T  H  Ờ I   -   S Ự

Thư cảm tạ của Ông Võ tử Đản và Kiêm Ái Lê Văn Ấn vè việc
Nghị viên Nguyễn Tâm (San José )  thua cuộc chạy làng

CHÂN THÀNH CẢM TẠ

Chúng tôi, Võ Tử Đản và Kiêm Ái Lê Văn Ấn xin chân thành cảm tạ quý vị trưởng thượng, quý đồng hương cùng bạn hữu đã bỏ thì giờ quý báu đến tham dự cuộc Tuyên Bố Nguyễn Tâm đã thua cuộc thách thức của chúng tôi về việc Nguyễn Tâm đã lợi dụng sự tín nhiệm của đồng hương để đổi trắng thay đen ý nghĩa nghị quyết đinh của Westminster cấm cờ máu của Việt Cọng.

Từ nay trở đi, hai chúng tôi sẽ tiếp tục vạch rõ những hành động có lợi cho Việt Cọng của Nguyễn Tâm để đồng hương cũng như người Việt trên thế giới biết rõ bộ mặt thật của Nguyễn Tâm.

Xin đồng hương ủng hộ chúng tôi và cùng mọi người Việt tị nạn Cộng Sản ở San Jose nói riêng và khắp nơi trên thế giới nói chung đẩy mạnh việc  chống Cọng sớm mang lại Tự Do Dân Chủ trên quê hương thân yêu Việt Nam.

Một lần nữa, xin chân thành cảm tạ mọi người.

San Jose ngày 20 tháng 2 năm 2017

Võ Tử Đản và Kiêm Ái Lê Văn Ấn

Trở Về