T  H  Ờ I   -   S Ự

Câu chuyện Truyền kỳ Hòa hợp Hòa giải!
- Nguyễn Nhơn -   

 *

Trích: " Như thế, thử hỏi có cách nào chia rẽ tình tự dân tộc “hay hơn” không? Cho nên “chủ trương hòa hợp” chỉ là một cái cớ nhưng thực chất là gây thêm chia rẽ để đảng cộng sản được độc quyền cai trị lâu dài!
 
Vì thế, muốn hòa giải thì khỏi cần phải giàn dựng bất cứ chuyện gì, chỉ nên tìm lại nguyên nhân chính. Ngày trước toàn dân hợp lực chống Pháp và sau đó tại sao lại tàn sát nhau? Ai là người từng chủ trương tiêu diệt người yêu nước nhưng khác chính kiến cộng sản? Ai là người bất kể xương máu để tiến lên “thế giới đại đồng, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” theo con đường cộng sản không tưởng?
 
Đó mới là nguyên nhân của mọi nguyên nhân!
 
Như vậy thì chẳng cần nói đến chuyện hòa giải nữa nếu đảng Cộng sản Việt Nam chịu từ bỏ quyền lực, giao quyền lãnh đạo đất nước lại cho người Việt Nam thông qua bầu cử tự do. Được như thế thì người Việt Nam mới từng bước từng bước đi đến hòa hợp sau cuộc bể dâu đẫm máu!
 
                     (  - Hồ Phú Bông - Chuyện hòa giải và thực tế )
 
Nhân việc nhà văn vc Hữu Thỉnh chiêu dụ nhà văn quân đội VNCH Phan Nhật Nam, tác giả Hồ Phú Bông liên kết câu chuyện tranh cải giữa hai cựu đồng chí cộng sản Bùi Tín và Nguyên Ngọc để đặt lại " Vấn đề Hòa hợp Hòa giải ".
Và đi đến kết luận trích dẫn trên.
 
Kêu gọi " đảng cướp sạch VN " từ bỏ quyền lực, giao quyền lãnh đạo đất nước lại cho người Việt Nam thông qua bầu cử tự do không khác nào thằng cuội nằm mơ thấy bay lên cung trăng viếng chị hằng!
 
Ở hải ngoại, mấy năm trước, nhân hào hứng về dzụ " Ánh sáng Điếu Cày " cũng có ông cựu trung úy VNCH Chu Tất Tiến ca bài xàng xê hòa hợp hòa giải với ước mơ " Xóa bỏ hận thù  để chúng ta ( Anh cựu bộ đội cụ hồ Điếu Cày và anh cựu trung úy VNCH Chu Tất Tiến ) có ngày còn gặp nhau trên tư cách những con người Dân Chủ trên quê hương yêu quý của chúng ta."
 
Tức cảnh sanh tình, anh cựu chức việc VNCH chỉ thẳng âm mưu gian trá của an ninh tuyên giáo việt cộng với sự a tòng của bọn chánh trị cỏ đuôi chó hải ngoại bằng câu Thiền tông đốn ngộ:
 
 
                      Trực chỉ nhân tâm - Kiến tánh thành Phật
 
   Trích: “ Thế hệ sĩ quan trẻ bao giờ họ cũng có tư tưởng cởi mở hơn và có thể nói họ sẽ là những người hàn gắn lại nỗi đau chiến tranh mà cả dân tộc phải chịu dựng, chứ không phải bên nào hoặc bên nào cả, cuộc chiến tranh qua đi quá lâu rồi đừng để nó đau đớn nữa."
Vậy đó, dù cho các bạn đã từng đánh đập chúng tôi tàn nhẫn trong nhà tù, dù bạn có là thủ phạm giết người đối lập, dù bạn đã từng mạ lị quốc kỳ Việt Nam, chúng tôi vẫn mong bạn có ngày tự móc bỏ cái chương trình bị cài đặt vào trong đầu các bạn đó, để trở thành những con người chân thật của đất nước này, và để chúng ta có ngày còn gặp nhau trên tư cách những con người Dân Chủ trên quê hương yêu quý của chúng ta.
Chào các bạn.
Chu tất Tiến.
( Thư gửi những người Cộng Sản trả lời đài BBC về việc treo cờ đỏ hay vàng)
 
Bản chất cộng sản “ chỉ biết tuyên truyền và lừa đảo “, anh cựu trung úy VNCH lại nói giọng phản chiến hàng hai Thế hệ sĩ quan trẻ bao giờ họ cũng có tư tưởng cởi mở hơn và có thể nói họ sẽ là những người hàn gắn lại nỗi đau chiến tranh mà cả dân tộc phải chịu dựng, chứ không phải bên nào hoặc bên nào cả, cuộc chiến tranh qua đi quá lâu rồi đừng để nó đau đớn nữa." thì chỉ là vuốt đuôi cho ra vẻ chớ thuyết phục được ai?!
 
Câu trả lời “ bênh vực cờ đỏ, bỏ cờ vàng “ là nằm trong khuôn khổ chiến dịch “ xóa cờ đỏ – bỏ cờ vàng “ nhằm mở đường cho chiêu bài “ hòa hợp – hòa giải kiểu mới “: Xoá cờ đỏ là chiêu bài giả, là DIỆN. Bỏ cờ vàng mới là mục tiêu thật, là ĐIỂM.
 
Anh cựu trung úy lại đi nói giọng hàng hai họ sẽ là những người hàn gắn lại nỗi đau chiến tranh mà cả dân tộc phải chịu dựng, chứ không phải bên nào hoặc bên nào cả,” thì tức là tuyên truyền “ phản chiến kiểu mới “ chớ không phải tỏ rõ CHÍNH NGHĨA CỜ VÀNG QUỐC GIA nhằm đánh bại lập trường cộng sản của đối phương.
 
Họ là đảng viên cộng sản đang binh vực cờ đỏ thật và xóa bỏ cờ vàng thật. Họ là ĐỊCH chớ không phải BẠN.
 
Và sau đây là chỉ thẳng mưu đồ của việt cộng và việt gian để phân biệt ĐỊCH - BẠN ---- QUỐC GIA – cộng SẢN ---- CHÁNH NGHĨA - GIAN TÀ.
 
                CÓ CHĂNG ÂM MƯU XÓA CỜ ĐỎ – BỎ CỜ VÀNG?
 
Phải chăng vì trò Hòa hợp Hòa giải tiến hành mấy chục năm rồi mà vẫn dạng háng tè he, mặc dầu nghị quyết 36 tốn bạc triệu đô vẫn không lay chuyển được đại bộ phận người Quốc gia chống cộng “ cực đoan, quá khích “ nên an ninh tuyên giáo vẹm xuất chiêu mới: Xóa cờ đỏ – Bỏ cờ Vàng?
 
Người ra chiêu đầu tiên là anh cựu bộ đội cụ hồ, di cư vào Nam lập nghiệp sau ngày việt cộng đánh cướp Miền Nam. Anh cựu bộ đội cụ hồ ăn nên làm ra “ phú quý sinh lễ nghĩa “ tỏ vẻ yêu nước chống tàu xâm lăng mà nổi danh anh hùng yêu nước.
 
Thời Tam Quốc có khổ nhục kế Hoàng Cái. Ngày nay, dưới thời xã nghĩa, có thành tích ở tù “ nhân danh nhà dân chủ “ là có bảo kê: Bảo kê cả ba bề bốn bên: Bên việt cộng bảo kê làm con bài dự trữ chờ khi đổi chác với Hoa Kỳ. Bên phía Mỹ bảo kê để phô trương binh vực dân chủ- nhân quyền. Bên phía các nhà “ vận động chánh trị hải ngoại “ bảo kê để phô trương thành tích vận động dân chủ – nhân quyền. Bên trong nước, các nhà dân chủ bảo kê là nhà tranh đấu dân chủ thứ thiệt đáng tin cậy.
 
Cho nên, một khi mà ba bề bốn bên đồng thuận bảo kê thì anh bộ đội có quyền kênh kiệu cho biết rằng, ta đây không chấp nhận cộng sản, nhưng cũng không đứng về phía VNCH chống cộng. Ta là một phe riêng có chủ trương riêng, không dính líu gì với các anh người Việt Quốc gia VNCH.
 
Cái “ mô hình “ mới nầy, bề ngoài là sổ toẹt cờ đỏ, lấp lững cờ vàng, nhưng bên trong vẫn cứ là: Hòa hợp, đoàn kết tranh đấu vì Tự do – Dân chủ ( sic ). Chuyện lá cờ “ chỉ là biểu tượng có thể thay đổi!” để hậu xét.
 
Thực chất, đó là mô hình phe thứ ba kiểu mới: Gốc gác nó là cộng sản mang hình thức ly khai mà nội dung là thành phần ngoại vi của việt cộng. Nó còn tệ hơn thành phần thứ ba ngày trước, bởi vì thành phần thứ ba ngày trước chỉ là thiên cộng chớ không phải là gốc cộng sản biệt phái.
 
Cho nên cái âm mưu “ xoá cở đỏ “ là động tác giả. “ Bỏ cờ vàng “ mới là mục tiêu thật.
 
Có điều “ phe ta “ không lường trước được là; Hễ mở miệng ca bài con cá: Bỏ qua quá khứ “ nối kết trong ngoài “ “ kết hợp tổng lực “ tranh đấu cho tự do dân chủ chung chung mà không đá động gì tới triệt hạ độc tài, toàn trị việt cộng thì lộ tẩy: Kêu gọi thỏa hiệp, đối lập, đối kháng, cải cách, cải lương chế độ việt cộng chớ không phải giải trừ nọc độc ung thư bất trị cộng sản.
 
Cho nên mới có dzụ “ Hội nghị Diên Hồng Thời đại “ mở ra ở Nam Cali với 15 tổ chức “ xã hội Dân sự “ trong nước ký tên tên gia nhập mà coi bộ không khá, không thấy tiếng vang gì hết trơn.
 
Điều chua chát là ngày 24 tháng 10 vừa qua, GS. Stephen Young còn viết một bài rên rẩm, nhắc lại cái lộ đồ 6 bước thỏa hiệp với việt cộng mà hậu quả là Giáo sư Nguyễn Đình Huy bị tù việt cộng tới 15 năm và các đồng chí Đại Việt còn lại trong nước cũng bị hốt đi tù khi cuộc “ Hội thảo Quốc tế về Phát triển VN “ bị việt cộng phá vở năm 1993.
 
Và tác giả Bùi Anh Thư viết câu kết về bài viết kể trên như vầy:

“ Phong Trào TNDT & XDDC tan rã, ông Stephen Young đã không có dịp cùng lãnh đạo CSVN áp dụng kế hoạch "sáu điểm" của ông để "Dân Chủ Hóa Việt Nam".(*)

Đã 27 năm trôi qua, cục xương mắc nghẹn vẫn nằm đó, ông Stephen Young sẽ mãi mãi trăn trở về một đề nghị năm xưa.


Ôi cục xương "hòa hợp" thật khó nuốt, nhưng vẫn có nhiều người thòm thèm muốn lượm được cục xương.

 
Như vậy, âm mưu mượn màu “ Xóa cờ đỏ – Bỏ cờ vàng “ để đổi mới chiêu bài Hòa hợp hòa giải xem ra chưa kéo màn mà đã vảng tuồng!
 
Nguyễn Nhơn

(*) Bùi Anh Thư: CỤC XƯƠNG "HÒA HỢP" KHÓ NUỐT - BÀI HỌC LỊCH SỬ

*
*  *

Trở Về