T  H  Ờ I   -   S Ự

Cờ Cộng sản Việt Nam là Cờ của Phú Châu (FuZhou) - Phúc Kiến ( Trung Cộng) năm 1933.

  Trước đây, site web Worldstatemen.org có phổ biến lá cờ của Phú Châu (  Fuzhou (福州 ) thuộc tỉnh Fujian ( Phúc Kiến) của Trung Hoa như hình dưới đây cho thấy với chú thích :

"Chairman of the People's Government (at Fuzhou) 21 Nov 1933 - 21 Jan 1934 Li Jishen (b. 1884 - d. 1959)"

Lá cờ đó giống như lá cờ CSVN sau nầy. Điều đó cho thấy Hồ Chí Minh chỉ có tài cóp nhặt, và chứng tỏ hắn chỉ là tên "tay sai" của Trung Cộng, đem cả nước mình ví như một tỉnh  của tàu phù!

Dưới đây là  hình chụp của  trang site web:


  Mong các bạn phổ biến rộng rãi cho mọi người rõ bộ mặt gian dối, tay sai  của HCM và đảng CSVN!


 

Trở Về