T  H  Ờ I   -   S Ự
TinParis. Chúng tôi có nhận đươc thơ độc giả  từ Thụy Sĩ  gởi đến tố cáo các vị Thích Hộ Giác, Thích Giác Đẳng mượn tiền Chùa không trả như dưới đây. Chúng tôi cho phổ biến để rộng đường dư luận, và sẳn sàng đón nhận  mọi ý kiến khác biệt (nếu có ) của 2 vị trên để làm sáng tỏ vấn đề.

Sư sãi mượn tiền Chùa rồi quịt, vu khống Phật Tử đuổi sư cướp ChùaMinh Dung minhdung_ch@ymail.com
à : tinparis@gmail.com
cc    ubcv.ibib@free.fr,
-truyenthongpaltalk@rocketmail.com,
-info@saigontimesusa.com,
-chua_phattothichca@yahoo.com,
-ao_nhabinh@yahoo.com,
-vn0vc@yahoo.com,
-viengiactu@viengiac.de
date    24 septembre 2011 16:05

  • objet    Sư sãi mượn tiền Chùa rồi quịt, vu khống Phật Tử đuổi sư cướp Chùa

Kính Thưa tất cả quý vị trong văn phòng thông tin Phật Giáo Quốc Tế.!
Cơ quan thông tin và Phát Ngôn của Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Kính thưa quý đồng Hương ! cơ quan truyền thông báo chí !

 
Mọi hành động đánh phá Tôn Giáo là tiếp tay cho Việt Cộng !
Mang áo tu sĩ làm chuyện lưu manh là tiếp tay cho Việt Cộng !

    Chúng tôi lên tiếng về hành vi kém đạo đức cũa những con người mang áo Cà Sa nhân danh tu sĩ nhưng làm chuyện bất Chánh & thất Nhân tâm. Lên tiếng vì nhìn thấy Tôn Giáo đang bị những thành phần theo chủ thuyết cộng sãn, việt gian lưu manh lợi dụng, lên tiếng vì cho đến giờ phút nầy chúng tôi chưa thấy những vị có trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp trong hàng giáo phẫm đại diện Phật Giáo trong và ngoài nước có tiếng nói gì cho vụ việc nêu trên, một sự im lặng rất đáng ngờ vực !...Chúng tôi xin nêu đích danh 2 vi Sư  mượn 200‘000.-Sfr rồi quịt vu khống Phật Tử đuổi sư cướp Chùa

HT. Thích Hộ Giác và TT. Thích Giác Đẳng

Một chút giới thiệu và nói rõ thêm cách sinh hoạt cũa Chùa PTTC:

Niệm Phật Đường Phật Tổ Thích Ca do 1 vị Ni Sư cùng với 1 số vị cao niên sinh sống trung vùng Kanton Luzern thành lập vào thập niên 80 sinh hoạt có tính cánh như 1 hội đoàn, và cũng là nơi gặp gở cũa những người VN tỵ nạn cộng sãn thời bấy giờ, sự sinh hoạt rất độc lập do sự đại diện và điều hành cũa 1 ban trị sự (do Phật Tử trong vùng đề nghị) thuần túy sinh hoạt Phật Sự & Văn Hóa.

Vì nhu cầu cần cho sinh hoat chung, Phật Tử đề nghị nên thành lập Chùa có 2 lý do chính sau đây:

1-    Không làm phiền đến những người xung quanh (vì cơ sở Niệm Phật Đường PTTC trong 1 chung cư) đốt nhan cúng Phật khói bay ra ngoài dể làm phiền những người xung quanh.
2-    Có cơ sở riêng, đồng hương, Phật Tử đến sinh hoạt, có nơi đậu xe, có nhiều chổ cho những lớp học tiếng Việt cho con em PT và đồng Hương nói chung.

Những ngày Lễ lớn cũa Phật Giáo BTS chùa có trách nhiệm gữi thư đến đi thỉnh những vị Sư từ mọi nơi đến Thuy Sĩ (không phân biệt Nam Tông hay Bắc Tông) và cách sinh hoạt và kinh Pháp sẽ tùy nhu cầu hôm đó thuộc vị Sư nào đến chủ trì . (sau buổi Lễ mọi người mạnh ai về nhà người đó).

Thưa quý vị  trường họp 2 Sư Thích Hộ Giác và Thích Giác Đẳng cũng không ngoại lệ, có thể vì sự quen biết cũa tên Nguyễn Văn Nghiêm với 2 sư nói trên, nên quý ngài được mời đến nhiều hơn những vị Sư ở những nơi khác ..  và có thế đã có những sự sắp xếp (dài hạn) bên trong với quý Ngài do tên Nghiêm chủ động (chưa xong nhiệm vụ)..v.v.. nên sau khi tên Nghiêm bị phát hiện hành vi u ám cũa chính hắn với 1 người khác phái trong NPĐ – PTTC hắn ta đã tự rời bõ NPĐ ra đi không một lời từ giã (trốn qua Mỹ).

Sau nhiều năm liên lạc với quý Ngài bằng viết thư, FAX, điện thoại, đi qua Mỹ gặp quý Ngài nói chuyện, nhưng vô vọng, chúng tôi rất cố gắng trong sự kính nể tuyệt đối, hòa nhã từ lời văn tiếng nói bằng mọi cách chỉ muốn giãi quyết chuyện nầy trong vòng riêng tư, cố tránh chuyện vạch áo cho người xem lưng, và quý Ngài với nhiều lý luận không thuyết phục cố tình không hoàn trã món nợ 200‘000.- Sfr do chính quý Ngài thay mặt đại diện và chịu trách nhiệm cho Chùa PHAP LUAN Houston Mỹ đã ký mượn cũa Chùa Phật Tổ Thích Ca Thuỵ Sĩ.

Mới đây nhất, cách nay 3 tháng chúng tôi có nghe lời phát biểu cũa Sư Thích Giác Đẳng (Audio) chúng tôi liên tưởng đến năm xưa những tên đại BIP to mòm lớn tiếng như: Mặt Trận Hoàng Cơ Minh có 10‘000 kháng chiến quân, Nguyễn Hửu Chánh có 17‘000 quân ngoài biên thùy, bọn dư đãng Vịt Tiềm  ViệtTân chuyên đi đánh bóng cho VC và sẵng sàng bán linh hồn cho quỹ .. v..v..

Thích Giác Đẳng không ngoại lệ: qua Audio 14’05

-  TT. Thích Giác Đẳng vu khống Phật Tư đuổi sư để cướp Chùa
-  TT. Thích Giác Đẳng dựng chuyện hôm PT đuổi sư có ngài chứng kiến
-  TT. Thích Giác Đẳng dựng chuyện Niệm Phật Đường Chơn Minh Tịnh Xá sau khi thành lập Chùa xong đã thành lập ngôi Chùa thứ 2 là Chùa Phật Tổ Thích Ca.
-   TT. Thích Giác Đẳng vọng ngữ: Phật Tử Thuỵ Sĩ đề nghị cho quý Ngài mượn tiền vì 200‘000 để trong BANK không làm gì...  (ai đề nghị ai ? )
-   TT. Thích Giác Đẳng từng biết Chơn Minh Tịnh Xá chưa bao giờ là 1 ngôi Chùa
-    TT. Thích Giác Đẳng biết rõ tên Nguyễn Văn Nghiêm có vợ tên: Lương Thanh Thuỷ và Nghiêm được vợ bảo lãnh từ Pháp qua Thuỵ sĩ
-   TT. Thích Giác Đẳng biết tên Nguyễn Văn Nghiêm Khi bõ Niệm Phật Đường PTTC (trước khi xây Chùa) đi không thông báo, tên Nghiêm còn mang theo 1 số tiền, những hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến sổ sách cúng tiền để xây dựng Chùa PTTC (cuốn sổ vàng) và tất cả địa chỉ cũa Phật Tử.
-    TT. Thích Giác Đẳng lương lẹo 200‘000.- mượn cũa hội PGNT chứ không phãi cũa Chùa PTTC trong khi đó giấy chuyển ngân (BANK) và địa chỉ đăng ký đề tên Hội Phật Giáo (Verein) đều cùng 1 địa chỉ: Moosstrasse 15, 6003 Luzern Schweiz.
-    TT. Thích Giác Đẳng biết tên Nghiêm bị phát hiện trong NPĐ-PTTC với 1 người đàn bà và sau nhiều giờ PT kêu gọi mở cửa tên Nghiêm vẩn ở trong NPĐ im lặng, cụ Huỳnh Sang được PT gọi đến mới biết có tên Nghiêm trong đó vì chìa khóa bị tên Nghiêm để nằm trong ổ khóa sau khi kỹ lưỡng khóa cữa lại, sau vài lần hô to tôi là Huỳnh Sang đây, yêu cầu ông Nghiêm mở cửa, ông có bị vấn đề gì không, nếu không mở cửa chúng tôi sẽ gọi cảnh sát đến, sau khi nghe nói đến Cảnh Sát, tên Nghiêm đã mở cửa NPĐ-PTTC và mọi người đã nhìn thấy 1 người đàn bà trong đó riêng tên Nghiêm nhìn không thấy bị sơ sát hay có bị thương tích gì.

Kính thưa quý vị đồng hương, sự thật là đây chúng tôi không ngoài mục đích nêu lên và trình bày lại những gì đã xảy ra, mọi người nghe sẽ có sự nhận định, và đương nhiên chúng tôi có yêu cầu những vị có trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp cũa văn phòng 2 viện hóa đạo và đại diện cũa Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất trong và ngoài nước hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sự thật và giải quyết vấn đề nầy, hành động im lặng tiếp tục là bao che cho sự lưu manh cũa 2 nhân vật nói trên, hay coi thường Phật Tử. Chúng tôi chờ đợi sự trã lời, họp tác làm việc và đóng góp ý kiến cũa quý ngài .. ý kiến cũa quý vị đồng hương .... Nam Mo A Di Đà Phật .

Nay kính

MinhDung

     Chứng cớ đầy đủ trong: http://minhdung-ch.blogspot.com xin kính mời quý vị vào xem.


Trở Về