T  H  Ờ I   -   S Ự

TinParis. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý độc giả  một loạt bài của thân hữu Nguyễn Phú nói về "Đức Pháp Vương" Gyalwang Drukpa một nhà sư Tây Tạng do Trung Cộng yểm trợ  đang tung hoành trên nước Việt, ảnh huởng rất lớn,  khuynh đảo luôn cả giáo hội Phật Giáo Quốc Doanh. Hãy cảnh giác với âm mưu thâm độc của Trung Cộng!*
*   *
Kính mời quý độc giả các bài viết khác của thân hữu Nguyễn Phú
 theo các links dưới đây:  • 1/Chuyện tai nghe mắt thấy về "Pháp Vương" Gyalwang Drukpa
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/09/chuyen-mat-thay-tai-nghe-ve-uc-phap.html
  • 2/Ma đưa lối cho quỷ vào nhà
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/09/ve-drukpa-viet-nam-phan-2-ma-ua-loi-cho.html
  • 3/"Pháp Vương" Gyalwang Drukpa có quan hệ mật thiết với nhà cầm quyền Trung Quốc
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/09/uc-phap-vuong-gyalwang-drukpa-co-quan.html
  • 4/ Pháp bảo đặc dị của phái Drukpa
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/09/phap-bao-ac-di-cua-dong-drukpa_26.html
  • 5/"Pháp Vương" có phải là Pháp Vương?
http://nguyenphunepal.blogspot.com/2015/09/phap-vuong-co-phai-la-phap-vuong_28.htmlTrở Về