T  H  Ờ I   -   S Ự
TinParis. Thêm một bằng chứng để quý đọc giả thấy được " Bộ Mặt Thật " của Băng Đảng Mafia Việt Tân. Những hình ảnh đủ nói lên sự việc.


Hồng Thuận  , Trinity Phạm , Thanh niên Phan Bội Châu hay Cháu Ngoan " Bác Hồ " ?


Cô Hồng Thuận, Trinity Pham,  hiện nay ở Mỹ, lớp trẻ lớn lên ở đây. Cô là thành viên cốt cán của " Thanh Niên Phan Bội Chậu "  do Việt Tân giựt dây điều khiển .

 Trong các buổi lễ do VT tổ chức, cô thường đại diện thanh niên lên phát biểu rất có sức thuyết phục. Mỗi năm vào dịp hè, cô thường dẫn các sinh viên trẻ về VN tổ chức các workshop về dạy tiếng anh v.v...

Chi phí phần lớn do VT đài thọ, các sinh viên trẻ này cũng thường đến các cơ sở thương mại ở đây để xin thêm tiền lộ phí.

  • Dưới đây là 2 tấm hình của Cô Hồng  Thuận trích từ "account FaceBook  của cô" :
  • Có phải là " Cháu ngoan của " Bác Hồ " hay không ? Xin quý đọc giả nhìn kỹ trong hình sẽ thấy tượng " Hồ "   ở phía trái ngang đầu của  Hồng Thuận !


2 tấm hình dưới đây cho thấy cô Hồng Thuận , của đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu ,
 đang hát  trên vidéo Đài SBTN và trong Vidéo của Băng Đảng Mafia Việt Tân phổ biến trên YouTube
Trở Về