T  H  Ờ I   -   S Ự

ĐẠI GIA HEO NỌC - 5

  
-Nguyễn Phú-


NP: Lê Phước Vũ chỉ có tổng cộng trên dưới 3.000 tỳ (~ 140 triệu USD) . Đó là tổng vốn hiện tại (2016) bao gồm cả giá trị cổ phiếu của Hoa Sen Group mà hắn đang nắm giữ. Số vốn này có thể biến mất chỉ trong một đêm nếu cổ phiếu Hoa Sen HSG rớt giá trên thị trường chứng khoán, mà việc này là rất có thể vì đã có một phong trào tẩy chay cổ phiếu HSG thuộc Vũ Heo Nọc của dân kinh doanh chứng khoán Việt Nam.

  Báo SaigonTimes đặt câu hỏi rất hay là: Ngân hàng nào cho Vũ Heo Nọc vay để làm dự án phá hoại môi trường Cà Ná?

  Xin thưa rằng, các ngân hàng Trung Quốc! Bọn chúng đã đi đêm từ lâu rồi , nên giờ mới dám huênh hoang như lời của Vũ Heo Nọc nói: Tôi đã lo hết rồi!.

  Chính vì thế, ngoài tội phá hoại môi trường, thằng heo nọc này còn mang cả tội BÁN ĐỨNG TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC CHO NGOẠI BANG.

Trở Về