêu đã xuýt tát vào mặt Vỏ Nguyên Giáp.

    Cũng trong cuốn sách đó, trang 247,  Võ Nguyên Giáp còn viết rằng các nhà văn hoá của đảng đã  phát hiện 6000 (sáu ngàn) gương tốt của bác Hồ để lại .Địt mẹ, cả đảng phải bịt mũi. Nịnh Bác, mà nịnh quá ,chỉ làm trò hề.

    Cũng trong cuốn sách đó, trang 249, Võ Nguyên Giáp còn viết :

    «Năm 1990, kỷ niệm 100 năm  ngày sinh của  Hồ Chí Minh-- tổ chức Văn Hoá Và Giáo Dục Thế Giới UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation )   đã tôn vinh Ngưòi là «Vị Anh Hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam và là nhà văn hoá kiệt xuất....»
    Theo Cựu Tổng Bí Thư Hoạn Lợn Đỗ Mưới, thì Võ Nguyên Giáp lại viết láo. Năm đó (1990), quả thật có vụ UNESCO định tôn vinh Bác  là nhà văn hoá kiệt xuất, nhưng  lũ ngụy hải ngoại  chống đối. Lũ  Ngụy hải ngoại đã  kéo nhau đến biểu tình la lối truớc Hội Nghị UNESCO tại Giơ Ne Vơ, và đả đảo Hồ Chí Minh. Sau đó, UNESCO đã nhìn thấy  sự thật,  và rút lại ý định tôn vinh  Bác, và xin lỗi lũ ngụy. Địt mẹ lũ ngụy.

    Thế mà Võ Nguyên Giáp dám viết rằng bác đã đuợc UNESCO tôn vinh.

    Ngoài ra, tủ sách giáo khoa của đảng và nhà nước có quyển sách mang tên ««Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh, Những Tác Phẩm Tiêu Biểu ( Nxb Giáo Dục, xuất bản  ngày 1 tháng 1 năm 2000, thành phố Hồ Chí Minh)  . Quyển sách giáo khoa này cũng trích dẫn Võ Nguyễn Giáp, và lớn tiếng ca tụng Bác đã đuợc UNESCO vinh danh là nhà văn hoá kiệt xuất của thế kỷ 20.  Trang 14 của quyển sách đó viết như sau (nguyên văn):
        « Năm 1990, Tổ Chức Văn Hoá Giáo Dục Khoa Học Liên Hợïp Quốc (UNESCO) đã trao tặng Chủ Tịch Hồ Chí Minh danh hiệu danh nhân văn hoá thế giới, và đã long trọng kỷ niệm 100 năm sinh của Người.»
    Địt mẹ, toàn là  bịp.
Theo Cựu Tổng Bí Thư Hoạn Lợn Đỗ Mười,   đã đi theo Bác,  thì thằng đéo nào mà không hèn, không bịp bợm. Càng có học càng hèn, càng bịp bợm. Võ nguyên Giáp là thí dụ.

    Cựu Tổng Bí Thư Hoạn Lợn Đỗ Mười gửi biếu cụ Vip KK quyển» Tư Tưởng Hồ Chí Minh» của Võ Nguyên Giáp, kèm hai  câu ca dao đuợc truyền tụng trong dân gian khi Võ Nguyên Giáp bị bọn Lê Đức Thọ hạ tầng công tác xuống làm Chủ Tịch Uỷ Ban Hạn  Chế  Sanh Đẻ Nhà Nưóc:

«Ngày xưa đại tướng công đồn
Bây giờ đại tướng canh lồn cản cu.
                                  và:  
«Ngày xưa đại tướng cầm quân
Bây giò đại tướng tụt quần chị em»

 • CHUƠNG  CHÍN: Bản Chúc Thư Số Hai  - Hồ Chí Minh Chạy Tội Truớc Lịch Sử
Hồ  Chí Minh  chết ngày 20 tháng 9 / 1969, và được phát tang ngày 3 tháng 9 / 1969. Y để lại một bản chúc thư trong đó y kể công lao của y  và của đảng CSVN đối với dân tộc. Y vui mừng săp đuợc về với thánh tổ Các Mác.  Y căn dặn đảng viên các cấp phải «giữ gìn đảng như giữ gìn con ngươi của mắt «.
    Bản chúc thư nói trên -gọi là bản chúc thư số 1--đã đuợc Việt Cộng tôn sùng như thánh kinh của đảng.
    Ngoài bản chúc thư số 1 nói trên, cuối thập niên 1980, người ta thâý xuất hiện ở Pháp một bản chúc thư  số 2, đề ngày 14/ 8/1969, nói là do Hồ Chí Minh viết  để  lại cho  đúa con gái lai  Pháp của y.

    Trong bản chúc thư số 2  này, y phủ nhận bản chúc thư số I . Chẳng những thế, y còn viết rõ: y hối hận  đã đi  theo cộng sản làm hại  đất nước .
    Năm 1986, một ngưòi Pháp biếu tôi, Nguyễn văn Chức, bản sao chúc thư số 2 này, kèm bút tự  của  Hồ Chí Minh.
 
Nếu tôi không lầm, thì bản chúc thư số 2 này cũng đã đuợc phổ biến trên môt tờ báo tiếng Việt ở hải ngoại, hồi cuối thập niên 1980.  
Dưới đây, tôi  xin đăng lại  nguyên văn bản chúc thư số 2 của Hồ chí Minh,  như một tài liệu :   (*)

    «Thời xưa, ở bên Trung Quốc, người ta thường nói con chim trước khi chết thì tiếng kêu thương , con nguới trước khi chết thì lời nói phải.  Tôi tự xét mình chẳng còn sống bao lâu nữa, nên cố gắng viết di chúc này, mong rằng những điều viết ra không phải là những điều sai  quấy.
    Vừa mới đây, Lê Duẩn có đi với Trần Quốc Hoàn tới gặp tôi,  buộc tôi phải viết bản di chúc theo ý họ. Tôi đã viết, mà trong bụng thì tấm tức vô cùng. Nay tôi viết thêm di  chúc này, xin coi là chính thức. Ngoài ra tôi không nhận bất  cứ di chúc nào khác là của mình. Tôi ước mong một ngày nào đó di chúc tôi đang viết đây sẽ được mọi người biét tới, thì ở thế giới bên kia tôi mới đuợc thoả lòng.
    Tôi vốn con nhà nghèo, nhưng từ bé đã nuôi mộng đảo lộn sơn hà, mà đem lại vẻ vang cho nòi giống, nên tôi bôn ba hải ngoại bao nhiêu năm không hề quản ngại khó  khăn gian khổ, vào tù ra khám, chỉ mong có ngày Tổ Quốc ta độc lập giầu mạnh, dân tộc ta hạnh phúc tự do.
     Tôi thuờng đọc lịch sử nước Việt Nam ta, thấy ông Trần Thủ Độ là một tay hào kiệt hiếm có trên đời, đã không quản ngại làm việc ác, làm phản mà  gây nên cơ nghiệp hiển hách của nhà Trần, đuổi giặc Nguyên, đem lại vinh quang cho cả  dân tộc về cả hai mặt văn minh và đời sống. Không lượng sức mình, không đo tài mình, tôi đã hành động như ông Trần Thủ Độ, nên đất nước mới tan nát, nhân dân ta mới điêu linh mà đầu mình thì nặng nề không biết bao nhiêu tội ác không thể nào tha thứ được.
    Cái nhầm tai hại nhất của tôi là đi theo cộng sản Mác Xít mà không biết là chủ nghiã này dần dần trở thành lạc hậu và phản động, những nguời theo Mác Xít chỉ là giả bộ, để đánh lưà giai câp nghèo mà  cướp lấy chánh quyền cho nước Nga.
    Tôi cũng ngay tình mà dùng những người  hợp tác với mình. Tôi cứ tưởng những người đó quý yêu tôi, đầu ngờ họ đều là mật thám của Nga, vây quanh tôi chỉ là để kiểm soát tôi, khéo léo hướng dẫn tôi đi theo con đuờng nước Nga đã vạch sẵn. Họ đề cao và tâng bốc tôi để khi nào tôi làm điều gì độc ác thì tôi phải chiụ hết trách nhiệm với dân tộc.  Nhiều khi họ quyết định mà không hề cho tôi hay biết gì, như vụ Cải Cách Điền Điạ ở Bắc Việt bây giờ nhân dân còn nguyền ruả oán trách tôi không biết để đâu cho hết.    Dù sao thì tôi vẫn là người có tội, tôi không dám chối cãi, chỉ dám mong lịch sử sau này xét kỹ cho tôi  mà đừng lên án tôi quá nặng nề.
    Đầu nàm  1963, hồi  đó tôi còn chưa bị bao vây chặt chẽ quá,  tôi có nhờ  mấy ông thuộc Uỷ  Hội Kiểm Soát Quốc Tế Đình Chiến chuyễn vào Nam Bộ hai cành đào  lớn rất đẹp để tặng cụ Ngô Đình Diệm, kèm theo một bức thư. Trong bức thư, tôi chân tình yêu cầu cụ Ngô cùng tôi thảo luận trong tình anh em, để hai bên cùng lo cho dân  hai miền, trên căn bản thi đua làm cho dân giầu nước mạnh. theo đuờng lối riêng của từng người.
    Truyện naỳ vỡ lở ra, cụ Ngô bị giết ở trong Nam, còn ở ngoài Bắc tôi bị kiểm soát rất khắt khe, không có quyền quyết định gì nữa cả. Đáng lẽ ra thì tôi bị giết ngay từ hồi đó rồi, nhưng tên tôi còn đuợc thế giới biét đến, nên họ còn phải lợi dụng mà để cho tôi sống thêm. Tôi đã già, râu tóc đã bạc mà còn phải sống trong cảnh ngục tù, cứ nghĩ đến điều này là tôi ứa nước mẵt. Họ không giết tôi nhưng  sai ông bác sĩ Tôn Thất Tùng cho uống thuốc độc, để tôi không thể đi đâu nữa, mà cũng  không thể tiép xúc với những người mà tôi muốn tiếp xúc. Tôi chưa chết ngay, nhưng là chết lần chết mòn, ở biệt lập một nơi để đợi  ngày tắt thở.
    Thật cũng tiếc, khi về già, biét  mình sai lầm, muốn chuộc lỗi mà không đuợc nữa.
    Trước khi viét phần cuối di chúc, tôi xin thú nhận tôi không phải  thần thánh gì, nên khi  còn sống cũng đủ bẩy tình như kinh nhà Phật đã đề cập. Tôi không có vợ, nhưng cũng có được một đưá con gái lai Pháp. Tôi ước mong  con gái tôi khi đọc được tờ di chúc này sẽ tha thứ cho tôi không đủ bổn phận làm cha, nhưng phụ tử tình thâm, tôi luôn luôn nhớ tới con gái tôi với muôn vàn âu yếm.
    Ai cũng tưởng tôi là con người vô thần, nhưng riêng Đức Cha Lê Hữu Từ thì biết tôi rất tin có Đấng Tạo Hoá. Vì tin có ông Trời nên tôi  xin khẩn cầu cho nước ta và các nước Cộng Sản khác  trên thế giới sớm thoát ách Cộng Sản. Tôi cũng xin ông Trời cho tờ di chúc này có ngày đuợc phổ bién khắp nơi.
    Cuối cùng, tôi xin lẩy Kiều mượn tạm hai câu thơ của cụ Nguyễn Du để tỏ lòng hối hận trước đấng Cao Xanh:
«Rằng con biết tội đã nhiều   
Dẫu rằng sấm sét buá rìu cũng cam»
                          Ngày  14 /8/1969
                          Hồ Chí Minh

 • Lời bàn Mao Tôn Cương Rất Sáng Suốt Của Cụ Vip KK Chánh Án Tư Quốc Tế Pháp Đình Tân Kiểng  Bên Cạnh Đống Rác Rạp Cinê Rex Đường Trần Hưng  Đạo Ngày Xưa   
Lời bàn một

    Trong bản chúc thư số 2 nói trên, Hồ Chí Minh xưng tôi và viết « vốn con nhà nghèo, nhưng từ bé đã nuôi mộng đảo lộn sơn hà,  mà đem lại vẻ vang cho nòi giống, nên tôi bôn ba hải ngoại bao nhiêu năm không hề quản ngại khó khăn gian khổ, vào tù ra khám, chỉ mong có ngày tổ quốc ta độc lập giầu mạnh, dân tộc ta hạnh phúc tự do».
    Hồ Chí Minh viết bản chúc thư đó năm  1969.  Trong bản chúc thư, y vẫn dấu nhẹm vụ y nạp đơn xin vào học truờng Thuộc Điạ Pháp năm 1911.

Lời bàn hai
    Hầu hết -nếu không muốn nói là tất cả--những tên đầu sỏ Viêt Cộng cao cấp đều thất học cu ly cu leo trộm cắp , và con nhà khố rách áo ôm. Chúng nó đi theo cộng sản vì  không còn con đuờng tiến thân nào khác. Nhưng trong tiểu sử hoặc chúc thư  thì thằng đéo  nào cũng phét lác rằng mình đi theo cách mạng vì muốn  mưu tìm độc lập tư do cho Tổ Quốc. Đó cũng là trường hợp của  tên chó đẻ  Hồ Chí Minh.

Lời bàn ba
    Những  trại cải tạo rùng rợn Đầm Đùn Lý Bá Sơ , cuộc tiêu thổ kháng chiến 1945, cuộc  đấu tố rưộng đất 1953-1956, cuộc đàn áp  văn nghệ sĩ năm 1956, vụ dâng đảo Hoàng Sa cho Bắc Kinh, cuộc chiến tranh xâm lược Miền Nam VN,  vụ giết và chôn sống đồng bào hồi Tết Mậu Thân Huế, v,v.. Tất cả những tội ác đó cũng như muôn vàn tội ác khác , đều do bàn tay Hồ Chí Minh. Nhưng trong bản chúc thư số 2,  Hồ Chí Minh  đổ lỗi cho ngưới khác.
Cựu Tồng Bí Thư đảng CSVN Đỗ Mưòi-- tức đồng chí  Nguyễn Cống ngày xưa làm nghề hoạn lợn từng bị người ta vác dao rượt vì hoạn chét lợn của người ta-rất đồng ý với những lời bàn rất sáng suốt của cụ VIP KK.
    Cựu Tổng Bí Thư hoạn lợn Đỗ Mười không quả quyết bản chúc thư thứ hai là của bác Hồ. Nhưng quả quyét :chữ viết trong chúc thư là của Bác Hồ, luận điệu  trong chúc thư là của bác Hồ. Vụ Lê Duẩn Lê Đức Thọ đàn áp bác Hồ trong 2 năm cuối cùng của đời bác Hồ, là truyện có thật. Vụ  Bác sĩ  Tôn thất Tùng cũng  là truyện có thật.

     Cựu Tổng Bí Thư Hoạn Lợn Đổ Mười còn  nói: trong bản chúc thứ số 2 này, bác Hồ  tạ lỗi với đưá con gái lai Pháp, vì  bác đã không làm bổn  phận một người cha. Địt me, làm như bác chỉ có môt đứa con hoang. Theo cưụ tổng bí thư hoạn lợn Đỗ Mười ,  thì con hoang của bác, trắng đen, vưà trắng vừa đen, Marốc, Tiêm La, Tầu, Việt Nam, đếm đuợc cả trung đội. Bác còn là một tên dâm đãng chuyên môn mò vợ của đồng chí và của cán bộ.  Cựu  Tỏng bí thư hoạn lợn Đỗ Mười rất cám ơn Trời Phật:  vợ của đồng chí ngày xưa làm nghề đổ thùng vệ sinh, mắt lồi răng hô và quá xấu.  Nếu không, cũng đã bị bác mò rồi.

Cựu Tổng Bí Thư  hoạn lợn  Đỗ Mười cũng nhắc đến chuyến đi Phát Diệm của Bác thăm  Giám Mục Lê Hữu Từ năm 1946. Năm đó, Võ Nguyên Giáp có  đi theo Bác; khi về đã  kể chuyện lại.

Võ Nguyên Giáp kể : trước đám đông ở Phương Đình Phát Diệm,  Bác giơ cao tay hô to «Hoan Hô Đức Chuá». Đồng bào công giáo  Phát Diệm ôm bụng cười. Thật là vô lễ với Bác. Bác còn lớn tiếng xin Giám Mục Lê Hữu Từ làm phép rửa tội ngay  cho Bác, để Bác trở thành người Công giáo. Nhưng Giám Mục Lê Hữu Từ  bảo Bác phải học đạo 6 tháng mới đuợc chiụ phép rửa. Đồng bào có mặt đã vỗ tay hoan hô Giám Mục..

    Cựu Tổng Bí Thư hoạn lợn Đỗ Mười còn kể: Tết  Giáp Ngọ (1954) Bác Hồ  gửi biếu  Giám Mục Lê Hữu Từ  một cành đào và khuyên Giám Mục nên ở lại Phát Diệm, đừng di cư vào Nam. Nhờ Đức Chúa chuẩn bị tư tưởng, Giám Mục Lê Hữu Từ đã lãnh đạo con chiên bổn đạo di cư vào Nam. Cựu Tổng Bí Thư Hoạn Lợn Đỗ Mười quả quyết: Giám Mục Lê mà ở lại thì thế nào cũng bị Bác cho đi trại cải tạo Lý Bá Sơ hoặc Đầm Đùn để trả thù về vụ đã để cho đồng bào Công Giáo Phát Diệm  làm nhục Bác năm 1946.

Cựu Tổng Bí Thư Họan Lợn Đỗ Mười còn nói: chúng tôi đã  đi theo Bác thì  thằng đéo nào mà chả  lưu manh cu ly cu leo  tổ me. Nhưng  so với Bác thì địt mẹ, chưa  thấm vào đâu.
 • CHƯƠNG  MƯỜI:KẾT LUẬN

    Quyển  tiểu sử tên giặc già Hồ Chí Minh của tôi , đến đây là hết. Nhưng cần một kết luận.    
Trước khi kết luận,  tôi xin  minh xác với bạn đọc,  nhất  là các bạn trẻ.
    Tôi không phải là một sử gia. Sử gia phải khách quan,, không được viết theo cái chủ quan của mình .
Riêng tôi, tôi đã viết  theo lập trường chủ quan của tôi. Lập trường của một cựu chiến sĩ Quân Lực Viêt Nam Cộng Hoà, và lập truờng của một kẻ ôm hoài bão đuợc nối gót người xưa: Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu, v, v..        
Viết về  tên chó đẻ Hồ Chí Minh,  tôi  đã  dưạ trên hai loại tài liệu.
     Tài liệu của Lịch Sử viết hoa, tức tài liệu của  những sử gia ngoại quốc.
    Và tài liệu  của lịch sử không viết hoa, tức tài liệu của Viêt Cộng. Phần lớn những tài liệu hiếm có này đã do người  bạn trẻ của tôi, nhà văn Nguyễn Thế Khanh, cung cấp.
    Bây giờ, tôi xin trở lại cuốn tiểu sử Hồ Chí Minh của tôi.

     Một kẻ xuất thân từ  gia đình nghèo mạt, đi  ăn  xin, thất học cu ly cu leo,  đã trở thành chủ tịch một nước và được nhiều sách vở Tây Phương ca tụng . 
    Đó là Hồ Chí Minh.
    Phải nhìn nhận : Hồ Chí Minh thông minh và mưu lược . Rất tiếc: vì sinh ra từ một gia đình hạ cấp nghèo khổ , và vì háo danh,, y  đã trở thành một tên  vô lại,  phản bội dân tộc .
    Le Prince của Machiavel và  Sử Kýù  Tư Mã  Thiên ám ảnh tôi. Lưu manh, vô lại, đểu cáng tàn bạo, là phương tiện; và cứu cánh  biện minh cho phương tiện.
    Quyển  Les Mains Sales của J. P. Sartre    cũng một triét lý đó. Muốn thành công trong chính trị-- nghĩa là muốn cướp được chính quyền--phải biết  để cho bàn tay mình nhơ bẩn.
    Quyển  Les Mains Sales nói về trí thức trong hành động. Tôi nghĩ  : Les Mains  Sales có thể áp dụng cho bất cứ ai -có học cũng như vô  học-khi bước vào  chính trị quyền lực, thứ chính trị bất chấp luân lý, đạo đức, bất chấp những quyền  thiêng liêng của  con người.  
    Hồ chí Minh là một đưá vô học , có lẽ vô học nhất trong hàng ngũ  lãnh tụ trên thế giới. Nhưng  lưu  manh, gian đối, đểu cáng , tàn bạo,vô liêm sỉ, có lẽ cũng vào bậc nhất trên thế giới. Y đã chấp nhận để cho bàn tay của mình nhơ bẩn. Chẳng những nhơ bẩn, mà  còn đẫm máu đồng bào ruột thịt. 

 • Câu hỏi đựợc đặt ra : y đã đem lại đuợc  gì cho đất nước?

Ba cuộc chiến tranh Đông Dương không cần thiết – « đánh Pháp dành độc lập?? » 1947-1954, « chống Mỹ cứu nước?? » 1969-1975, « đánh Pol Pot  1979 »-- với  hàng triêụ người Việt Nam chết thê thảm hoặc bị tàn phếHai cuộc đấu tố ruông đát cực kỳ dã man, và một  chế độ cai trị tàn bạo nhất trong lịch sử Việt Nam từ ngày lập quốc. Chưa  kể cả một giang sơn gấm vóc bị tàn phá khủng khiếp. Chưa kể đời sống dân Việt Nam nghèo khổ nhất thế giới. Chưa kể con người Việt Nam  bị xuát cảng làm lao nô ở nuớc ngoài. Chưa kể  hàng  trăm  phụ nữ và em bé gái Việt Nam đuợc xuát cảng đi làm nô lệ tình dục ở nuớc ngoài. Chưa kể cắt đất dâng biển cho Trung Cộng. Chưa kể một chế độ cai trị tàn bạo đểu cáng trộm cắp mang tên Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Và chưa kể : hiện nay ,Việt Nam vẫn là mảnh đất  nghèo khổ nhất trên thế giới, với bọn lãnh tụ CS cu ly cu leo-những Nông Đúc Mạnh, Phan Văn Khải , Phạm thế Duyệt , Võ Văn Kiệt, Đỗ Muời -- đứng vào hạng giầu có nhất thế giới.

    Đó là công nghiệp của Hồ Chí Minh và của  đảng  CSVN  đối với Tổ Quốc  Việt Nam.
    Hồ Chí Minh là một tên đại lưu manh, đại bịp, đại đểu cáng. Và có bàn tay nhơ bẩn.
    Ngoài ra, y còn là một tên hề mặt trơ trán bóng, cái mặt trơ trán bóng   không tìm thấy nơi bất cứ một lãnh tụ  nào trên thế giới, kể cả những tên tồi tệ  nhất..
    Quyển «Những Mẩu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch» do Trần Dân Tiên viết đã làm cho ngưới đọc buồn nôn.  Trần Dân Tiên là y, Hồ Chủ Tịch  là y. Y kể truyện Hồ Chủ Tịch, tức  y kể truyện  chính y. Y ca ngợi  Hồ Chủ Tịch, tức y ca  ngợi chính y.  Sao trên đời lại có đưá vô liêm sỉ  đến thế . Câu trả lời là: y là  một đưá vô học. 
    Tôi đã đọc tiểu sử Gandhi, Nehru, Tôn Dật Tiên , Ngô Đình Diệm,v,v. Tôi cũng đã đọc tiểu sử  Lenine, Staline, Hitler, Mao Trạch Đông.
 Chính hay  tà, đạo đức hay vô đạo đức, những tên tuổi nói trên không  làm trò hề như  Hồ Chí Minh. Dù sao họ cũng có học. Đang khi đó, Hồ Chí Minh là một đưá vô  học
          
    Từ vô học đến vô ơn bạc tình bạc  nghĩa , không xa. Tôi muón nói đến  vụ y đối xử với những người  đàn bà đã tình nguyện  hiến thân cho y, hoặc đã  cưu mang y.
    Vụ nàng  Nguyễn Thị Xuân--hiến trinh cho y, và có con với y, bị Trần Quóc Hoàn  hãm hiếp cực kỳ dã man nhiều lần , rồi sau đó bị giết thê thảm--đã không thể xẩy ra, nếu không có sự đồng tình mặc nhiên của  Hồ Chí Minh.
     Rồi vụ Vũ Đình Huỳnh . Và vụ nhà văn Vũ Thư Hiên, tác giả  «Đêm Giữa Ban Ngày-- quyển sách  gối đầu giừơng của tôi từ nhiều năm nay, cùng với quyển «Dắt Tay Nhau Đi Duới Tấm Biển Chỉ Đường Của Trí Tuệ «của Hà  Sĩ Phu » .
    Thời Pháp thuộc, cán bộ Vũ Đình  Huỳnh  đã  nuôi  Hồ Chí Minh trong nhà , bất chấp  những hiểm nguy có thể xẩy ra. Riêng Vũ Thư Hiên lúc bé từng đuợc ngủ chung  giuờng với Bác .
     Và Hồ Chí Minh đã trả ơn như thế nào?
    Năm  1967, Vũ Đình Huỳnh và Vũ Thư  Hiên bị còng tay đưa vào khám Chí  Hoà,  bố  đi trứớc,  con đi sau. Hồ Chí Minh đã không có đuợc môt lời hoặc một cử chỉ, can thiệp.
     Bà Vũ Đình Huỳnh-tức Thím Huỳnh một thời của Hồ Chí Minh -- đã  không thèm đến kêu oan với Hồ Chí Minh.
Rất tiếc, Hồ chí Minh đã đuợc một số chính trị gia tên tuổi ngoại quốc  tiếp tay.
Tôi muốn nói: TT Hoa Kỳ John F. Kennedy , kẻ đã chủ mưu cuộc tạo phản ngày 1 tháng 11 / 1963 của lũ tướng lãnh tay sai ( Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính, Mai Hữu Xuân, Lê Văn Kim ). Cuộc tạo phản ấy đã giết Tổng thống Ngô Đình Diệm và dọn đuờng cho Việt Cộng thôn tính  Miền Nam.
Và tôi muốn nói: cựu tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon, kẻ đã cùng với tên lưu manh Kissinger trao Miền Nam VN cho cộng sản Bắc Việt năm 1975.
Phản bội, lưu manh, lá mặr lá trái, phải chăng đó là  truyền thống của chính trị Mỹ?
Riêng tôi.cũng đã học bài học thấm thiá. Trong bức điện tín 25/4/1969 gửi về Toà Bạch Ốc, đại sư` Mỹ Bunker đã viết  về tôi như sau:
    « Những nhà lãnh đạo như Trần Văn Hương và vị trưởng khối Độc Lập tại Thượng Nghị Viện, Nghị sĩ Nguyễn Văn Chức, tuần này đã công khai bầy tỏ sự  tin tưởng rằng  Hoa Kỳ sẽ không bỏ rơi Việt Nam ».
 Nguyên văn : « Leaders such as Tran Van Huong and the Head of the Senate's Independance Bloc, Senator Nguyen van Chuc, this week publickly expressed confidence that the US would not abandon Vietnam». (The Bunker Papers, Reports to the President from Vietnam, vol. 2, page 419).
Bunker đã bịa đặt. Tôi, Nguyễn Văn Chức, không hề tuyên bố như vậy. Tôi cũng xin nói : hồi còn Sàigòn, hơn một lần, Bunker đã mời tôi đến tư dinh ,  nhưng tôi  cáo lỗi không đến.                              
                           
Ngoài những tên tuổi chính trị nói trên--, những kẻ đã ngưỡng mộ và tiếp tay cho  Hồ chí Minh- còn những kẻ tự nhận  là nhà văn hoá, nhà viết sử. Cũng ca tụng và tiếp tay cho Hồ chí Minh.
Tôi muốn nói: những Jean Lacouture, William J. Duiker, Bernard Fall, David Hamberstam, Stanley Karnow, William Burchett , v,v..
Tôi có đọc họ. Họ ca tụng Hồ Chí  Minh  . Tôi không trách họ . Tôi trách họ sau này không đủ trí tuệ để thấy mình sai  và nhất là : không đủ liêm khiết  để nhìn nhận mình sai. 
Họ không đáng xách dép cho Nguyễn Mạnh Tường của «Un  Excommunié»,  cho  những Arthur Koesler, Ignazio  Silone, Louis Fisher  của «The God That Failed» ,cho Trần Dần của «Tôi buớc đi, không thấy phố, không thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên mầu cờ đỏ», cho Hà Sĩ Phu của «Dắt Tay Nhau Đi Dưới Những  Tấm  Biển Chỉ Đuờng Của Trí Tuệ»,v.v.
Riêng Jean Paul  Sạrtre, một thời đã cùng với Merleau Ponty, Raymond Aaron và Simone de Beauvoir hết lời ca tụng  con đường cứu rỗi  nhân loại của Liên Sô. Sau vụ Budapest (Hungary) 23/ 11/ 1956, Sartre đã tỉnh ngộ. Câu nói để đời  của ông «Un anticommuniste est un chien» (thằng nào chống cộng sản , thằng đó là con chó ) đã mặc nhiên trở thành «Un pro communiste est un chien». (Thằng  nào đi theo cộng sản, thằng đó là con chó)
Trí thức là ở đó.
Rất tiếc, lũ học giả và nhà văn ngoại quốc từng ca tụng Hồ Chí Minh, đã không có đuợc cái trí thức đó . Họ không đáng giặt quần  cho những  Trần Dần, Jean Paul Sartre,  Hà Sĩ Phu.

Tôi đã từng tranh luận trên tại nhiều  diễn đàn Liên Hiệp Nghị Sĩ Quốc Tế (Union Interparlementaire),  trên thế  giới. Tôi đã từng lớn tiêáng  nói lên chính nghĩa đấu tranh của Người Quốc Gia Việt Nam,  đồng thời vạch mặt bọn chó đẻ cộng sản quốc tế và tay sai tại Geneva ,New Delhi, Caraccas, The Haye, ,  Vienna , Monaco, Berlin , Paris   v.v..

Tại những diễn đàn quốc tế đó,  tôi không thua sút bất cứ một diễn giả  nào , về văn hóa cũng như về hùng biện. Tôi đã từng đứng lên nguyền rủa những luận điệu hỗn xược của phái đoàn Liên Sô  đối vơi cuộc chiến đấu chống cộng của Miền Nam Quốc Gia và đối với sự hy sinh cao cả của  các chiến sĩ  Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Một lần, đại hội họp tại Geneva, tên trưởng phái đoàn Liên Sô lên diễn đàn chửi Miền Nam Viêät Nam không có dân chủ. Tôi đã dơ cao tay, đứng lên làm «intervention». Tôi nói lớn bằng tiếng Pháp, không đầy một phút, và cả hội truờng  im lặng:
 «Mesdames et Messieurs, depuis quand, nous les démocraties de l'Ouest, avons nous à apprendre de l'Union Soviétique et de ses satellites des lecons de démocratie et de dignité humaine? Je vous remercie.» (Thưa quý vị, từ thuở nào vậy, chúng ta những nền dân chủ Tây  Phương phải học của Liên Sô và những  chư hầu của ho, những bài học về dân chủ và nhân phẩm?.Xin cám ơn quý vị).

Hôm nay tỵ nạn đất nước nguời , tôi viết tập sách nhỏ này, để lôt mặt  nạ Hồ  Chí Minh và đảng CSVN. Đồng thời nói lên  chính nghĩa của dân tộc Việt Nam : đấu tranh  loại trừ bạo quyền  CSVN bằng mọi giá, để đem dân tộc vào ổn định và đưa đất  nước tiến lên.

 Quyển sách này của tôi sẽ vô cùng thiếu sót nếu không nói đến  lũ Ngưòi Việt Tỵ Nạn  từng ăn cơm  quốc gia, từng ăn miếng cơm tỵ  nạn, nay cúi đầu liếm trôn Viêt Cộng.  
Tôi muốn  nói: băng đảng Hoàng Cơ Minh,Hoàng cơ Long, Hoàng Cơ Định, những dứa con  của cụ Hòang Huân Trung với bà vợ kế.
Họ  là con nhà dòng giống, nhưng đã đổ  đốn, trở thành  du  côn du đãng và sống bằng nghề du côn du đãng .Chỉ vì tiền.
Kháng chiến bịp, chiến khu bịp, 10 ngàn quân bịp , lường gạt  và cưỡng đoạt của đồng bào tỵ nạn cả chục triệu Mỹ Kim, chia nhau bỏ túi tậu nhà tậu đất.  Rồi đốn mạt đi làm tay sai Việt Cộng. Đánh phá Người Quốc Gia. Đánh phá các bậc cha anh của  họ.
Đầu năm 2006, để làm đẹp lòng Việt Cộng, họ đã có liêm sỉ  kêu gọi : xoá bỏ ngày  Quốc Hận 30 / 4 và đổi ngày Quốc Hận 30/ 4 thành ngày  Quốc Kháng.

Tôi viết xong tập sách nhỏ này đêm nay. Mái tóc bạc đối diện với lịch sử.

    Truớc mặt tôi  là hai tấm ảnh đã cũ.
    Tấm ảnh Tổng Thống Ngô Đình Diệm bên cạnh ba ngưòi chiến sĩ QLVNCH hải lục không quân.Với lá cờ  vàng ba sọc.
Và tấm ảnh các vị anh hùng đã tuẫn tiết  cuối tháng tư 1975: tướng Lê Văn Hưng, tướng Phạm Văn Phú, tướng Trần văn Hai,  tướng Nguyễn Khoa Nam, tuớng  Lê Nguyên Vỹ. Và đại tá Hồ Ngọc  Cẩn .Với lá cờ vàng ba sọc đỏ.  (Riêng đại tá Cẩn, theo tôi đuợc biết, ông  đã  bị Việt cộng đem ra bắn  truớc công chúng, vì đã bất khuất và nặng lời thoá mạ Việt Cộng).  

       Houston 2006
Tháng  5, Kính Đức mẹ Maria
Nhuận sắc  ngày Lễ Phục Sinh              
 Chủ nhật  12  tháng  4 , 2009
Ls. Nguyễn văn Chức
                     
(*) . Tinparis  rất  " dè dặt "  về  tài liệu nầy. Tuy nhiên , Ls Nguyễn văn Chức cũng đã vạch rỏ sự giả dối của Hồ chí Minh và bè lũ CSVN dù tài liệu nầy là "thật " hay " ngụy tạo ". Bọn CSVN vừa ngu vừa láu cá, nhưng rốt cuộc chúng bị cú " gậy ông đập lưng ông " ..

Trở Về