T  H  Ờ I   -   S Ự

KIỆN THÌ XIN HẦU, NHƯNG...


- Kiêm Ái -  

Kiện thì xin hầu, nhưng sự thật và công cuộc chống Cộng vẫn phải tiếp tục. Một lần nữa, xin hỏi quý vị trí thức, quý vị bình luận gia, quý vị quan tâm đến công cuộc chống Cộng, Điều 2 của nghị quyết 3.8 như sau có ý nghĩa gì:

Điều 2: Thành phố San Jose bày tỏ lập trường chống lai việc treo lá cờ của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trên bất cứ cột cờ nào của thành phố"

Có ý nghĩa gì? Có phải chỉ cấm treo lá cờ máu của Việt Cộng trên các cột cờ của thành phố. Ngoài những cột cờ của thành phố ra, có phải thành phố không có ý định cấm lá cờ máu treo (display) những nơi khác trong thành phố San Jose hay không? Những nhà thông thái chữ nghĩa, các nhà ngôn ngữ học cao siêu xin hãy cắt nghĩa giùm. Nếu một ngày nào đó, một Hùng Cửu Long đến San Jose mặc bộ quần áo màu của lá cờ máu, đồng hương vẫn để cho nó đi khắp nơi trên thành phố. Nếu một đám du sinh VC mặc đồng phục như vậy đi trên các đường phố, quý vị phải đối phó ra sao?

Trân trọng kính xin nghị viên Nguyễn Tâm trả lời trước quần chúng, hay nhứt là ở một cuộc họp báo để giải thích cho mọi người hiểu ý nghĩa của Điều 2 nói trên mà nghị viên đã ca tụng là thành công chống Cộng tuyệt vời với những từ ngữ rất kêu.

Trên thực tế với nội dung câu kết cuộc rõ ràng như trên lợi hay hại cho công cuộc chống Cộng, cho công cuộc ngăn chận cờ máu xuất hiện và làm sao giải quyết nếu có những bức xúc, những phản đối xảy ra làm xáo trộn cuộc sống của người dân tại San Jose? Đó là những ưu tư mà chúng tôi yêu cầu nghị viên Nguyễn Tâm công khai tranh luận hoặc ít ra Nguyễn Tâm phải có một buổi họp báo giải thích cho đồng hương rõ và nếu sau khi tìm ra sự thật, sự thiệt hại cho cộng đồng có cần phải hủy bỏ nghị quyết 3.8 không, hay là chỉ bỏ câu 2 ghi trên để mọi chuyện trở về như cũ hay không.

Chúng tôi Võ Tử đản và Lê Văn Ấn tức Kiêm Ái thua được trong vụ kiện không quan trọng, cái quan trọng là hậu quả của sự xuất hiện của lá cờ máu mà các hội đoàn, các ban Đại Diện Cộng Đồng không thể ngăn cản lá cờ máu như trước khi có nghị quyết của Nguyễn Tâm tức là nghị quyết 3.8

1) Nguyên do vì sao có nghị quyết 3.8 tiếp theo nghị quyết của Westminster?

 Theo ông Nguyễn Tâm thì vì sự xuất hiện của Hùng Cửu Long thách thức và hù dọa sẽ mặc áo cờ đỏ sao vàng đi trên phố Bolsa. Nhưng đến lúc xuất hiện, dù tên Hùng Cửu Long chỉ mặc áo màu đỏ, không có sao vàng (?) cũng đã có sự phản đối và Cảnh Sát can thiệp. Nhưng qua 2 nghị quyết của Westminster và San Jose, hầu như là cho phép chuyện "Hùng Cửu Long" được tự do mặc những bộ đồ của lá cờ máu. Nếu ai cho rằng tôi nói sai, xin cứ trả lời.

2) Chủ trương của Nguyễn Tâm.

a) Về Tự do ngôn luận. Qua lời phát biểu của Nguyễn Tâm nguyên văn như sau:

"Người Viêt tị nạn Cộng Sản tìm tự do tại Mỹ hiểu rất rõ quyền tự do ngôn luận và phát biểu được bảo vệ bởi hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ và từng tiểu bang. Một người hiểu biết về tự do dân chủ sẽ tự hỏi:  luật nào mà có quyền cấm báo chí không được đăng hình lá cờ Cộng Sản ? Hay làm sao để thi hành luật cấm một người treo cờ trong nhà của họ".

Lời phát biểu này - qua tuần báo Nàng của ông Lê Bình Nguyễn Tâm hỏi Kiêm Ái.

Đây là văn chương thuộc loại thông thường, bình dân cho nên ai cũng có thể hiểu, dù ở bất cứ trình độ nào và tuổi tác nào, trừ những trẻ em. Qua lời phát biểu nói trên, Nguyễn Tâm đã công khai binh vực quyền tự do ngôn luận bao gồm quyền tự do treo cờ máu trong nhà, trên báo có đăng hình cờ máu.

Chúng tôi đã trả lời:

"Việt Gian Nguyễn Tâm nên hỏi đồng hương miền Nam Cali thì biết Trần Trường đã treo cờ máu và hình Hồ Tặc ở đâu và kết quả ra sao. Làm tới luật sư, dù đã phải đốt bỏ bằng hành nghề vì lôi thôi vướng mắc tiền bạc sao đó về nghề nghiệp, nhưng về kiến thức, nhứt là kiến thức căn bản làm sao quên được? Luật còn có lệ, không thể chấp nhận cho một người nhân danh tự do ngôn luận mà đem một ĐẦU HEO đặt ngay cạnh đền thờ Hồi Giáo, không thể đem biểu tượng của phát xít Hitler trưng bày trong khu vực Do Thái."

Câu phát biểu trên của Nguyễn Tâm chứng tỏ đã đến lúc Nguyễn Tâm chủ trương "vì hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ và từng tiểu bang, người Việt tị nạn Cộng Sản phải chấp nhận "tự do ngôn luật tuyệt đối tức là không thể cấm cản tay sai Việt Cộng cho lá cờ máu xuất hiện trong tập thể người Việt tị nạn Cộng Sản.

b) SỰ THẬT là nghị quyết 3.8, với câu 2 đã có lợi cho Việt Cộng và tay sai. Công cuộc chống Cộng phải tiếp tục, mà một trong những việc làm cần thiết là phải bãi bỏ điều 2 hoặc toàn bộ nghị quyết 3.8.

Xin các bậc trí thức hay những ai quan tâm đến vấn đề chống Cộng hãy nói lên một lời công đạo. Và cũng xin đi thẳng vào vấn đề nghĩa la đừng vịn cớ 11/0 chấp thuận à cho rằng điều 2 đó có "Nội dung minh bạch, dứt khoát của nghị quyết 3.8 vinh danh cờ vàng và kết án cờ đỏ của thành phố San Jose" như lời của Nguyễn Tâm thì xin giải nghĩa nó minh bạch, dứt khoát thế nào qua Section 2 của nghị quyết này.

 Xin cám ơn.

Kiêm Ái
Trở Về