T  H  Ờ I   -   S Ự
TinParis.  Trong bài phóng sự " Khi ký giả Thế Huy " lật mặt " Mai viết Triết trong cuộc hội thảo  Paris Tháng 5.1996 " có một đoạn văn đề cập đến Ô. Mai Viết Triết như sau :

« Người CS, sau nhiều chục năm gây chiến tranh huynh đệ tương tàn, đã thực hiện được độc lập thống nhất, dù có thật hay không đi nửa, đó cũng là một công lao, dân tộc VN sẵn sàng ghi nhận và biết ơn » ( trích bài : « Hiện tình đất nước và viễn ảnh tương lai, ngày 30.9.95 – MVT, đặc san số7, Hội Ái Hữu Việt Kiều Vùng Bắc Paris, tr.152 ).

Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin  đang lại dưới đây  bản văn của  Mai viết Triết do chính tác giả làm photocopie nhiều chục bản và gởi cho hầu hết các hội đoàn và nhân sĩ tại Pháp. Phải chăng Ô. Mai viết Triết , sau khi phát biểu trong buổi hội thảo với các nghiên cứu sinh và " lao nô xuất cảng "  của Hà Nội,  đã  hãnh diện  về "  tài năng nghiên cứu  của mình "  nên rất " hồ hởi phấn khởi "  quảng bá rộng rãi "tác phẩm để đời " nầy ?

Riêng Thế Huy cũng nhận được  một bản nên rất ngạc nhiên và phẫn nộ về sự " thông minh và óc sáng tạo " của tác giả, một bàn đạp và là một đầu cầu của khuynh hướng  Nguyễn văn Thiệu tại Âu Châu.


Bài  nói chuyện của Mai Viết Triết 

       Khi ký giả Thế Huy " lật mặt " Mai viết Triết trong cuộc hội thảo  Paris Tháng 5.1996
Trở Về