T  H  Ờ I   -   S Ự
TinParis. Như quý bạn đã theo dõi TinParis, từ trước đến nay, chúng tôi lúc nào cũng kêu gọi Cộng Đồng Hải Ngoại đừng quên là "Chiến Trường chính"  chống CSVN hiện nay đang diễn ra ở Hải Ngoại chứ không phải ở trong nước vì , phải thành thật mà nói, là chúng ta không đủ khả năng và phương tiện để đương đầu cả 2 thế lực cùng một lúc ( Trung Cộng và bọn thái thú của chúng, tức Cộng sản Việt Nam).

Qua bọn tay sai của chúng như Băng Đảng Mafia Việt Tân, CSVG làm rùm beng tên tuổi những người " chống đối cuội " ở trong nước, qua sự thổi phòng của các cơ quan truyền thông của chúng từ quốc nội đến hải ngoại , để đánh lạc hướng chúng ta ( chiến thuật " Dương Đông Kích Tây " ) khiến chúng ta không đặt trọng tâm cuộc tranh đấu của chúng ta ở hải ngoại nữa .

Nơi nào Việt Tân cũng nhảy vào phá rối để nắm lấy quyền lãnh đạo. Vì sao ? Vì " Ăn cơm chúa phải múa tối ngày ". Cán bộ Việt Tân có tiền rất nhiều một phần do tiền lường gạt đồng bào của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh ( và tiền thì đẻ ra tiền ) và tiền làm ăn của chúng với các tay " mafia " trong nước. Do đó , khi " cán ngố " VT lãnh tiền thì phải chứng minh với Hoàng Cơ Định là mình có làm việc nếu không thì bị thay thế. Có nhiều Trung Tâm gọi là " nhân quyền " cũng phải phịa ra tin tức từ trong nước y như là " Kháng Chiến đã tấn công và chiến thắng CSVN " như trước đây thôi. Ai còn lạ gì chuyện này ?

Ngoài ra, tại các nước Mỹ, Canada, Úc, Anh, Hòa Lan, Belgique, Đức v.v...chánh quyền yểm trợ TÀI CHÁNH dồi dào ( funds) cho những Hội Đoàn nào có tánh cách phục vụ cho các Cộng Đồng thiểu số vì họ có một chánh sách nâng đở Cộng Đồng để duy trì văn hóa, nếp sống riêng biệt của từng cộng đồng không như tại Pháp là phải " hội nhập " vào Xã Hội Pháp. Do đó, Việt Tân , vì có cán bộ LY KHAI, được Hoàng cơ Định trả tiền lương nên phải cố mà gở vốn lại.

Chổ nào có Việt Tân là có chia rẽ: " Khi họ không nắm được thế chủ động, thì họ phá thối ". Tại sao ? Lý do dễ hiểu, là sau khi lường gạt đồng bào với Kháng Chiến Ma , Mặt Trận " Hoàng Cơ Minh " đã trở thành "Băng Đảng Mafia " Việt giàu có và mạnh nhất ở Hải Ngoại sau khi ám sát vơ chồng ký giả Lê Triết của VNTP, ám toán hụt ký giả Cao thế Dung v;v., . Chỉ có bọn VT chủ trương dùng vũ lực hăm dọa để " bịt miệng " những người chống lại chúng như HaivanNews.com ở Sacramento, ConOngViệt , Phùng Ngọc Sa ở San Diego, Mạc Hồng Quang ở Philadelphia, v.v.”

 Việt Tân là thối thân của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, một băng đảng có nhiều tài lực nhứt vì đã gạt được lòng yêu nước của người Việt Quốc Gia khi chúng hô hào thành lập Mặt Trận Kháng Chiến ma. Ngoài ra, khi thành lập Băng Đảng như vậy, với kỹ thuật nội tuyến ,VC đã chiếm được những then chốt trong Việt Tân nhất là với Lý Thái Hùng và Nguyễn xuân Nghĩa. Hiện giờ trong âm mưu đánh Mặt Trân Người Việt ở Hải Ngoại, đặc biệt là ở Mỹ, Việt Tân với sự chỉ đạo của VC đang dồn mọi nổ lực để đánh chiếm Miền Nam nước Mỹ nơi có đông cư dân người Việt nhất. Nắm được ảnh hưởng ở đây là chiếm được ảnh hưởng chánh trị đối với người Mỹ. CSVN qua Việt Tân đang tìm mọi cách để nắm lấy các cộng đồng ở Miền Nam như Houston, Nam Cali, Sacramento, San Diego, Los angeles, Long Beach chưa kể là ở các chổ khác như Philadelphia, Newyork, Washington, v;v..

Việt Tân đang thao túng, tung tiền ra mua chuộc các lãnh tụ Hội Đoàn, nhất là các ông lãnh tụ loại " lãnh tụ chùm gởi" ( thực lực không có chỉ nhờ VT dàn dựng lên ). Điều nầy thực hiện dễ dàng vì người Quốc Gia đâu có tổ chức chặc chẻ và học tập kỹ thuật đấu tranh.

Tác giả Trương Minh Hòa trong bài viết dưới đây  đã nhắc chúng ta nhớ lại những " vết nhơ " trong lịch sử , nhất là " Hồ chí Minh và Đảng CSVG " và đàn em " râu ria " của chúng như " Mặt Trận Khủng Bố Miền Nam "  trước đây , và Băng Đảng Mafia Việt Tân hiện nay đang thao túng , và âm mưu "không chế Cộng Đồng Người Việt Tự Do Hải Ngoại "  với những chiêu bài cũ rích mà  vẫn ăn khách như  " Đoàn Kết ", " Thống Nhất " , " Đại Diện cho Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại " để chống  lại CSVG Hà Nội ( hay để dâng Cộng Đồng cho Hà Nội ??) , như trước đây  "Mặt Trận Khủng Bố Miền Nam " đã kêu gọi " Đoàn Kết Đại Đoàn Kết , Thống Nhất "  chống " Mỹ và Ngụy Quyền " để  " cứu nước " ( hay để " dâng nước " cho Tàu Cộng ? )

TỪ MẶT TRẬN KHỦNG BỐ MIỀN NAM ĐẾN MẶT TRẬN GIAN LẬN HẢI NGOẠI.

    
     Lịch sử thường lập lại, dù thời điểm khác nhau, ngày xưa tại Việt Nam, những kẻ thông đồng với giặc Tàu như:

- Kiều Công Tiễn thời Ngô Quyền.
- Trần kiện, Trần Ích Tắt, thời nhà Trần.
-Lê Chiêu Thống, thời Quang Trung.
- Hoàng Cao Khải thời Pháp thuộc....
- ngày nay có Hồ Chí Minh và cả tập đoàn đảng Việt Cộng, cùng lập lại việc buôn dân, bán nước, dắt giống nòi vào tròng nô lệ từ Liên Sô đến Trung Cộng.

" Nước cường nhược, có lúc có khi.
Kẻ bán nước, thời nào cũng có".

     Kế sách cũng thường được lập đi lập lại, nên tam thập lục kế không bị mai một dù thời gian đi qua hàng ngàn năm, với bấy nhiêu phương cách ấy, được áp dụng uyển chuyển tùy theo từng trường hợp.

  •     Tại Việt Nam trước 1975, một tổ chức tay sai đắc lực, là thứ" phân" của đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời vào ngày 20 tháng 12 năm 1960, đó là cái Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam, qui tụ hai thành phần:

-Khoa bảng bất lương, hay lưu manh trí thức: như luật sư Nguyễn Hữu Thọ, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, luật sư Trương Như Tảng, bác sĩ Dương Quỳnh Hoa....những kẻ có học nhưng" vô hạnh" nầy, vì không thể tiến thân, làm lớn trong chính thể tự do miền Nam, với sinh hoạt chính trị tự do, đòi hỏi những chánh khách phải mất nhiều thời gian, đi dần từ tay không mà công thành danh toại. Nên bọn khoa bản mang bản chất bất lương nầy có nơi để" nhẹ bước thang mây" là chỉ cần phục tòng, nhận làm" đệ tử" cho đám dốt nát thuộc đảng cướp Việt Cộng, do tên đầu lãnh Hồ Chí Minh thành lập, để được đám ăn cướp đặt vào những địa vị quan trọng, là thứ" chức hàm" do đảng cướp" tự biên tự diễn" đặt ra, gắng vào đầu mỗi tên khoa bảng; giống như những con hạc gỗ, trang trí trước miếu thần hoàng cho thêm màu mè, thu hút nhiều người đến cúng bái, dâng lễ vật. Tuy nhiên, khi dùng xong, hay là hết hiệu lực là những con hạc gỗ khoa bảng, bị đám dốt thuộc đảng cướp vắt chanh bỏ vỏ, cho ra rìa, nếu ọ ẹ là thanh toán ngay, chẳng chút thương tiếc. Những tên khoa bảng bất lương nầy không còn gì là nhân cách để đứng trong hàng ngũ " trí thức" như chúng tự hào và tự tôn là thành phần nồng cốt trong quốc gia,  nên xã hội gọi chúng là" trí ngủ", do hành vi, tư tưởng đi ngược lại nguyên tắc giáo dục là: kẻ có học cao, ai lại đi cút cung tận tụy, vâng vâng, dạ dạ...những thằng dốt, thì làm sao xã hội tiến lên được?

    Một điều dễ nhận ra là: đảng cướp Việt Cộng, qui tụ đa số là" dốt mà làm lớn, như con khỉ ngồi trên bàn " theo như ví von của cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, lúc ông còn sống; do dốt, gian, ác, tham lam vô cùng, nên đảng cướp Việt Cộng khó tập hợp quần chúng, nên phải cần nhờ đến đám khoa bảng bất lương, lưu manh trí thức, là những hình nộm, bình phong, tập hợp, dụ khị những người ít học, nghe theo đảng cướp giựt dây sau lưng. Tức là đảng cướp Việt Cộng khai thác sở nguyện" mục đích yêu cầu" của thành phần có học nầy để gom dân, thu phục nhân tâm, hầu thực hiện những ý đồ đen tối, cướp của giết người, sau khi thành công" cướp chính quyền".

-Đám dốt, đa phần là gốc nông dân nhưng ham quyền lực, hay thành phần đầu trộm đuôi cướp, sau khi gây nên tội phạm hình sự, bỏ trốn vào mật khu, trở thành" nhà cách mạng", được đảng cướp che chở, phong chức tước, trở thành" lực lượng du kích khủng bố". Lý do là những thành phần nầy chịu ơn của đảng cướp: phong chức dù là dốt nát, nơi trốn tránh hình ngục phạm pháp....từ đó bọn nầy hết lòng" tuyệt đối trung thành với đảng cướp Việt Cộng", dù phải giết người, cướp của hay bán đứng dân tộc, đất nước, theo lời dạy của tên đầu lãnh Hồ Chí Minh:" thà mất nước, chứ không để mất đảng, phải bảo vệ đảng như bảo vệ con ngươi trong tròng mắt".

    Cái gọi là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam thật ra chỉ là tổ chức thảo khấu, nếu gọi đúng bản chất, phải là MẶT TRẬN DÂN HẠI KHỦNG BỐ MIỀN NAM, chính bọn nầy gây biết bao tội ác với đồng bào miền Nam, là những kẻ" dắt đảng cướp vào nhà", sát hại dân chúng, cướp của từ già đến trẻ, không mẻ một ai, đem họa tai vào khắp thành thị, thôn làng miền nam qua những tội ác như: pháo kích vào khu đông dân cư, không màng nhà thương, trường học; giựt mìn, hầm chông, đặt chất nổ vào bất cứ nơi nào, nhất là chợ, rạp hát; ám sát, thủ tiêu....Cái Mặt Trận Dân Hại Khủng Bố Miền Nam, sau thời gian dài gây tội ác tày trời, chống lại nhân loại, được chuyển sang thế hợp pháp với tên gọi là" Chính Phủ Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam" để ngồi vào hội đàm Paris, sau khi thất bại nặng nề trong trận tổng công kích tết Mậu Thân 1968.

     Từ một tổ chức râu ria của đảng cướp Việt Cộng, nâng cấp thành chánh phủ, ngồi vào bàn hội nghị với Hoa Kỳ, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, tức là chúng đi từ thế bất hợp pháp sang hợp pháp, do lợi dụng tình hình chính trị ở Hoa Kỳ, tác động phong trào phản chiến khuynh tả ( trong đó có thiền sư Thích Nhất Hạnh, thích nữ Chân Không, cư sĩ Võ Văn Ái..), nên mới có hội đàm, nhằm giải quyết cuộc chiến bằng giải pháp hòa bình.

     Đây là bước chiến lược mà đảng cướp Việt Cộng thực hiện, từng bước để thôn tín miền nam, đưa đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tuy nhiên sau khi" tiến vào Saigòn", thì đám Mặt Trận Dân Hại khủng Bố Miền Nam hay chính phủ lâm thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam, bị đảng cướp loại ngay, cả khoa bảng lẫn dốt nát, lớp phục viên, hạ tầng công tác...nên sau 1976, mới phát sanh ra" thành phần chửi đảng" và sau nầy có cả" tập thể dân oan khiếu kiện", với những người được coi là" có công với cách mạng" thời được gọi là" đánh Tây giành độc lập, đánh Mỹ cứu nước", có đất đai, có thể là do chiếm hữu từ" giai cấp phản động" địa chủ, tư sản... nên mới dám đi biểu tình, chửi những tên lãnh đạo; chớ dân thường, hay có gốc là" chế độ cũ" nào dám đi đòi đất.
   
Một điểm dễ nhận ra là: hầu hết các cuộc biểu tình lớn, nhỏ, đòi đất, nhà bị đảng và nhà nước cướp, những" dân oan" nầy lại mang cờ đỏ sao vàng và hình tên quốc tặc Hồ Chí Minh, là chuyện khôi hài, vì nạn nhân của bất cứ đảng cướp nào, cũng đều" căm thù" đảng, lá cờ, đầu lãnh đảng hay bất cứ thứ gì có quan hệ đến đảng cướp. Điều nầy chứng tỏ đây chỉ là chuyện tranh chấp đất đai giữa hai thế lực Cộng Sản cầm quyền và Cộng Sản bị mất quyền, nên từ hơn 20 năm qua, phong trào" dân oan khiếu kiện" vẫn như cũ, tức là thành phần dân oan nầy không thể tin là có khả năng, hạ quyết tâm" giành lại chính quyền về tay nhân dân", và nếu có thắng được đám cầm quyền, cũng vẫn" đảng muôn năm, chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại"; do đó, trong một số dân oan, có người cho là: đảng bây giờ hủ hóa, không còn làm" cách mạng" như thời còn Hồ chủ tịch.

  •     Tại hải ngoại, trong đầu thập niên 1980, một tổ chức mang dang kháng chiến ra đời, qua danh xưng Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, do phó đề đốc Hoàng Cơ Minh thành lập, cùng với các em của ông như Hoàng Cơ Định, Hoàng Cơ Long...một số tay như đại tá Phạm Văn Liễu, đại tá Trần Minh Công, Nguyễn Xuân Nghĩa ( cháu của tổng bí thư Nguyễn Văn Linh)...

.Những người nầy lợi dụng lòng yêu nước của dân Việt Nam hải ngoại để thu tiền, làm giàu nhanh, giàu mạnh và giàu vững chắc nhờ vào các" cơ sở kháng chiến" ở hầu hết các nơi có người Việt định cư tại các nước dân chủ, ban đầu có cả tổ chức cò mồi thu tiền là Phong Trào Quốc Gia Yểm Trợ Kháng Chiến" do ông Phạm Ngọc Lũy cầm đầu. Tuy nhiên, tổ chức nầy dần dần lộ ra bản chất gian man manh, có thể gọi là" MẶT TRẬN KHÁNG CHIẾN GIAN LẬN, LỪA BỊP VIỆT NAM" với những sự thật sau đây:-Chiến khu dỏm tại Thái Lan, lèo tèo quân kháng chiến.- Lếu láo công bố có 10 ngàn kháng chiến quân MA.- Tờ báo Kháng Chiến, cơ quan truyền thông của Mặt Trận, tung toàn là những tin tức thắng lợi giả, nay chiếm quận nầy, mai giải phóng xã kia...y như đài Hà Nội hay đài Mặt Trận Giải Phóng trước 1975. Vải thưa không che được mắt thánh, nên những gian trá lộ dần, thế là Mặt Trận chuyển sang những bước chiến lược sau đây:

1- Chuyển sang đấu tranh chính trị dỏm: khi chiến khu, kháng chiến quân, tin tức chiến sự giả....không còn ai tin, do người dân hải ngoại liên lạc với người trong nước qua hệ thống điện thoại.

Họ thành lập những tổ chức râu ria như:

- Hội Chuyên Gia Việt Nam ( cũng y như Việt Cộng, dùng các khoa bảng từ lúc thành lập đảng cướp đến nay) để thu hút dân chúng tin theo.
-Liên Minh Việt Nam Tự do: với người của Mặt Trận điều hành, có sự đóng góp tích cực của đám khoa bảng thuộc Chuyên Gia. Tổ chức dỏm nầy thành lập cả cơ quan truyền thông mang tên VNN để tiếp tục đánh lừa quần chúng về đấu tranh dân chủ, đánh bóng các nhà dân chủ cuội như: Nguyễn Hộ, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Văn Trấn, Trần Độ...có cả trùm công an La Văn Liếm, có thời được nâng hàng" phản tỉnh"...tuy nhiên, sau những trò bịp bợm bị khám phá, nhất là lập trường ru ngủ" dùng bất bạo động để tháo gở độc tài", nên cuối cùng Mặt Trận giải tán, thu thành băng đảng Việt Nam Canh Tân Cách Mạng, tức là Việt Tân, rồi như là thứ" tương kế tựu kế" nhằm làm phân hóa cộng đồng, hay là ăn chia không đều, nên băng đảng Việt Tân lại phân hai: cánh bác sĩ Trần Xuân Ninh, luật sư Hoàng Cơ Long, chê cánh của Hoàng Cơ Định, Đổ Hoàng Điềm, Nguyễn Kim, Lý Thái Hùng...là" chệch hướng", họ đấu đá nhanh, tranh nhau từ lời nói qua các cuộc họp, điều trần, khai trừ, tuyên cáo, gây xáo trộn thêm cộng đồng, được hiểu là hỏa mù, thay vì cộng đồng hải ngoại dành công sức để đương đầu với Việt Cộng nằm vùng, thì lại lo chuyện đấu đá" chệch hướng, đúng hướng" từ hai cánh Việt Tân gây ra.

2-Giai đoạn tiến chiếm cộng đồng: Băng đảng Việt Tân càng lộ nét là" cánh tay nối dài của đảng cướp Việt Cộng" qua chủ trương rõ hơn cả" đêm giữa ban ngày" là:" coi đảng cướp Việt Cộng là thành phần dân tộc và tên đầu lãnh Hồ Chí Minh là người có công với đất nước".

    Như vậy, băng đảng Việt Tân công khai nhìn nhận là cùng băng đảng với đảng Việt Cộng, vì hầu hết người dân Việt trong cũng như ngoài nước không chấp nhận đánh cướp Việt Cộng là" thành phần dân tộc" vì chúng có những dị biệt như sau:

-Nguồn gốc lịch sử: đảng Việt Cộng hoàn toàn phủ nhận nguồn gốc" con rồng cháu tiên" hay sự tích" một mẹ trăm con"; chúng tự xưng là" con cháu loài vượn cổ" tức là đảng viên đảng cướp nầy thuộc nguồn gốc:" con khỉ, cháu vượn" . Do đó đảng Cộng khỉ không tâm đắc thờ vua Hùng, các anh hùng dân tộc như Ngô Quyền, Lê Lợi, Quang Trung, hai bà Trưng....trái lại chúng tôn thờ Karl Marx, Lenin...ngay cả khỉ chúa Hồ Chí Minh" tiêu diêu nơi miền hỏa ngục" xác khỉ được đồng đảng khỉ ướp, lộng kiếng, để trong lăng thờ, ngày đêm có" công an, bộ đội khỉ binh" canh coi.

-Đảng Cộng khỉ Việt Nam chính là" tập đoàn Thái Thú Trung Cộng" nên chúng đem bán đảo, đất đai, vùng biển cho Trung Cộng, từ thời con khỉ chúa Hồ Chí Minh đến nay. Tức là đảng Cộng khỉ không coi Việt Nam là tổ quốc.
   
Bất cứ người Việt nào, từng bị đảng Cộng khỉ bức hại như: gia đình bị đánh tư sản, giết hại, khủng bố.... đều coi con khỉ chúa Hồ Chí Minh là gian ác, từng làm tay sai đắc lực cho Nga, Tàu, nên không bao giờ có chuyện:" Hồ Chí Minh có công với đất nước". Tuy nhiên, ở hải ngoại, bất cứ nơi nào, có ai cho là" Hồ Chí Minh có công với đất nước" là biết ngay là:-Nhân viên sứ quán. -Việt Cộng nằm vùng.- tay sai.- đón gió ( có làm ăn, quan hệ mật thiết quyền lợi với đảng Cộng khỉ tại Việt Nam hay nước ngoài)...chứ người tỵ nạn, nhất là người quốc gia, thì luôn: không, không....trăm lần không, vạn lần không cho tên Hồ Chí Minh là có công với đất nước.

    Nhưng băng đảng Việt Tân công khai khi nhìn nhận và" nhất trí" với đảng cướp Việt Cộng, là chắc chắn 100 % là tay sai hay cùng đảng, mới tôn thờ Hồ Chí Minh. Chính lý do đó mà hầu hết những người lầm lạc theo Mặt Trận đã giả từ cái tổ chức" xanh vỏ đỏ lòng" là điều đương nhiên. Mục đích yêu cầu tối thượng của đảng cướp Việt Cộng là: chiếm được cộng đồng hải ngoại; nhưng đảng nầy không thể mang công an, bộ đội sang để làm công việc, như bài ca" Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh" của một nhạc nô, được dân chúng sữa lại lời như sau:" Bác đến từng nhà, bắt trói từng người, còng tay chúng tôi, đắt đi vào trong các trại tù". Do đó, đảng cướp rất cần một thứ" Mặt Trận" na na ná như Mặt Trận Dân Hại Khủng Bố Miền Nam do tên Nguyễn Hữu Thọ cầm đầu, trước 1975 tại miền Nam. Thế là cái Mặt Trận gian lận, hay nay là băng đảng Việt Tân, là tổ chức có khả năng" lập lại lịch sử", dần dần, từng bước" tiến vào cộng đồng, trận cuối là trận nầy". Từ lâu, băng đảng Việt Tân đã có những chuẩn bị, rõ ràng như:

    - Làm nhẹ, hay lái ngày quốc hận 30 tháng 4 thành ngày" Diễn Hành Cho Tự Do", tức là vui mới đi diễn hành, hay kỷ niệm ngày trọng đại mà diễn hành.... đồng nhịp với kỷ niệm" đại thắng mùa xuân" trong nước.

    - Làm trò cười, tức là bôi nhọ cả dân tộc, lịch sử Việt Nam, là mưu đồ vô cùng thâm độc, biến vua Hùng thành trò hề trước quốc tế, qua cuộc vận động" biến ngày giỗ tổ Hùng Vương thành ngày QUỐC KHÁNH", có ai coi ngày giỗ là ngày" quốc khánh" bao giờ? Vậy mà băng đảng nầy phát động, được một số đảng viên, trong đó có cả đám khoa bảng, chúng Ù Ù KHẠC KHẠC như bầy khỉ, cấm đầu cấm cổ vận động dân tỵ nạn chấp nhận ngày giỗ vua Hùng thành quốc khánh, nên bị bể mánh.

    - Từ những biến thể, hành động được chuẩn bị từ nhiều năm qua, nên trong giai đoạn gần đây, băng đảng Việt Tân đang có bước" tiến chiếm cộng đồng và sau cùng bàn giao trong vòng trật tự cho Việt Cộng" qua việc tự ý vận động tay chân bộ hại, thành phần đón gió để thành lập ra CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO QUỐC DOANH. Một vài nơi như California, đẻ ra thêm cộng đồng, với ban chấp hành cũng y như cộng đồng có sẵn, khiến cho mọi người quan ngại. Tuy nhiên, khi nhìn vào ban chấp hành cộng đồng mới thành lập, trong đó có băng đảng Việt Tân, là biết ngay là  cộng đồng Quốc Doanh. Ngoài ra, tay sai Việt Cộng còn tấn kích cả hội quân nhân quân lực VNCH bằng các lập ra hội quân nhân quốc doanh, mang tên Tập thể chiến sĩ VNCH, do đại tá Nguyễn Xuân Vinh cầm đầu.

    Việc thành lập các ban đại diện Cộng Đồng Người Việt Tự Do QUỐC DOANH là giai đoạn đầu tiên trong việc chiếm hải ngoại bằng phương thức" lợi dụng sinh hoạt dân chủ" tại các nước Tây phương, tự do thành lập hội đoàn và xin phép. Cho nên, trong tương lai, sẽ có những bước kế tiếp:

-Công khai đưa những cán bộ Việt Cộng, xuất phát từ thành phần di dân ( tay nghề, thương mại, du học) được tư cách thường trú. Chính những thành phần gốc Việt Cộng nầy, có thể có cả gián điệp nằm vùng, sẽ điều hành, chỉ đạo các ban chấp hành cộng đồng Quốc Doanh, lái dần những người ủng hộ đi theo" tấm bản chỉ đường của đảng Cộng khỉ" như: hòa hợp hòa giải, coi đảng là thành phần dân tộc, bao dung tội ác của đảng và Hồ Chí Minh, cùng nhau đoàn kết để chống Trung Cộng chiếm đất, đảo, biển ( trong khi kẻ bán tất cả chính là đảng Cộng khỉ). Do đó trong giai đoạn đầu, một số ban đại diện cộng đồng quốc doanh, có mặt của thành viên băng đảng Việt Tân, lẫn lộn có cả" cháu ngoan Bác Hồ" là điều đáng quan ngại.

-Giai đoạn tiến chiếm và tiếp thu cộng đồng: sau khi vững mạnh khi người của Việt Cộng nắm các cộng đồng quốc doanh, là lúc chúng dùng" chiêu bài đoàn kết" để sát nhập và" hòa hợp hòa giải" giữa các cộng đồng người Việt Tự Do chống Cộng, tức là bàn cờ cũ bị xù, nên hai ban chấp hành cùng nhau" đoàn kết" để ngồi chung và xây dựng cộng đồng theo" định hướng xã hội chủ nghĩa" ngay tại các nước tạm dung.

Những thành phần gián điệp nằm vùng, tay sai của các tổ chức cộng đồng quốc doanh sẽ dùng tiền, thủ đoạn, khủng bố, mua chuộc để biến dần cả cộng đồng hải ngoại thành màu đỏ, là lúc mà hàng triệu người Việt tỵ nạn Cộng Sản sẽ bị áp đặt dưới chế độ Cộng Sản ngay trên đất tạm dung. Do đó, hiện tượng xuất hiện các tổ chức cộng đồng quốc doanh do băng đảng Việt Tân thực hiện bằng những thủ đoạn khá tinh vi, là báo động đỏ cho người Việt hải ngoại. Nếu không kịp thời đối phó bằng cách không ủng hộ chúng, tẩy chay...thì sớm muộn gì cũng bị tiếp thu, lập lại" đại thắng hải ngoại" như đại thắng mùa xuân năm 1975./.
 
Trương Minh Hòa
14.04.2010
Trở Về