T  H  Ờ I   -   S Ự

Nhiệm Vụ Của Điệp Viên Comintern Qua Cuốn Sử :
Công Và Tội Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh Và Đảng CSVN’

Trần Quốc Kháng (1)

 

Ngày 3-2-2010 vừa qua, đảng giặc VC tổ chức buổi lễ ‘Thượng Thọ’ 80 năm tuổi. Tại Hà Nội, Tổng Bí Thư VC Nông Đức Mạnh, đọc diễn văn dài lê thê, ca ngợi ‘công đức CUỘI’ của quốc tặc Hồ Chí Minh (HCM).

Bất chấp Nông Đức Mạnh ‘nói như VẸM’. Bất chấp đảng giặc VC tuyên truyền xảo trá. Bất chấp các ‘sử gia ĐỎ’ xuyên tạc lịch sử: SỰ THẬT vẫn là SỰ THẬT.

Sử gia La Ma Titus Livy (59 B.C. ~ A.D. 17) nói không sai: ‘SỰ THẬT chỉ có thể bị CHE KHUẤT, chứ không bao giờ bị huỷ diệt’. Còn người Việt thì có câu ‘cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra’ --- nghe có vẻ đơn sơ, nhưng rất gợi hình và chí lý.

Thật vậy. Ngày xưa, có nhiều sự thật lịch sử, nhất là tội ác của HCM và đảng CSVN bị che khuất. Vì quyền tự do ngôn luận của dân chúng bị đảng giặc VC tước đoạt.

Nhưng hiện nay, dân chúng VN đã có quá nhiều kinh nghiệm đau thương với VC. Ai có lương tri mà lại không nhìn thấy sự thật:  HCM và đồng đảng là bọn ‘phản dân hại nước’.

Thậm chí, người ta còn biết, HCM được dưỡng dục ở trường “Thợ Thuyền Phương Đông” tại Moscow. Sau khi được THUẦN HOÁ, trở thành cán bộ Bô-Xê-Vích (Bolshevist), hắn đảm trách nhiệm vụ của ĐIỆP VIÊN Comintern --- sử dụng nước Việt và xương máu người Việt để phục vụ cho nền an ninh của Liên Xô qua chiêu bài XHCN. Đây là cội nguồn, khởi sự cho muôn vàn đau thương mà dân tộc VN phải gánh chịu từ năm 1945 đến nay (2008), chưa chấm dứt.

‘DI SẢN’ do quốc tặc HCM để lại trên đất Việt là đảng giặc VC. Hiện thời, chúng hành xử giống như tập đoàn ‘QUAN THÁI THÚ’ của giặc Tàu thời xưa. Chỉ có điều khác biệt, chúng là ‘người Việt’ mang nhãn hiệu CỜ MÁU SAO VÀNG. Nếu không có biến động nào lật ngược tình thế, VN sẽ trở thành Tây Tạng thứ 2 --- chỉ còn là vấn đề thời gian.

Dù sao, trước vấn đề lịch sử, nhìn sâu đậm, nhìn chính xác và có khả năng tổng hợp từng giai đoạn, với chứng cớ và phán xét công bình thì dĩ nhiên, hàng đầu vẫn là các sử gia chân chính.

Dựa theo ‘tiêu chuẩn’ ấy, chúng tôi xin nêu lên nhận xét và cảm nghĩ khi tìm hiểu sự thật lịch sử qua cuốn ‘Công Và Tội Của Chủ Tịch HCM Và Đảng CSVN 1945-2006, Lịch Sử Cận Đại’ do Giáo Sư, Tiến Sĩ Sử Học, Hoàng Ngọc Thành biên soạn.

Vì cuốn sử dầy 716 trang, có quá nhiều biến cố quan trọng, liên tiếp xẩy ra trong 61 năm trời. Nên chúng tôi không thể nào nêu lên hết tất cả vấn đề trong cuốn sử, mà chỉ đề cập đến những sự kiện ‘nổi bật’, hay ‘bài học lịch sử’, hữu ích cho công cuộc đấu tranh, giải phóng đất nước thoát khỏi ách nộ lệ của Thực Dân Đỏ Mafia VC.

  • Vài Điểm Sơ Khởi

Đọc qua tựa đề của sách, thể nào cũng có độc giả không hài lòng về cụm từ ‘Chủ Tịch HCM’. Hoặc thắc mắc, HCM là kẻ TỘI ĐỒ đối với Dân Tộc VN thì hắn có ‘CÔNG’ với ai?

Dù sao, chúng tôi nhận thấy, GS Thành viết như vậy vì ở vị thế của sử gia. Ông cần tỏ thái độ khách quan, phán xét công bình và giữ lịch sự trước công luận. Còn vấn đề ‘CÔNG’ của HCM thì tác giả đã giải thích trên trang 555 của cuốn sử:

‘Nếu nói “Công”, HCM có “Công Lớn” với Liên xô-Stalin-Trung Cộng-Mao Trạch Đông’.

Đó là điều dễ hiểu. Như đã trình bầy ở trên, HCM được huấn luyện ở trường “Thợ Thuyền Phương Đông” tại Moscow. Sau khi được THUẦN HOÁ, HCM trở thành cán bộ Bô-Xê-Vích (Bolshevist). Hắn đảm trách nhiệm vụ của ĐIỆP VIÊN Comintern, phục vụ cho nền an ninh của Liên Xô là điều ‘hiển nhiên’.

Thật vậy. Cắn cứ vào cuốn ‘Why Vietnam’ của Archimedes L.A. Patti (điệp viên OSS, tiền thân của CIA), GS Thành tóm lược việc ông Patti gặp Stephane Solosieff, đại diện của Liên Xô tại Hà Nội năm 1945. Trên trang 259, GS Thành ghi lại lời của Stephane Solosieff đã xác nhận:

‘Liên Xô đã huấn luyện cho HCM và trong bao nhiêu năm, ông là một điệp viên của Comintern và mới vừa đây HCM là một đại diện cộng sản do Mạc Tư Khoa hướng dẫn’.

Còn về tổ chức và nhiệm vụ của Comintern, GS Thành đã giải thích trên trang 125:

‘Về bình diện quốc tế có ảnh hưởng đến dân Việt là trong tháng 3-1919 lãnh tụ cộng sản Lenin cho thành lập một tổ chức ngoại vi của đảng cộng sản xô viết, tên tiếng Nga là Communestcheskig International, tức quốc tế cộng sản, gọi tắt là Comintern hay Đệ Tam Quốc Tế’ ……

…. ‘Mục đích của Comintern là phổ biến, tuyên truyền, vận động phát triển chủ nghĩa cộng sản. Họ tuyển mộ, lôi cuốn những người các xứ khác có tinh thần xã hội, khuynh tả rồi huấn luyện trở thành những cán bộ phục vụ hữu hiệu cho những quyền lợi quốc gia của nhà nước xô viết.

Vì vậy, HCM luôn luôn tuân thủ mệnh lệnh của điện Kremlin. Sự thật này có thể kiểm chứng dễ dàng qua bài “Đảng CSVN Ra Đời Và Cương Lãnh Đầu Tiên Của Đảng” --- do VC phổ biến trên Internet (20-6-2006):

Vào mùa thu năm 1929, HCM nhận chỉ thị của điện Kremlin, đến Hương Cảng đặt kế hoạch thống nhất các phe nhóm, hay ‘hệ phái’ CS. Sau khi xếp đặt xong, HCM triệu tập hội nghị, thành lập đảng CSVN ngày 3-2-1930 theo lệnh của kremlin ban hành.

Như vậy thì rõ ràng, HCM và đồng đảng chỉ là tập đoàn tay sai ‘của Liên-Xô, do Liên-Xô, vì Liên-Xô’. Chính vì vậy mà chúng sử dụng ‘núi xương sông máu’ của dân tộc VN, đánh Pháp chống Mỹ cho Nga Tàu. GS Thành đã nêu lên chứng cớ xác thực trên trang 575:

‘Cố tổng bí thư Lê Duẩn, cầm quyền khá lâu cùng với Lê Đức Thọ, từ 1957 đến chết 1986 đã từng tuyên bố là ‘đánh Mỹ cho Liên Xô, Trung Quốc’. Sự thật lịch sử là như thế đấy, cộng sản động viên lòng yêu nước để đánh Mỹ cứu nước nhưng thật ra là để phục vụ nền an ninh và sự phát triển của 2 cường quốc cộng sản đàn anh. Người Việt miền Bắc đã trở thành người lính ủy nhiệm của phe cộng sản, dùng vũ khí cộng sản để đánh giết đồng bào Việt miền Nam’.

Thiết tưởng, chỉ cần vài điểm ‘sở khởi’ nêu trên cũng đủ cho thấy mức đội trung thực của cuốn ‘Công Và Tội Của Chủ Tịch HCM Và Đảng CSVN’.

Ngoài ra, trong phần ‘Quyền Lợi Quốc Gia’ trên trang 9, có điểm ‘nổi bật’ là lời ước nguyện của GS Thành:

 ‘Để cho thế hệ ngày nay và mai sau có một sự hiểu biết “cân bằng” về giai đoạn lịch sử 1945-2006. SỰ THẬT lịch sử có sức mạnh vô song góp phần giải phóng dân tộc’.

Hiển hiện, đây cũng là ước vọng của đại khối đồng bào trong và ngoài nước, đang trông chờ ngày quê hương thoát khỏi ách nộ lệ Thực Dân Đỏ Mafia VC.

Ngay phần đầu của cuốn sử đã cho thấy, GS Thành tham khảo hàng trăm tài liệu --- bao gồm sách sử, hồi ký, ký sự, tuỳ bút, báo Việt ngữ và ngoại ngữ v.v. --- để đối chiếu, lý luận và tổng hợp, nhằm bảo đảm cho sự kiện lịch sử được trung thực. Trong đó có rất nhiều sách, báo và tài liệu do phía VC phát hành mà GS Thành đã nhờ thân hữu, tìm mua ở VN, gởi sang Mỹ cho ông.

Vì đảng giặc VC độc quyền nắm giữ ngành truyền thông, xuất bản sách báo, truyền thanh, truyền hình, kể cả quyền tự do sinh hoạt trên Internet cũng bị kiểm soát gắt gao, nên việc biên soạn lịch sử của GS Thành, đã gặp khó khăn vô cùng. Thế nhưng, ông đã vượt qua chặng đường ‘chông gai’ ấy.

Trong phần ‘Cảm Tạ’ ở trang 7, chúng tôi nhận thấy nhiều thân hữu ở VN đã giúp GS Thành ‘làm tròn nghĩa vụ’ --- viết cho sự thật lịch sử --- đúng theo tiêu chuẩn của ông nêu lên: ‘Lịch sử là phải tìm ra SỰ THẬT, dù là tương đối, tùy hoàn cảnh và khả năng’.

Nói khái quát, cuốn sử này được biên soạn rất công phu. Đây là nguồn tài liệu phong phú và có giá trị, góp phần không nhỏ, giúp độc giả --- nhất là các Thế Hệ Trẻ --- tìm hiểu sự thật, đâu là CHÍNH, đâu là TÀ? Kẻ nào can trọng tội với Tổ Quốc và Dân Tộc VN trong lịch sử cận đại?

  • Thực Chất Của Điệp Viên Comintern HCM Và Đồng Đảng

Điểm quan trọng hàng đầu trong cuốn sử cận đại là Thực Chất Của Điệp Viên HCM Và Đồng Đảng. Tại sao?

Như đã trình bầy ở trên, chúng tôi xin thưa: HCM và đồng đảng là cội nguồn gây ra muôn vàn đau thương mà Dân Tộc VN phải gánh chịu từ năm 1945 đến nay, chưa chấm dứt. Thế nhưng, đảng giặc VC vẫn ngoan cố, vẫn CUỒNG TÍN, vẫn tôn thờ Mác-Lênin và quốc tặc HCM --- trong khi mẫu quốc Sô-Viết và các nước CS Đông Âu đã quẳng ‘Thánh Tổ’ Mác-Linin vào ‘thùng rác lịch sử’ từ đầu thập niên 1990.

Về bản chất của HCM thì trên trang 418, GS Thành đã nêu lên thí dụ cụ thể cho thấy, hắn có khả năng ‘giả nhân giả nghĩa’ thiện nghệ.

Vì sự thật cho thấy, HCM có nhiều nhân tình và ‘con rơi, con rụng’, điển hình như Nguyễn Tất Trung, Nông Đức Mạnh, và chính tức lập gia đình với bà Tăng Tuyết Minh ở bên Tàu. Thế nhưng, trong lá thư gửi cho BS Vũ Đình Tụng, bộ trưởng y tế VC, khi con trai BS này tử trận, HCM đã viết:

“Tôi được báo cáo rằng con giai của ngài đã oanh liệt hy sinh cho Tổ Quốc. Ngài biết rằng tôi không có gia đình cũng không có con cái. Nước Việt Nam là gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu của tôi. Mất một thanh niên hình như tôi đứt một đoạn ruột”.

Quả thật, khả năng gian dối của HCM ‘vượt kỷ lục’. Vì vậy, GS Thành mới viết tiếp:

‘Trong lịch sử VN có ai giỏi nói dối, dối trá hơn chủ tịch HCM không? Làm điệp viên cho Comintern, ông phải nói dối với cả một trăm tên [như Lý Thuỵ, Thầu Chín, Lin, Già Thu, Văn Ba, Nguyễn Ái Quốc v.v.]. Dối trá thành bản chất của con người ông.

Khi viết đến trang 554, GS Thành nêu lên nhận định:

‘Về tệ sùng bái cá nhân HCM tiến bộ hơn hai thầy Stalin-Mao Trạch Đông là tự mình viết sách ca tụng cá nhân của ông [dưới bút hiệu Trần Dân Tiên và T.Lan]. Kế đến là ông dối trá rất giỏi, khi cần cười thì cười, khi cần khóc thì khóc, tùy hoàn cảnh như đã nói với thư ký riêng Vũ Đình Huỳnh.

Về tình người, ông vô luân, coi những cô gái trẻ đẹp mà ông đã từng ôm ấp là chỉ để giữ “thăng bằng tâm sinh lý” cho ông, chứ không quan tâm gì đến số phận của họ và các con họ có thể có với ông, chưa kể ông chịu trách nhiệm về vụ ủy viên bộ Chính Trị và bộ trưởng Công An Trần Quốc Hoàn bị tố cáo hãm hiếp, giết cô Nông Thị Xuân và 2 cô em rồi dàn cảnh tai nạn’.

Không hiểu, vì bẩm sinh, hay được huấn luyện ở trường “Thợ Thuyền Đông Phương”khả năng ‘giả nhân giả nghĩa’ và gian ác của HCM lại đạt đến mức tột đỉnh như vậy? Phẳng chăng, đó là “đỉnh cao chói lọi” GIAN MANH mà ‘nữ VẸM’ Dương Thu Hương muốn thêu dệt trong tác phẩm của đương sự?

Về việc làm của HCM thì trên trang 132 của cuốn sử, có đoạn GS Thành đã nêu lên sự kiện, ảnh hưởng trầm trọng đến vận mệnh của đất nước:

‘Trước 1945 nhân vật Nguyễn Tất Thành-Nguyễn Ái Quốc rồi Hồ Chí Minh đã từng mang cả trăm tên, xưng tên nào cũng như thật, mà làm trên dưới 10 nghề vặt. Nghề thật của ông HCM là làm cán bộ ăn lương và được đài thọ các chi phí khác bởi Comintern tức Đệ Tam Quốc Tế được lập ra để phục vụ nền an ninh của Liên Bang Xô Viết thời ấy’.

Vì biết rõ HCM làm tay sai cho Comintern và lãnh đạo Mặt Trận Việt Minh nên Hoa Kỳ không công nhận Chính Phủ Việt Minh năm 1945 và không gây áp lực khi thực dân Pháp trở lại VN. Mặc dù năm 1945, Hoa Kỳ không ủng hộ chủ nghĩa thực dân --- trong đó có tham vọng ngông cuồng của Pháp tái chiếm Đông Dương.

Nhưng về sau, vì lo ngại CS lan tràn, nên Hoa Kỳ lại viện trợ cho Pháp --- dùng quân đội Pháp ngăn chặn làn sóng đỏ lan tràn vào VN. Điều này chứng tỏ, vì HCM làm tay sai cho Comintern, lãnh đạo cuộc kháng chiến ‘THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN’, nên thảm cảnh chiến tranh máu lửa mới kéo dài ròng rã suốt 8 năm trời (1946-1954).

Nếu không có CS hoạt động, chắc chắc việc đấu tranh giành độc lập, thành công nhanh chóng. Vì lẽ, sau Thế Chiến Thứ 2, chủ nghĩa Thực Dân đã bước vào giai đoạn cáo chung. Nhiều thuộc địa của thực dân Anh và Pháp, đã giành lại độc lập mà không cần đến giải pháp quân sự.

Trong tiểu mục ‘Pháp Chưa Đi Tàu Cộng Đã Đến’ của cuốn sử --- sau khi nêu lên những chứng cớ xác thực --- GS Thành  nêu lên nhận định trên trang 474:

‘Đất nước được đặt dưới sự sắp xếp của hai anh [Liên Xô và Tàu Cộng] người dân Việt trở nên lính cộng sản tiền phương tại Đông Nam Á. Thế lực và ảnh hưởng của phe cộng sản nhất là Trung Cộng, lấy Bắc Việt làm tiền đồn bảo vệ họ tại phía Nam và bàn đạp phát triển nữa về hướng Đông Nam Á….’.

Thật ra chủ tịch HCM và đảng cộng sản đã thực hiện một vụ lường gạt chính trị vĩ đại nhất trong lịch sử VN. Họ thiết tha kêu gọi toàn dân đoàn kết chiến đấu và hy sinh để giành lại độc lập. Dân tộc đã chiến đấu và hy sinh, vì nền độc lập nhưng họ đã đổi hướng lòng yêu nước của người Việt và thực thi một chế độ thực dân nô lệ kiểu mới …’.

Nhớ lại năm 1950, HCM sang Bắc Kinh cầu viện, rồi cho đồng đảng đón chào hàng ngàn cố vấn Tàu Cộng vào VN. Nhiều tài liệu ngoại ngữ cho biết là ‘trong năm 1951, số cố vấn Trung Cộng đạt đến 5000 người, rồi qua năm sau 1952 lên đến 8000 người có mặt và tham dự các ngành của chính phủ HCM và đảng cộng sản VN, và đến năm 1952, 80,000 tấn vũ khí đã được chuyển qua quân đội nhân dân VN, đi tác chiến thường có cố vấn đi kèm’.

Nói cách khác là tất cả guồng máy của ‘Đảng và Nhà Nước’, từ trung ương đến địa phương, đều có cố vấn Tàu Cộng, kể các buổi họp của Bộ Chính Trị, cũng có Đại Sứ Lã Quý Ba cùng phái đoàn cố vấn Trung Cộng.

Cũng trong chuyến đi cầu viện nêu trên, khi HCM đến điện Kremlin gặp Stalin. Hắn chỉ vào 2 chiếc ghế, một ghế là của địa chủ, một ghế khác là của nông dân, rồi hỏi HCM ngồi vào ghế nào?

Vì vậy, sau khi về nước, HCM vâng lời Stalin và Mao, cho đồng đảng mở chiến dịch ‘Chỉnh Huấn’, ‘Giảm Tô’ và thảm khốc nhất là chính sách “Cải Cách Ruộng Đất’ --- sỉ nhục, hành hạ, tra tấn, rồi sát hại, hoặc tống giam hàng trăm ngàn lương dân sau khi cáo buộc các nạn nhân là ‘địa chủ bóc lột’.

Qua sự kiện lịch sử nêu trên, vấn đề được nêu lên: Miền Bắc VN do HCM lãnh đạo, có thực sự Độc Lập không? Hay thực sự chỉ là chư hầu, tận tuy phục tòng mệnh lệnh của Nga Tàu?

Vì vậy, khi luận về ‘CÔNG’ và tội của HCM, GS Thành đã nêu lên nhận định trên trang 555:

‘Tội nặng nhất của chủ tịch HCM là du nhập chủ nghĩa cộng sản vào đất nước, đưa dân tộc vào không tưởng với biết bao tại họa từ 1950 cho đến nay 2008. Ông phạm tội ác chống nhân loại với việc tra tấn, nhục hình, xử tử man rợ hàng nghìn nạn nhân mà đa số bị oan. Ông thực thi chính sách tước đoạt hết tài sản của “nhân dân”, đày đọa dân tộc trong một chế độ nô lệ kiểu mới dưới các mỹ từ và khẩu hiệu giả dối. Nếu nói “Công”, HCM có “Công Lớn” với Liên xô-Stalin-Trung Cộng-Mao Trạch Đông’.

Khi biết rõ những sự thật lịch sử nêu trên, ai cũng nhận thấy, chuyện NGHỊCH LÝ VÀ LỐ BỊCH ‘VĨ ĐẠI’ NHẤT hiện nay ở VN là việc đảng giặc VC tiếp tục, ép buộc dân chúng phải tôn thờ quốc tặc HCM. Nhất là thanh thiếu niên ở học đường, bị nhồi sọ những điều GIAN DỐI mà VC gọi là “tư tưởng và đạo đức của Chủ Tịch HCM”!

Trần Quốc Kháng

San Jose 23-2-2010

 

TB: Nếu cần, trong tương lai, chúng tôi sẽ viết về ‘QUỶ KẾ CỦA BÁC VÀ ĐẢNG GIẶC VC’ qua cuốn lịch sử cận đại nêu trên.


(1) Copyright by Trần Quốc Kháng:

Tác gỉa GIỮ BẢN QUYỀN tất cả các bài viết phổ biến trên Internet, hoặc báo chí ở hải ngoại.

·  Nếu quý vị đồng ý về bài viết này, xin quý vị vui lòng FWD đến các diễn đàn (Egroups), hoặc các địa chỉ Emails cá nhân. Chúng tôi xin gởi lời tri ân.

·  Quý vị nào có thiện ý, muốn phổ biến bài viết của chúng tôi trên Website, Đặc San, Tuần Báo, Nhật Báo v.v. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ Email. Chúng tôi sẽ hoan hỷ phúc đáp.

·   Bất cứ ‘cơ quan ngôn luận’, hay cá nhân nào TỰ Ý lấy bài viết của chúng tôi trên Internet (không do chúng tôi gởi đến địa chỉ của họ), để sử dụng với mục đích MỜ ÁM, như vài ba tuần báo ở Nam Bắc California đã làm, hoặc cắt xén, hoặc sửa chữa, dù vài ba chữ, nhằm xuyên tạc nội dung, sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước công luận và luật pháp.

 
Trở Về