T  H  Ờ I   -   S Ự
LY GIÁN KẾ, NHẰM PHẾ CỘNG ĐỒNG HẢI NGOẠI.


  Ai cũng biết:

- Hợp quần gây sức mạnh, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
- Đoàn kết là sống, chia rẻ là chết...

Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, vị khai sáng đạo Hòa Hảo cũng nhắm nhủ những người Việt Nam trong cảnh quốc phá gia vong, hãy cùng nhau đoàn kết để làm cái gì, chớ ngồi không, than thân trách phận là quá tiêu cực, không thể nào lay chuyển tình hình:

" Nay chẳng lẽ ngồi đàn những bản.
Vong quốc ca cho bạn bè nghe.
Chi bằng ta hãy hợp quần.
Cùng nhau đoàn kết, đặng khoe sức hùng."

     Trong những Tiệm Phật rải rác khắp các nước tạm dung, được coi là" thế giới Tây Phương Cực Lạc", vì ở không thất nghiệp cũng có tiền tiêu xài dài dài, không sợ thiếu ăn, thiếu mặc. Những thầy tụng, thợ cúng....dưới lớp áo" đồng phục cà sa" ngày ê a kinh kệ, là thứ" TỨ DIỆU XỆ: tham, gian, dâm, ác", lại khoát lác:" Phật Giáo Việt Nam THỐNG NHẤT" với những chức sắc xôm tụ; nhưng trên thực tế: " Phật giáo Việt Nam chỉ thống nhất khơi khơi, nào thống nhất chùa, mỗi thằng mỗi nơi, thi đua nhau hưởng tiền đô". Vậy mà cũng có nhiều Phật tử Tam Tạng thời đại, dại dột mang tiền tới cúng-dường, nay lưng làm công hỏa, khiến cho cả đám tu giả đều trở thành" triệu phú Phật Giáo", đúng là phá đạo, bêu nhạo Phật pháp...nên đây là đám tu bá láp, bôi bác đức Thích Ca, Phật tử gần xa nên cảnh giác, nhất là băng đảng Lê-Mác, toàn là thứ ác, rải rác khắp nơi, gọi mời đóng góp, móc bóp tinh vi, lợi dụng từ bi, khiến kẻ u mê chi sạch túi mà không nhận ra lũ điếm thúi đội lớp thầy tu, ai ngu mới đóng tiền cho chúng.

     Từ những năm đầu thập niên 1980, một tổ chức với bên ngoài là cứu nước, mục tiêu đưa dân tộc thoát ách cai trị của đảng Cộng khỉ, do phó đề đốc Hoàng Cơ Minh, cùng với một số người, lợi dụng lòng yêu nước của mọi người mà thành lập Mặt Trận Quốc Gia THỐNG NHẤT giải phóng Việt Nam. Và những người hô hào KHÁNG CHIẾN đã làm cho dân hải ngoại KHIẾN CHÁN, sau thời gian hoạt động, chỉ với một đích lừa đảo, thu tiền, lộ mặt là: chiến khu dỏm, 10 ngàn khách chiến quân ma, anh em Hoàng Cơ Minh trở thành triệu phú mà không cần làm gì, chỉ biết tung mánh mun nói láo là đạt" mục đích yêu cầu" để có nhà lầu, đô la.

    Nhờ biết khai thác hai chữ Thống Nhất nên ban đầu làm ăn khắm khá, nhưng càng về sau lộ ra bản chất xỏ lá, gian trá, thế là họ thành lập thêm các râu ria: Liên Minh Việt Nam Tự Do, Hội Chuyên Gia Việt Nam...rồi lòng tham bể mánh, các phe cánh cùng nhau đổi tên" Business" Mặt Trận thành đảng Việt Nam Canh Tân Cách Mạng, nhưng thực ra, cũng là" dạng" lừa bịp, lửa đảo nhịp nhàn, có bài bản mà bên trong là thứ phản, mang nhản hiệu kháng chiến. Từ khi thành lập Mặt Trận, để tạo công việc thu tiền được nhiều kết quả, nên Mặt Trận và các tổ chức râu ria luôn nhắm vào các cơ cấu Cộng Đồng Người Việt Tự Do, các hội quân nhân, vài tổ chức khác...mà nhào vô, dùng làm bàn đạp, để thực hiện và hoàn thành những SÁCH LƯỢC mà thực tế là thứ XƯỢC LÁCH của những kẻ mượn danh chống Cộng để hoạt động cho tham vọng, mưu đồ đen tối lừa dối, đúng theo ý đồ của lũ NÓN CỐI:" coi đảng Cộng Sản Việt Nam là thành phần dân tộc và Hồ Chí Minh là có công với đất nước" để từng bước nhuộm đỏ cộng đồng.

    Trong thời gian khá dài, từ khi có mặt đám Mặt Trận" gian lận" Hoàng Cơ Minh, một số cơ cấu cộng đồng, hội đoàn đã bị xâm nhập, khuynh đảo, tạo nhiều lộn xộn...do băng đảng nầy thực thi hay lọt vào" ly gián kế" của đảng Cộng Khỉ ở các nước Âu-Mỹ, mà nhiều người chưa nhìn kỷ, kể cả khoa bảng mang chữ SĨ.

     Tuy nhiên, dù lộn xộn, nhưng cũng chưa đến nỗi tan hàng như ngày 30 tháng 4 năm 1975 và Việt Cộng nằm vùng, đón gió, kể cả đám Mặt Trận cũng chưa thể thực hiện việc:" tiến vào cộng đồng, trận cuối là trận nầy". Trong thời gian dài, ra tài đánh phá, xâm nhập, Mặt Trận gian lận, nhiều bận không hoàn thành kế" biến cộng đồng, các tổ chức" thành công cụ phục vụ cho quyền lợi họ, là thứ giòi bọ mai phục, chúng chỉ ảnh hưởng các sinh hoạt cộng đồng qua những việc làm bá láp: diễn hành cho tự do, biến ngày giỗ tổ Hùng Vương thành ngày Quốc Khánh, đánh bóng tên ngục khỉ Nguyễn Chí Thẹn, các nhà dân chủ cuội ( chỉ có những người ngu muội mới lầm), tạo thế đứng cho những tên cán bộ cao cấp như Lý Thái Hùng, Đổ Hoàng Điềm...recycle con bài Ấn Quang, từng nghinh ngang vào hợp với Việt Cộng ở chùa Từ Vân ( Gò Dầu Hạ, Tây Ninh) trước 1975 và sau nầy bể mánh qua:" bất tuân dân sự, biểu tình tại gia" chỉ lợi cho ma Cộng Sản, lòi ra bản mặt giặc, giả vờ" gục gặc" kinh kệ.

    Trước tác động chiến dịch kiều vận, nhiều kẻ nhiều bận quay về hàng năm thuộc Việt kiều tam du:" du lịch, du hý, du dâm" và nhu cầu" tiếp thu cộng đồng hải ngoại để đạt mục đích:" từ thôn tín cộng đồng, đảng thu lợi gắp mười lần qua", khi đô la của người Việt tỵ nạn càng có" chất lượng cao" khiến bọn vàng sao thèm thuồng, nên kêu gọi" về nguồn" chiêu dụ những người trước đây bỏ nước ra đi tìm tự do, thường lo trở về hàng năm, trước thăm quê hương, sau giúp đảng trường tồn, đó là thành phần:" nước mất nhà tan, hồn chửa tỉnh".

    Ly gián kế đã trở thành sách lược" chủ đạo" do đảng Cộng khỉ" chủ trì" từ ngày có" khỉ bác, có khỉ đảng, mới có máu rơi". Tác động của sách lược" ly gián kế" làm cho gia đình nghi kỵ, xã hội không ai tin ai, qua các chiến dịch đánh tư sản, cải cách ruộng đất và" đấu tranh giai cấp" từ thấp đến cao, tạo bao ly tán trong nước. Nếu áp dụng thành công ở hải ngoại, thì trong tương lai, việc chiếm cộng đồng không phải là điều khó thực hiện. Tổ chức có khả năng thực thi LY GIÁN KẾ chính là tàn dư Mặt Trận Gian Lận, từng tiếp cận cộng đồng, là thành phần" đồng sàng dị mộng", làm lợi cho giặc Cộng, ôm mộng:" đưa người Việt hải ngoại hòa hợp hòa giải theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

    Việc băng đảng Việt Canh Cách bể làm hai cánh, kẻ xưng đúng hướng và chê cánh kia" chệch hướng" làm cho những cơ cấu cộng đồng, hội đoàn nào đã có những" coi sâu Mặt Trận" nằm vùng lâu năm tác động; từ việc hai cánh đánh nhau, làm cho tổ chức phân hai, rồi Việt Cộng nằm vùng có điều kiện khuynh đảo, vùng lên. Một điều dễ nhận ra là: không phải tự nhiên hay vì yêu nước, thức tỉnh, giác ngộ mà cánh Trần Xuân Ninh-Hoàng Cơ Long mở cuộc tổng công kích cánh Hoàng Cơ Định, Lý Thái Hùng, Đổ Hoàng Điềm...rần rộ tại hải ngoại, lên đài, báo đăng, làm tăng phân hóa, lộn xộn trong cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản, khi mà những cuộc" đấu đá lãng nhách", từ cánh" đúng hướng" thách thức cánh" chệch hướng", tạo bao" tình huống" rối ren, rồi có kẻ khen, người chê, NHIÊU-KHÊ lắm!

    Hình như đây cũng là sách lược thầm kín nhằm làm cho cộng đồng, các hội đoàn chia rẻ, khi cả hai cánh băng đảng Việt Canh-Cách đều có thành viên, cảm tình viên trung kiên, sẵn sàng nghiêng về phe phái để đấu đá nhau, làm hao tiềm lực chống Cộng, bảo vệ cộng đồng. Tuy nhiên, nhìn bên ngoài, có cảm tưởng như:" gà nhà bôi mặt đá nhau", nhưng thực ra, cả hai cánh đều có cùng một gốc:

-Cùng tôn thờ chủ tịch Hoàng Cơ Minh, họ cho là yêu nước, lãnh tụ kháng chiến.
-Coi chiếm khu dỏm là nơi xuất phát kháng chiến.

     Nên đúng hay chệch hướng cũng giống như đảng Cộng khỉ, dù cánh thân Nga, thân Tàu hay cánh cầm quyền hoặc đương quyền, đều cùng nhau: tôn thờ khỉ chúa Hồ Chí Minh, coi thời kỳ ăn cướp, giết người là " làm cách mạng"; chỉ có những cán ngố đương thời, cũng áp dụng chính sách và" lời dạy của Hồ Chí Khỉ" làm giàu mà cánh khác tức thôi, giống như" chệch hướng" của băng đảng Việt Canh-Cách vậy.

    Dù chia thành hai cánh, nhưng cũng chung mánh mun, là điều ai cũng nhận ra; tuy nhiên, hai cánh tách ra, đánh nhau, có thể đây là" giả vờ" để tạo" ly gián kế" nhằm làm suy yếu và tan rả cộng đồng, nhất là tại các cộng đồng Người Việt Tự Do, có một số tay thuộc băng đảng Việt Canh Cách trong các ban chấp hành, giữ các chức quan trọng như chủ tịch, phó, tổng thư ký, đầu các ban ngành....mà nghịch nhau, do hai phe của băng đảng nầy, tạo cho cộng đồng bị tác hại:-Dân chúng nhìn thấy chán ngán.- Cơ cấu tê liệt do hai bên xâu xé, tranh giành ảnh hưởng, nhất là trong các cuộc bầu cử.-Khiến cho chính quyền sở tại nhìn thấy cộng đồng giảm dần số người tham dự, ủng hộ.-Những người thiện chí chán nản mà bỏ dần công việc thiện nguyện.

    Khi Việt Canh Cánh nhập một, cùng nhau ĐOÀN KẾT, là chúng cùng" lái cộng đồng đi chệch hướng, theo tấm bản chỉ đường: hòa hợp hòa giải với Việt Cộng, theo định hướng xã hội chủ nghĩa"; khi hai cánh đánh nhau, là tệ hại hơn, có khả năng đưa đến cộng đồng ĐẾCH CÒN. Do đó tại vài nơi, hiện tượng" thoái trào" cộng đồng là do tác động của tàn dư Mặt Trận gian lận Hoàng Cơ Minh, càng rõ nét qua các cuộc đấu đá với nhau, làm hao tài, tốn của lẫn sức mạnh. Nhìn những sự kiện càng rõ nét đánh phá, người ta có quyền nghi ngờ rằng: phải chăng băng đảng Việt Canh-Cách giả vờ chia hai cánh, để khai thác tối đa" ly gián kế" làm tan nát cộng đồng?. Tai sao cánh Trần Xuân Ninh, Hoàng Cơ Long...lại tách ra vào thời điểm mà cộng đồng người Việt Tự Do, các hội đoàn đang cần đoàn kết, ổn định, sau nhiều năm bị tác động bởi những tấn kích của Việt Cộng qua sách lược: kiều vận, tôn giáo vận, kinh tài vận, di dân vận...?. Trong thời gian dài, mấy tay lãnh đạo nồng cốt nầy, há lại không biết rõ những gì tổ chức làm? Do đo, họ chia hai cánh cũng đúng thời điểm và tình hình có lợi cho đảng Cộng khỉ Việt Nam.

    Khi đánh như chí chóe, với ý đồ thâm độc, đến lúc cộng đồng tan rả, thì hai cánh nhập một" THỐNG NHẤT" như cũ và lúc đó, chúng sẽ" bàn giao cộng đồng trong vòng trật tự", là sự kiện có thể xảy ra trong tương lai, là lời cảnh báo cho bất cứ ai còn say ngủ, khi nhìn thấy bè lũ Việt gian, dọc ngang trong các cơ cấu cộng đồng, lòng dòng" chệch hướng, đúng hướng" là chân tướng kẻ gian, tạo bất an qua" ly gián kế".../
 

Trương Minh Hòa
25.02.2010

Trở Về