T  H  Ờ I   -   S Ự

TinParis.Chúng tôi cho phổ biến  bài viết dưới đây   để  quý độc giả hiểu rõ hơn về đặc công đỏ Việt Thường Trần hùng Văn.
Trở Về