T  H  Ờ I   -   S Ự


TOÀ TUYÊN ÁN THÀNH PHỐ SAN JOSÉ VI PHẠM LUẬT BROWN ACT
NGÀY TÀN CỦA NHỮNG KẺ NGẠO BÁNG QUYỀN LỰC

- NGUYỄN THIẾU NHẪN- 

Dẫn nhập: Sau hơn 8 năm, Tiểu ban Pháp lý của Ban Đại diện Cộng đồng Việt Nam Bắc California gồm các ông Nguyễn Ngọc Tiên, luật sư Đỗ Văn Quang Minh và cô Trina Nguyễn theo đuổi vụ ki ện thành phố San José vi phạm luật Brown Act, cuối cùng vào những ngày đầu tháng 12 năm 2016, Toà đã tuyên án thành phố San José đã vi phạm luật Brown Act.

Theo nhật báo San José Mercury News ngày 5.1.2017  thì luật sư McManis đã đòi tiền bồi hoàn luật sư phí trên 1 triệu dollars.

Bản án của quan Toà chính là tiếng chuông báo hiệu ngày tàn của những kẻ ngạo báng quyền lực là cựu Thị Trưởng Chuck Reed và cựu Nghị viên Madison Nguyễn.

Tưởng cũng nên biết trước đó, cư dân khu vực 27 của thành phố San José đã quyết tâm loại bỏ Madison Nguyễn khi bà này ra ứng cử chức Dân biểu tiểu bang tại Khu vực 27.

Bài viết sau đây sẽ trình bày đầy đủ diễn tiến của vụ kiện lịch sử mà Ban Đại diện CĐVN Bắc California đã theo đuổi và đã thành công trong vụ kiện lịch sử này.   

*

Ngày 6 tháng 6 năm 2012, Cộng Đồng Việt Nam Bắc California đã ra “thông cáo báo chí” có nội dung như sau:

CỘNG ÐỒNG VIỆT-NAM BẮC CALIFORNIA

Địa chỉ liên lạc: 2299 South King Road, San Jose, CA 95122

                  Email: norcalvacom@yahoo.com

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngày 06 Tháng 06 Năm 2012

Về Phán Quyết Chung Thẩm của Superior Court of California - County of Santa Clara công bố ngày 12-08-2011. TP San Jose vi phạm California Public Records Act (CPRA) trong vụ kiện Brown Act (BA)

Chiếu Phán Quyết Chung Thẩm nói trên, Chánh Án Joseph Huber truyền Phán Lệnh, đề ngày 22-05-2012, chỉ thị Thành Phố San Jose (TPSJ) phải trả $185,000 cho luật sư bên Nguyên Cáo trong vụ án Cộng Ðồng Việt Nam Bắc California (CÐVNBC) kiện TPSJ liên quan đến vấn đề đặt tên cho Khu Thương mại Little Saigon.

Vụ kiện này gồm 2 Khiếu Tố có liên hệ pháp lý chặt chẽ với nhau:

- Khiếu Tố 1: về sự vi phạm luật Brown Act (BA) ghi trong Tố Trạng Thư Nguyên Thủy, đệ nạp tòa án ngày 28-02-2008;

- Khiếu Tố 2: về sự vi phạm luật CPRA ghi trong Tố Trạng Thư Biến Cải, đệ nạp tòa án ngày 04-04-2008.

Theo tiến trình vụ kiện, Khiếu Tố 1 (BA) do LS James Chadwick, thuộc Tổ Hợp Sheppard Mullin, thụ lý (với án phí do CÐVNBC - Nguyên Ðơn chi trả); Khiếu Tố 2 (CPRA) do LS James McManis, thuộc Tổ Hợp McManis Faulkner, đảm nhiệm và đã thắng lợi (với số tiền luật sư phí $185,000, do tòa phán định là phải chăng và buộc TPSJ - Bị Cáo chi trả). Về phía Nguyên Cáo, số tiền luật sư phí vừa nói được coi là không đủ so với công lao làm việc của đoàn luật sư phụ trách, gồm luật sư chính, cùng 2 luật sư đồng sự và 1 chuyên viên trữ liệu phim ảnh điện cơ. Những vị này đã dành ra rất nhiều thì giờ trong việc hội họp với đại diện tố tụng của Nguyên Ðơn, để thảo luận và thấu triệt mọi yếu tố cần thiết trong việc lập hồ sơ án lý, trong sự chuẩn bị và tập dượt khả năng đối chất của nhân chứng, và cuối cùng là thì giờ trình bày án lý hùng hồn và cuộc tranh biện quyết thắng, đầy áp đảo trong hai ngày xử án tại tòa.

Nhìn từ khía cạnh công lý, Phán Quyết Chung Thẩm và Phán Lệnh về tụng phí nói trên mang ý nghĩa trừng phạt TPSJ vì đã vi phạm luật CPRA trong vấn đề Little Saigon, và có thể sẽ làm họ phải tránh tái phạm luật này trong tương lai. Mặt khác, vì không liên hệ đến các thương tích hoặc tổn hại về quyền lợi vật chất, tòa không xét cho CÐVNBC được sự bồi thường qua hình thức tiền bạc trong vụ kiện này. Tuy nhiên, về phương diện tinh thần, tập thể người Việt Quốc Gia tại địa phương và các nơi khác, khi biết tin thắng lợi, sẽ cảm nhận như vừa được bồi thường “Một Ðồng Danh Dự” theo truyền thống công lý, mà chúng ta đã được hưởng trong chế độ Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và Pháp Trị của thời Việt-Nam Cộng-Hòa, trước khi thoát khỏi giặc đỏ CSVN để đến tỵ nạn tại đất nước thượng tôn pháp luật và xinh đẹp này.

Khiếu tố về việc TPSJ vi phạm luật BA đã qua một lần xử, nhưng chưa được giải quyết chung cuộc. Theo luật, sự kết thúc vụ xử vi phạm CPRA sẽ mở đường cho thủ tục kháng án lên tòa cao hơn. BÐD/CÐVNBC sẽ thông báo tin tức cập nhật khi có quyết định phù hợp với các yếu tố khả thi.

               Tiểu Ban Pháp Lý:
               Ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ Tịch BÐD/CÐVNBC
               Luật Sư Đỗ Văn Quang Minh, Cố Vấn
               Cô Trina Nguyễn, Phụ Tá Pháp Lý
               Ðiều Hợp Viên Tố Tụng

Với phán quyết chung thẩm của Toà Thượng Thẩm quận hạt Santa Clara cho thấy Hội Đồng Thành phố San José đã thua vì vi phạm luật CPRA trong vấn đề Little Saigon.

- Ngày 16 tháng 9 năm 2012 đã có cuộc họp để xúc tiến vụ kiện Hội đồng Thành phố San José vi phạm luật Brown Act.

-Mới đây, theo Thông cáo Báo Chí ngày 6 tháng 3 năm 2013 Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California thì, luật sư Kelly A. Aviles và Luật sư Bruce A. Owdom sẽ cùng đảm nhiệm việc lạp hồ sơ liên hệ va 2tranh biện trước 3 Chánh Án Tòa Kháng Án. Xin nói thêm, bà Kelly là nữ luật sư đã được ông Nguyễn Ngọc Tiên đề cập đến trong buổi họp cộng đồng ngày 16-9-2012.

Ngày 14-11-2012, luật sư của CĐVN/BC (Nguyên cáo) đã hoàn tất hố sơ và đệ trình Kháng Án Thư lên Toà Kháng Án thuộc Khu 6 Thượng Tố (Sixth Appellelate District) của Tiểu bang Califonia.

Ngày 15-2-2013, luật sư Thành phố San José (Bị Cáo) đã nộp đơn phản đối lên Tòa để chống việc Kháng án của Nguyên Cáo (BĐDCĐVN/BC mà ông Nguyễn Ngọc Tiên là Chủ Tịch BCH).

Luật sư của CĐVN/BC đang soạn thảo Bác Luận Thư và sẽ dự định trình Toà ngày 14-3-2013, để phản bác đơn phản đối của bị cáo (Thành phố San José).

Để độc giả khắp nơi hiểu rõ vụ kiện lịch sử, chúng tôi xin trình bày diễn tiến sự việc và tóm lược vụ kiện Brown Act trong suốt hơn 2 năm qua.

  • I - VỤ KIỆN BROWN ACT TẠI SAN JOSE - DIỄN TIẾN SỰ VIỆC:

Đêm 20-11-2007, có người gọi là “đêm dài nhất” đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại thành phố San Jose thuộc tiểu bang California. Đây là đêm của tráo trở, lật lọng của một nghị viên người Mỹ gốc Việt là bà Madison Nguyễn, người đã nhờ lá phiếu của cử tri người Mỹ gốc Việt đã đắc cử chức Nghị viên Hội Đồng thành phố San Jose trong năm 2006. Bằng “thủ đoạn chính trị nhơ bẩn” (dirty politic game), bà này và Thị Trưởng Chuck Reed đã áp đặt cái tên SAIGON BUSINESS DISTRICT cho khu thương mại trên đoạn đường Story; trong khi ước vọng của cử tri người Mỹ gốc Việt (khu vực 7 mà Madison Nguyễn là nghị viên) đã chọn tên LITTLE SAIGON. Điều oái oăm là cái tên Saigon Business District chỉ có 5% tổng số phiếu bầu trong khi cái tên Little Saigon chiếm 87% tổng số phiếu bầu theo thăm dò của Cơ quan Tái Phát Triễn Thành Phố (RDA).

Theo tiết lộ sau đó của Madison Nguyễn thì sở dĩ bà không chọn tên Little Saigòn vì “tên này mang âm hưởng chống Cộng (sic!)”. Với quyết định độc đoán này, đa số báo chí Việt, Mỹ tại San Jose đều tiên đoán đây chính là “hồi chuông báo tử” cho sự nghiệp chính trị của Madison Nguyễn. (1)

Những cuộc biểu tình “Thứ Ba Đen”, Lý Tống tuyệt thực 28 ngày và “Ủy Ban Bãi Nhiệm Madison Nguyễn” đã thu thập được hơn 5.000 chữ ký của cử tri khu vực 7. Thành phố San Jose đã phải tổ chức cuộc bầu cử đặc biệt vào ngày 03-03 - theo luật định. Cuộc bầu cử bãi nhiệm (recall election) đã làm tốn kém tiền thuế của dân khoảng 400.000 Mỹ kim. Nhờ sự hỗ trợ hết công suất của bộ máy quyền lực thành phố và các thế lực đảng phái, nghiệp đoàn, tài phiệt cùng bao che, bênh đỡ và vận động tối đa cho nên bà Madison mới thoát nạn, mới may mắn qua khỏi trận đấu sinh tử (báo Mỹ gọi là “the fight of her life”). (2)

Thành phố San Jose vì bà Madison Nguyễn đã chịu bao nhiêu xáo trộn, ông TT Chuck Reed bị dư luận và báo chí phê phán nặng nề là thiếu tài lãnh đạo.

Vấn đề tốn kém ngân sách của thành phố do Madison Nguyễn gây ra chưa dừng ở đây vì luật sư James Chadwick, luật sư của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California (CĐVNBC), đã tống đạt một văn thư đòi hỏi thành phố SJ phải canh cải và sửa đổi nghị quyết chọn đặt tên “Saigon Business District”, do đa số các nghị viên đã bí mật bàn luận trước buổi họp công khai ngày 20-11-2007, đưa đến sự vi phạm luật Brown Act (BA). Luật sư của Hội Đồng Thành Phố nộp Kháng Biện Thư (Demurrer), luật sư Chadwick nộp thủ tục Bác Luận (Opposition). Ngày 25-07-2008, Chánh án Emerson nghe luật sư đôi bên tranh biện xong và liền tức thì ra phán quyết bác bỏ Kháng Biện Thư của TPSJ, và chỉ thị CĐVNBC nộp bản Cải Biến Tố Trạng Thứ Nhì.

Trong tháng 3 và tháng 4 năm 2009, luật sư James Chadwick đã thực hiện việc hỏi cung hữu thệ hai nghị viên Forest Williams và Madison Nguyễn.

Theo tài liệu được phổ biến thì cuộc hỏi cung Madison Nguyễn chưa kết thúc. CĐVNBC vẫn dự định tiếp tục việc này trong tháng 5 hoặc tháng 6-2009 sau khi tiếp nhận toàn bộ hoặc hầu hết các tài liệu mà CĐVNBC yêu cầu thành phố chuyển giao.

“Nền dân chủ không những cho người dân có quyền bầu cử và quyền tự do ngôn luận, mà còn phải được thể hiện qua một chính quyền trong sáng. Đạo luật Ralph M. Brown Act nhằm duy trì tinh thần dân chủ qua cách bảo vệ sự trong sáng của các cơ cấu chính quyền thuộc tiểu bang California, mà thành phố San Jose là một. Luật Brown Act (BA) cấm các nghị viên bàn luận hoặc bí mật họp riêng và thảo luận về một vấn đề đặc biệt trước khi đưa ra nghị quyết trước công chúng. Khi có những viên chức của thành phố vi phạm luật Brown Act, thì người dân có quyền tiến hành một vụ tố tụng dân sự, để đòi thành phố phải “canh cải và sửa đổi” một quyết định nào đã mang tính vi phạm luật BA, và tránh các vi phạm khác trong tương lai, hầu giữ cho chính quyền được quang minh và giữ gìn nền dân chủ.”

CĐVNBC, qua luật sư James Chadwick, đã phổ biến “các điều căn bản về luật Brown Act” trong buổi tiệc gây quỹ tranh đấu cho vụ kiện BA tại San Jose vào ngày 03-05-2009 vừa qua với khoảng 600 đồng hương tham dự.

Đây là một vụ kiện lịch sử vì trong suốt lịch sử nước Mỹ chưa hề có một sắc dân nào bị chính quyền dùng luật pháp để chèn ép, chà đạp nguyện vọng của tuyệt đại đa số như trường hợp cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại San Jose trong hai năm qua liên quan đến việc đặt tên Little Saigon. Và cũng chưa hề có sắc dân nào tại Hoa Kỳ đã dùng chính pháp luật của Mỹ để tranh đấu đòi được tôn trọng và đòi thực thi dân chủ để ĐÒI LẠI DANH DỰ BỊ CHÀ ĐẠP và NỀN DÂN CHỦ BỊ TƯỚC ĐOẠT!

  • II – TÓM LƯỢC VỤ KIỆN:

Tới thời điểm này, chúng ta đã thắng vài trận quan trọng và cũng đạt được nhiều tiến triễn tốt đẹp trong vụ kiện này. Thắng lợi lớn đầu tiên là Thành phố San José (TPSJ) phải hủy bỏ cái tên “Saigon Business District” - do NV Madison Nguyễn dựng lên và TT Chuck Reed - quyết giữ - khi đối diện với vụ kiện Brown Act (BA) do CĐVNBC khởi tố.

Thắng lợi thứ hai là chúng ta đã đánh bại nỗ lực của TPSJ khi họ nộp Kháng Biện Thư, yêu cầu Tòa hủy bỏ vụ kiện.

Sau khi bị đánh bại kháng biện của TPSJ xin hủy bỏ vụ kiện, chúng ta đã xúc tiến qua giai đoạn khám phá, bao gồm một tiến trình thu thập thêm các bằng chứng và tang chứng để dùng trưng dẫn trong phiên xử. Chủ đích việc làm này nhằm lấy lời khai hữu thệ (hỏi cung) của các đương sự liên hệ (phía Bị Cáo), và đòi hỏi TPSJ phải chuyển giao cho chúng ta (phía Nguyên Cáo) các tài liệu dính líu tới vụ án, các văn bản chất vấn, v.v…

Đến nay, chúng ta đã lấy xong lời khai cung của Madison Nguyễn, Forrest Williams, Nora Campos và những nhân vật cần thiết.

Trong cuộc hỏi cung, các đương sự nói trên phải tuyên thệ khai đúng sự thật khi trả lời các câu hỏi. Các cuộc hỏi cung đều được chuyên viên Tòa án ghi chép tốc ký và thu hình để dùng làm bằng chứng trong phiên xử án.

CĐVNBC cũng đã được Tòa ban Án Lệnh buộc TPSJ phải áp dụng biện pháp hợp lý để bảo lưu các chứng tích.

Và mới đây, chúng ta lần lượt đoạt thêm 2 thắng lợi. TPSJ đã nộp Thỉnh Nguyện xin Tòa cấp Lệnh Bảo Hộ, nôm na là Lệnh Bịt Miệng, để cấm chúng ta phổ biến những cuộc “hỏi cung hữu thệ” các đương sự phía bị cáo. Trong phiên điều trần tại Tòa về Lệnh Bảo Hộ, sau khi nghe luật sư hai bên tranh biện, Chánh Án Murphy đã ra phán quyết, bác bỏ thỉnh nguyện của TPSJ và chúng ta đã thắng. Sau đó, TPSJ vẫn còn đeo đuổi bằng cách nộp thỉnh nguyện chống án lên Tòa Kháng Cáo, xin tái phán xét phán quyết vừa nói. Giờ phút nghiêm trọng lại đến. Ba vị Chánh Án Tòa Kháng Cáo đã đồng nhất phán: "Giữ nguyên phán quyết trước” (của Chánh án Murphy). Chúng ta lại thắng, và thắng lớn.

Hiện còn một số công việc kế tiếp cần phải làm để chuẩn bị cho phiên xử, nhưng không tiện tiết lộ ra đây, vì nếu chúng ta cho thành phố biết chiến lược trước thì sẽ có lợi cho họ. Trong những ngày tới, tin tức sẽ được cập nhật và phổ biến rộng rãi qua các phương tiện truyền thông, sau khi chúng ta thực hiện xong các công việc đó.

-Trong một bài viết phổ biến trên nhựt báo San Jose Mercury News ngày 28-4-2009, với tựa đề “Thành phố San Jose đã khước từ không thi hành những cải tổ thực hiện một chính quyền quang minh chính đại mà trước đây Thị Trưởng đã hết lời quảng bá”, luật sư James Chadwich đã kết án việc thành lập “Ủy ban Đặc nhiệm Cải tổ Chính quyền” của Thị Trưởng Chuck Reed là “một trò ngụy quân tử.”

Theo luật sư James Chadwick thì: “Người dân San Jose xứng đáng được hưởng những ích lợi của việc thành lập một chính quyền theo tinh thần của luật “sunshine”. Nhưng họ sẽ không có một chính quyền lương hảo đó, nếu họ không đứng lên đòi hỏi cho bằng được.”

Cũng cùng nguyên lý trên, cộng đồng người Mỹ gốc Việt sẽ KHÔNG ĐÒI LẠI ĐƯỢC DANH DỰ BỊ CHÀ ĐẠP và NỀN DÂN CHỦ BỊ TƯỚC ĐOẠT nếu chúng ta không hết lòng yểm trợ tinh thần và vật chất trong việc CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM BẮC CALIFORNIA KIỆN THÀNH PHỐ SAN JOSE VI PHẠM LUẬT BROWN ACT ĐI ĐẾN THẮNG LỢI SAU CÙNG!

*

Vụ kiện Brown Act là một VỤ KIỆN VÌ CÔNG LÝ – DÂN CHỦ - DANH DỰ!

Vụ kiện này không phải chỉ vì việc đặt tên cho một khu vực, mà là MỘT CHỦ ĐỘNG của cộng đồng chúng ta, ĐỂ BUỘC CÁC VỊ DÂN CỬ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC HÀNH ĐỘNG LẠM QUYỀN - như đã xảy ra. Họ đã vi phạm luật lệ hiện hành nhằm BẢO VỆ DÂN CHỦ cho người dân. Vụ kiện BA cũng nhằm ngăn cản họ không được tái phạm trong tương lai.

Đạo luật Ralph M. Act (BA) nghiêm cấm một số nghị viên hội đồng của một thành phố tại California không được vận động và bàn thảo bí mật với nhau về một vấn đề trước khi Hội đồng thành phố (HĐTP) đưa ra điều trần, để cho các cuộc bàn thảo và các quyết định về vấn đề liên hệ được thể hiện công khai, như vậy sự tham gia phát biểu của công chúng mới được tôn trọng nghiêm chỉnh.

Bằng chứng rõ ràng là đa số nghị viên TPSJ đã bí mật bàn thảo và đồng tình với nhau để biểu quyết chống tên “Little Saigon” trước buổi họp HĐTP ngày 20 tháng 11 năm 2007, khi hơn 1.000 người đến dự để tham gia tiến trình dân chủ và đầu phiếu xin đặt tên “Little Saigon” bằng lời phát biểu của họ. Những nghị viên này hoàn toàn bỏ qua tiếng nói của dân chúng, vì họ đã được NVMadison Nguyễn vận động ngầm ở hậu trường, mà việc làm này hiển nhiên bị đạo luật BA đặc biệt nghiêm cấm.

Điều này KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC TRONG MỘT XÃ HỘI DÂN CHỦ. Do đó, nếu quý vị coi trọng dân chủ, xin hãy góp phần ủng hộ vụ kiện thành phố San José vi phạm luật Brown Act, dù có thể “Little Saigon” không phải là tên quý vị lựa chọn hoặc quý vị chưa hề quan tâm đến việc đặt tên.

*

Vụ kiện TPSJ vi phạm luật Brown Act do Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California khởi xướng là MỘT VỤ KIỆN VÌ CÔNG LÝ - DÂN CHỦ VÀ DANH DỰ!

Tiếc thay, vị thẩm phán mới thay thế vị thẩm phán về hưu đã xử CĐVNBC thua kiện, nhưng đã phải công nhận thành phố San José có vi phạm luật BA.

Ban Đại Diện CĐVNBC, luật sư Đỗ Văn Quang Minh và những người phụ trách vụ kiện đã tiếp tục thượng tố.

Tiếc thay có một số người vì một âm mưu đen tối nào đó đã dựa vào một email của một tên vô lại nào đó phao đồn tin thất thiệt là ông Nguyễn Ngọc Tiên đã nhận 150,000 Mỹ kim và 1 Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng từ TT Chuck Reed và nghị viên Madison để bãi nại vụ kiện.

Chuyện lạ là vẫn có một ít kẻ “trí thức đầu ruồi” với sự tiếp tay của những “Thằng Tý to mồm” và những “Con Đào rộng miệng” tìm mọi cách tuyên truyền xuyên tạc để đánh phá Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam/BC trong vụ kiện này trong suốt mấy năm nay.

Qua thông cáo báo chí ngày 6 tháng 6 năm 2012 với phán quyết chung thẩm của Tòa Thượng Thẩm quận hạt Santa Clara, California: “Thành phố San Jose vi phạm Luật Văn Khố Công Cộng California, phải trả luật sư phí 185,000 $USD cho Tổ hợp MCManis Faulkner, đại diện nguyên đơn là Cộng ĐồngViệt Nam Bắc California” cho thấy công lý đã thuộc về Ban Đại Diện Cộng Đồng VN/BC.

Những kẻ lợi dụng email của một tên vô lại nào đó vu cáo ông Nguyễn Ngọc Tiên nhận $150,000 $USD và 1 Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng của TT Chuck Reed và Madison Nguyễn để bãi bỏ vụ kiện đã tuyên truyền rỉ tai ngay cả trong gia đình, nơi thờ phượng để đánh phá Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California trong suốt 2 năm nay đã hiện nguyên hình.

Với thắng lợi bước đầu, công lý coi như đã thuộc về Cộng Đồng Việt Nam Bắc California trong vụ kiện lịch sử này.
 

NGUYỄN THIẾU NHẪN
tieng-dan-weekly.blogspot.com

Chú thích:

(*) Nhân sự chính trong vụ kiện là luật sư James Chadwich, thành viên của Tổ hợp Luật sư Sheppard Mullin, Luật sư James McManis, thuộc Tổ hợp McManis Faulkner, Luật sư Đỗ Văn Quang Minh và cô Trina Nguyễn làm việc hoàn toàn miễn phí và không là nhân viên của Tổ hợp luật sư McManis Faulkner.


Muốn hiểu rõ thêm về vụ Kiện Brown Act , Xin bấm vào các links dưới đây:


PHỤ ĐÍNH
  • San Jose’s Little Saigon dispute: Council violated Brown Act, judge rules ( San José Mercury News 5.01.2017)Courtesy Barry Do — Pictured is the permanent marker to be unveiled on Saturday
designating a Story Road retail area lined with Vietnamese shops as “Little Saigon.”

By RAMONA GIWARGIS | rgiwargis@bayareanewsgroup.com
PUBLISHED: January 5, 2017 at 1:14 pm | UPDATED: January 6, 2017 at 1:21 pm

SAN JOSE — Nearly a decade after a Vietnamese community group took San Jose to court over claims that elected officials secretly lined up votes in naming a retail center, a judge agreed that the City Council violated open meeting laws — and ordered a fix to stop it from happening again.
The lawsuit, filed in February 2008, claims former Councilwoman Madison Nguyen privately rallied support from a majority of council members to name a shopping center “Saigon Business District.” If a council member privately discusses an issue up for a vote with five of San Jose’s 11 City Council members — a majority — it is considered a violation of the Ralph M. Brown Act.
The Brown Act requires a city’s elected leaders to conduct business in open public meetings, and prohibits a voting majority from meeting secretly beforehand to line up votes.
The City Council adopted Nguyen’s plan and voted to name the center Saigon Business District — a decision that sparked community outrage and led to an unsuccessful effort to recall Nguyen. Most Vietnamese residents wanted the Story Road shopping center to be named Little Saigon, which the city eventually agreed to.
Following a brief trial last year, Santa Clara County Superior Court Judge Vincent J. Chiarello this week found that San Jose elected leaders “inadvertently” violated the Brown Act when recognizing the shopping center as a Vietnamese retail destination.

And, the judge added in his 105-page ruling, additional Brown Act violations are likely to recur because of the City Council’s policy of allowing members to sign on to memoranda supporting a certain action or decision.

In this case, the violation occurred after Nguyen had solicited signatures from four other council members on a November 2007 memo supporting naming the center Saigon Business District. But Nguyen also discussed the project in passing with another council member months earlier.
That means Nguyen had private conversations with a total of five other council members about the Vietnamese retail district — totaling a six-member majority — in violation of the Brown Act. Chiarello found the violation was unintentional and called Nguyen’s decision a “political miscalculation.”
The judge said the violation occurred when establishing the retail center, not naming it.

Nguyen, who lost a bid for state Assembly in November to another former council member, Ash Kalra, said the violation wasn’t intentional and she’s hoping to put the past behind her.
“It was just a casual conversation that was mistaken for something else,” Nguyen said. “It’s the start of a new year and I’m relieved that we can move on from a decade-long issue.”
But the San Jose City Council still issues five-signature memos today — a practice the judge found to be risky. It opens the council up to future violations because a discussion with one additional council member would mean a violation.

Mayor Sam Liccardo, former Vice Mayor Rose Herrera and other council members admitted to at least three similar Brown Act violations last year.
The judge ordered the council members to issue written statements saying they’ve not discussed the issue with a sixth council member — and won’t have additional conversations — any time they sign on to memos co-signed by five members.
James McManis, the attorney for the plaintiffs, the Vietnamese American Community of Northern California, said the judge’s order requiring statements is a “big step in the right direction.”
“There was a lot of backdoor stuff going on with Little Saigon and it’s not the only time it’s happened,” McManis said. “I’m delighted because I think it’ll make for better government. The residents of San Jose will benefit from this.”

Peter Scheer, former executive director of the First Amendment Coalition, said the statements are a “creative solution” that should stop future violations. “It requires the participating council members to make a representation that they have not crossed and wont cross the line spelled out in the Brown Act,” he said.
But San Jose City Attorney Rick Doyle said the statements aren’t needed because the council members are aware of open government rules.
“It just adds one more thing we need to follow,” Doyle said. “But I think it’s something that will heighten their awareness.”
Doyle said the council will consider whether to appeal the ruling. McManis said he’ll seek reimbursement of his attorney’s fees from the city, which are estimated to exceed $1 million.


 
Ramona Giwargis
Ramona Giwargis is the San Jose City Hall reporter at The Mercury News. After stints in Eureka, Salinas and Merced, Giwargis returned to San Jose to cover local government and politics for her hometown newspaper. Giwargis won numerous awards for investigative journalism and is a graduate of San Jose State University.
 
Trở Về