T  H  Ờ I   -   S Ự

"THẰNG SÚC VẬT"? - PHẦN 1
BỔ TÚC:  "
THẰNG VÔ LUÂN
Trích từ Facebook Cô Gái Đồ Long (Lê Nguyễn Hương Trà):

  
-Nguyễn Phú-
*


  • P/s: BÔNG SEN NGOẠI TRUYỆN. (trích thư của con gái Lê Phước Vũ)

“Hôm qua em vừa bị ba đồng loã để đánh và đâm bạn em, hên là em ôm lại nên chỉ đâm trúng chân không thì chết rồi. Diễn biến sự việc đã mang tính hình sự. Nhưng ba em không đơn giản, ông có khả năng lo về mặt công an lẫn báo chí. Chị có biết vụ Trí, cô Hương trước đây bị ông hành hạ, đánh đập, đuổi, quăng đồ ra khỏi nhà không? Lúc đó công an đến giải quyết, em thì nhắn tin đòi chết. Vợ con ra khỏi nhà đều bị xét giỏ, phải mở hết cửa xe, cốp xe kiểm tra.

Lí do xảy ra vấn đề ở thời điểm đó là ba em yêu cầu mẹ phải chính thức đứng ra cưới thêm một người vợ nữa cho ba. Người đó là thư kí của ông, lớn hơn anh em một tuổi. Ba em muốn người đó sống chung nhà cùng mẹ em như chị em, ngủ chung và khi có quan hệ thì mẹ em sẽ phải qua phòng khác. Điều này khiến anh em quay về để cưới vợ theo ý ba cho gia đình vui vẻ lại, và đồng nghĩa với việc ba em nên biết quý trọng gia đình hơn.”

Lê Phước Vũ (phải) và Vợ ( trái)


Trở Về