T  H  Ờ I   -   S Ự
 

Đại Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại XI

Toronto, Canada
15-16-17/12/2017

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại  sẽ tổ chức Đại Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kỳ XI tại Toronto trong ba ngày 15-16-17/12/2017.
 
Trưởng Ban Tổ Chức: Văn hữu Trang Châu (Bác sĩ Lê Văn Châu), Chủ tịch VBVNHN Vùng Canada.
Trưởng Ban Bầu Cử: Văn hữu Thiên Nam (Kỹ sư Đàm Đức Sơn), Phó Chủ tịch VBVNHN Vùng Canada.
Phó Ban Bầu Cử: Văn hữu Tạo Ân, Hội viên VBVNHN Vùng Đông Nam Hoa Kỳ.

*
*  *

Đại Hội Đồng Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại  sẽ chính thức khai mạc vào ngày 16-12-2017 tại Royal Canadian Military Institute (Viện Quân Lực Hoàng Gia Canada) với sự hiện diện của Đại Biểu, hội viên từ Gia Nã Đại, Hoa Kỳ cùng quan khách.
 
Dạ tiệc liên hoan Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại sẽ được tổ chức sau đó với sự tham dự của Đại Biểu, hội viên từ Gia Nã Đại, Hoa Kỳ cùng quan khách.  Dạ tiệc liên hoan Văn Bút là đêm thơ nhạc với sự đóng góp đặc biệt của hội viên VBVNHN và thân hữu.  Toàn bộ số vé đã được đặt trước do đó không phổ biến tại địa điểm tổ chức.
 
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại  là thành viên chánh thức của Văn Bút Quốc Tế (PEN International) và là tổ chức duy nhất của Việt Nam Cộng Hòa còn hiện hữu hoạt động.
 
Vào tháng 8-2016, Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại tổ chức thành cộng trại hè của văn thi sĩ và được Thị trưởng TP Houston là Sylvester Turner tuyên dương với Proclamation ghi nhận ba ngày trại là “Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Days in Houston, Texas.”
 
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại  sẽ tổ chức Đại Hội Kỷ Niệm 40 Năm hoạt động vào năm tới 2018 tại Hoa Kỳ.

*******

 
Vietnamese Abroad PEN Centre
The 11th Congress
December 15-17, 2017 in Toronto, Canada
  


The Vietnamese Abroad PEN Centre is an organization of writers and poets across the globe and has been an official member centre of PEN International since 1979.

The Vietnamese Abroad PEN Centre has many Vietnamese Canadian members evidenced by the dinner reception held on April 8, 2017 in Montreal attended by more than 260 writers and poets and supporters to launch the Autumn Literary Collection.

Last August 2016 the Vietnamese Abroad PEN Centre held a successful summer camp for writers and poets inHouston. Mayor S. Turner issued a Proclamation declaring August 19-20/8/2016 as the Vietnamese Abroad PEN Centre (Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại) Days in Houston, Texas.
On December 16, 2017 the Vietnamese Abroad PEN Centre will convene the 11th Congress to be held at the Royal Canadian Military Institute on Toronto, Canada.  This is the second time Canada hosts the Centre’s triennial Congress.  The Centre’s 2nd Congress was held in Montreal in 1990.
Delegates and members from the United States and Canada will attend the 11th Congress to, among other tasks, celebrate the commencement of the new Executive Board’s term 2018-2020.


Chair, Organizing Committee: Dr. Chau Van Le, President/Canada Chapter
Election Commissioner: Son Dam, P.Eng., Vice President/Canada Chapter
Deputy Election Commissioner: Tạo Ân, Member/Southeast USA Chapter
 

  *
*   *

Trở về