T  H  Ờ I   -   S Ự

Hà sĩ phu " kể chiện " lạng quạng về một đảng viên " bảng đỏ "
- Nguyễn Nhơn -   

 *
*  *


Trích: " Dựa vào “Bác Hồ” để bàn kế Thoát Trung là trúng kế của địch, là mở cửa thành cho Bành trướng tiến vào. Vì thế “muốn Thoát Trung phải Thoát Cộng, muốn Thoát Cộng phải Thoát Hồ”, triết lý cuối cùng của sự nghiệp Thoát Trung là như vậy, nhưng bước đi cụ thể thì không thể cứng nhắc mà phải từng bước phối hợp linh hoạt giữa 3 cuộc “Thoát” nói trên. Người đảng viên Cộng sản còn yêu nước cũng phải thoát khỏi “cái gông CS” mới cứu được nước, tất nhiên Thoát Cộng là thoát trong tư tưởng, trong ý thức (và điều này dễ dàng kiểm chứng) chứ không ở chỗ có tuyên bố Thoát Cộng hay không.
 
...  Hãy từ bỏ những điểm tựa sai lầm chỉ gây sự phân ly, để cùng nhau kết lại cứu nước khỏi tình trạng “quốc gia không chịu phát triển” và thảm họa Bắc thuộc mới mỗi lúc một tới gần!
 
        ( Hà Sĩ Phu danlambaovn.blogspot.com _ Bỏ đảng vì e tội "cõng rắn"! ) 
 
Nội dung câu chuyện chỉ là câu chuyện đơn giản của một ông đảng viên già không có tuyên bố bỏ đảng mà chỉ " lặng thinh " thôi sinh hoạt đảng.
 
Vậy mà sĩ phu Hà cà kê dê ngỗng dài nhằng giống như Trần Dân Tiên kể chiện bác hù, từ câu chuyện trốn sinh hoạt đảng tới phân tích lịch sử về quá trình đảng ta hết dựa vào Mác lê là chính chuyển sang dựa vào tư tưởng bác hù là chính nhưng vẫn trớt he thành ra trớt quớt và ... vân vân.
 
Để rồi " chốt lại " xuống xề kết luận như trích dẫn trên.
 
Gã nhà quê xứ Thủ đọc một hồi lấy làm lạ vì sao dzụ đảng viên " bảng đỏ "  rầm rộ, sôi nổi một hồi khi cựu việt cọng nằm vùng lê hú đằng " tiên ngôn bỏ đảng " hồi năm 2012 tới nay đã thành ra chuyện thường sự ít ai " ke " mà lại được sĩ phu ta tô vẽ hoa hòe làm vậy?!
 
Đọc lại cho kỷ thì...
 
Té ra ngài họ Hà vẫn cứ chơi trò " Diện - Điểm vẹm "
Lại còn xuống xề " hòa hợp hòa giải " đoàn kết giúp đảng cứu nước!
 
Đây trò Diện - Điểm:
 
Diện:  "Dựa vào “Bác Hồ” để bàn kế Thoát Trung là trúng kế của địch, là mở cửa thành cho Bành trướng tiến vào. Vì thế “muốn Thoát Trung phải Thoát Cộng, muốn Thoát Cộng phải Thoát Hồ”, triết lý cuối cùng của sự nghiệp Thoát Trung là như vậy, "
 
Câu diện dài lê thê và hợp lý quá chừng! Nhưng mà coi chừng đó, bởi vì câu điểm ngắn ngủn nhưng chết người:
 
ĐIỂM: " nhưng bước đi cụ thể thì không thể cứng nhắc mà phải từng bước phối hợp linh hoạt giữa 3 cuộc “Thoát” nói trên."
 
Nói huỵch toẹt là như vầy: PHẢI linh hoạt từ từ cải lương - tiệm tiến. KHÔNG ĐƯỢC " cực đoan - quá khích " ( làm cách mạng ) gây " đổ máu tàn phá ".
 
Và xuống xề kết thúc:
 
" Hãy từ bỏ những điểm tựa sai lầm chỉ gây sự phân ly, để cùng nhau kết lại cứu nước khỏi tình trạng “quốc gia không chịu phát triển” và thảm họa Bắc thuộc mới mỗi lúc một tới gần! "
 
Diễn nôm là như vầy: Hãy bỏ qua quá khứ sai lầm ĐỂ CÙNG NHAU ( cọng sản CUỘI và quốc gia gì cũng được ) đoàn kết ( sau lưng " nhà nước việt cộng ") chống " thảm họa Bắc thuộc mới (sic)!"
 
Nói theo kiểu cải lương hề Ngạn B40: " Hãy xem cuộc chiến như là tiền kiếp, rủ nhau về xây dựng lại quê mẹ mến yêu! ( Bất kể bọn việt cộng phản nước hại dân gì cũng được )
 
Coi bộ cái bài dài nhằng nầy chỉ có bấy nhiêu!
 
Nó là liều thuốc an thần cho tình trạng khẩn trương mà hiện tại đảng ta thúc thủ vô sách như gà nuốt dây thun:
 
- Giàn khoan HD. 981 chệt hiện nằm lù lù tại cửa Vịnh Bắc Bộ trên " vùng Dặc quyền Kinh tế VN " mà đảng ta bất lực nín thinh!
 
-Trong khi công ty khoan dầu Tây Ban Nha vừa tìm thấy khí đốt ngay trên Vùng Đặc quyền Kinh tế Trường Sa của ta thì lại phải lật đật rút lui khi chệt đe dọa dùng vũ lực!
 
Hởi ơi! Đâu phải " Dựa vào “Bác Hồ” để bàn kế Thoát Trung là trúng kế của địch, là mở cửa thành cho Bành trướng tiến vào " mà thực tế là:
 
Bành trướng chệt đã nuốt hết Biển Đông - Xâm thực nặng nề trên Đất liền, chỉ còn chờ ngày chánh thức tiếp quản theo mật ước Thành Đô, nếu quốc nội cứ nghe theo khuyến cáo hà sĩ phu " " nhưng bước đi cụ thể thì không thể cứng nhắc mà phải từng bước phối hợp linh hoạt giữa 3 cuộc “Thoát” nói trên."
 
Cứ từng bước, từng bước đi trong khi chệt chạy khinh tốc đỉnh trên biển, xe tăng bát nhất trên xa lộ cao tốc Lào Kay - Hà Nội và Móng Cáy - Hà Nội, ngồi chong ngóc ở Ba Đình, kéo cờ 6 sao trước lăng vệ sinh hồ chí minh thì còn ( cái tự do ) gì mà linh hoạt phối hợp?!
 
Nguyễn Nhơn

Trở Về