T  H  Ờ I   -   S Ự

NHỮNG CON RỐI VÕ BỊ VÀ TẬP THỂ CHIẾN SĨ

*
*  *


1 - Tsu A Cầu và  Phòng Tít Chắng hai cái tên nghe rất lạ, nghịch nhĩ, được chọn làm Tổng Hội Trưởng (THT) và Tổng Hội Phó (THP) của Tổng Hội (TH) Cựu Sinh Viên Sĩ Quan (CSVSQ) Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (TVBQGVN) không thể là sự chọn lựa vô tình, ngẫu nhiên mà phải là một mưu tính bôi mặt tập thể võ bị.
 
2 – Chọn một dàn dân tộc thiểu số Tsu A Cầu, Phòng Tít Chắng, Sỳ A Tẩu, Diệp Quốc Vinh vv.. vv đại diện cho TH/CSVSQ/TVBQGVN, sự chọn lựa này không thể là vô tình, ngẫu nhiên, mà là sự chọn lựa cố ý, một sự chế diễu, bẽ mặt tập thể võ bị.
 
3 – Chọn một CSVSQ khóa nhỏ gần áp út, chưa biết gì về đời lính, ngoài hơn hai năm ăn ở trong trường tập làm lính, với 9 ngày được làm thiếu úy vì tình trạng khẩn trương 30 tháng 4.  Chọn một người chưa được làm lính ở ngoài đời, chưa biết tý gì về lãnh đạo, chỉ huy, dù chỉ là chỉ huy tiểu đội, để làm tổng hội trưởng, lãnh đạo một tập thể gồm nhiều thang bực: úy, tá, tướng, trung đội trưởng, đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn trưởng, lữ đoàn lên đến tư lệnh quân đoàn, rất nhiều vị còn sống và còn sinh hoạt .... không thể là sự chọn lựa vô tình, ngẫu nhiên mà là sự chọn lựa có chủ đích, dàn dựng một “ấu chúa” bù nhìn, để khống chế, thao túng tổng hội Võ Bị.
 
4 –Không cần dấu mặt, ẩn danh, ngấm ngầm hoạt động như ở các đoàn thể, hội đoàn khác.  Ban Chấp Hành TH/CSVSQ/TVBQGVN nhiệm kỳ 2016 - 2018 này ngang nhiên lộ diện nguyên hình là những chức sắc lớn, như chủ tịch hội đồng điều hành, trung tâm phó trung tâm điều hợp và những chức sắc tên tuổi trong Tập Thể Chiến Sĩ (TTCS), quyết định lộ diện này không thể là vô tình, ngẫu nhiên được, mà là hành động thách thức sự phản kháng của tập thể võ bị, đồng thời với chủ đích loan báo đến “toàn quân”, TTCS đã chiến thắng, đã đoạt được thành, chiếm được võ bị sau hơn 13 năm trường kỳ vây hãm, công phá thành trì võ bị?
 
5 – Đại Hội 20 bị một nhóm người gồm đa số thuộc khóa 19 như:  Nguyễn Nho, Trần Tiễn San, Trương Thanh Sương, Nguyễn Hồng Miên, ngoại trừ  Nguyễn Hàm là khóa 25 khuynh đảo, dàn dựng lên THT, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát/ Tư Vấn bất chấp nội quy và sự phản đối của các thành viên.  Đây không phải chỉ là chuyện nội bộ của võ bị, mà là mưu tính của những thế lực bên ngoài, những Cán Bộ Cộng Sản, cán bộ Việt Tân và TTCS?  Nhất là nhóm người khóa 19 này, đại đa số trong quá khứ là những người có quan hệ, hưởng lộc, phò tá Lý Kim Vân, một doanh thương nổi tiếng trong nước, hoạt động thân cộng.
 
6 – Quyển Sách Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Theo Dòng Lịch Sử (TVBQGVN/TDLS) sau hơn 4 năm thực hiện, vẫn không hoàn thành, hay không được chấp nhận là hoàn thành để được phép in ấn phát hành.  Đây là chuyện xảy ra không vô tình, ngẫu nhiên mà là một chỉ thị của “thế lực thù địch” (nói theo kiểu Cộng Sản Việt Nam).
 
  • VÀI NÉT VỀ VIỆT TÂN VÀ TẬP THỂ CHIẾN SĨ:
 
     Những vấn đề được đề cập đến ở bên trên, có liên quan chằng chéo với nhau, bị áp đặt bởi phe nhóm bên trong và các đảng phái chính trị bên ngoài, rõ ràng có bàn tay lèo lái của Việt Tân và TTCS và ở trên cao tận cùng, thấy thấp thoáng bóng nghị quyết 36!

      Phải cần đến rất nhiều bài viết, có khi cả một tuyển tập, để trình bầy ngọn ngành về hoạt động của băng đảng Việt Tân từ thuở còn Mặt Trận Hoàng Cơ Minh (tên đầy đủ là Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam chính thức công bố thành lập ngày 30 tháng 4 1980) cho đến khi khai tử Mặt Trận và ra mắt đảng Việt Tân tại Đức tháng 9 năm 2004, mới có thể lột trần cho người Việt trong và ngoài nước nhận thức được Việt Tân là em Việt Cộng! Và phài cần một bài viết riêng, dài, để lột trần trước công luận, TTCS là râu ria, ngoại vi của Việt Tân. Trong phạm vi nhỏ gọn của bài viết này và chủ đề chính là Võ Bị nên không thể thực hiện được.
    
       Tôi xin đăng lại một đoạn viết về TTCS, tôi viết năm 2010, phản đối TTCS muốn thâu tóm Võ Bị bằng cách giao trọng trách cho tổng hội võ bị thành lập Hội Đồng Điều Hành:

      -TTCS, là cái tổ chức “hữu danh vô thực”. Cái tổ chức mà từ năm 2003 đến nay đã qua 13 năm chưa làm được gì có hiệu quả, ngoài việc cố gắng thâu tóm, nắm cho bằng được đầu của “toàn quân” từ chính quy, cảnh sát, địa phương quân, nghĩa quân, nhân dân tự vệ, hậu duệ  vân vân… Thâu tóm “toàn quân” cho ý đồ chính trị bất chính của một nhóm bí ẩn nào đó nấp dưới danh nghĩa TTCS.   Ngay cả đến 5 mục tiêu đề ra (lộng ngôn) trong Đại Hội Toàn Quân năm 2003 đến nay, 13 năm sau vẫn chưa thực thi được một điều khoản nào.

1 - Kết hợp các lực lượng Quân Đội và Cảnh Sát Quốc gia ở hải ngoại.
2- Xóa bỏ cho được sự phân hóa chia rẽ đã có từ trước đến nay.  
3- Bảo vệ nếp sống của đồng bào Việt Nam hải ngoại.   
4- Chống lại âm mưu của Cộng Sản nhuộm đỏ cộng đồng Người Việt hải ngoại. 
5- Xây dựng một chế độ, Tự Do, Dân Chủ Pháp Trị, Công Bằng và Tiến Bộ cho Việt Nam và muốn đạt mục đích này thì phải giải thể chế độ CSVN.
 
     Nếu cần phải so sánh, thì mặc dù TTCS mang danh xưng toàn quân bao chùm “mọi thứ quân” cũng không thể so sánh với tập thể Võ Bị vì không có thực lực, không đồng nhất, không có mặt hiện diện đông đủ tại hàng quân bằng tập thể Võ Bị, thì tại sao mấy ông “phản đồ”, ông Nguyễn Văn Ức, ông Tsu A Cầu ông Phòng Tít Chắng lại muốn đem tập thể Võ Bị dâng cho TTCS, tại sao tập thể võ bị lại phải gia nhập, thống thuộc, đặt dưới quyền chỉ huy của TTCS khi mà ý đồ chính trị và lập trường của TTCS còn rất mơ hồ, phải cẩn thận nghe các quan Ức, Nho , Cầu, Miên, Chắng: Việt Tân là em Việt Cộng .
 
  • NÓI CHUYỆN VỚI QUAN THÁI THƯỢNG HOÀNG NGUYỄN NHO:
 
     Thưa ông Nguyễn Nho, tên ông đứng đầu danh sách nhóm khuynh đảo đại hội 20, bởi vì ông ngồi ghế Chủ Tọa Đoàn, tên ông đứng đầu nhóm dàn dựng lên Tổng Hội Trưởng, Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn Giám Sát và gián tiếp tạo dựng lên ban chấp hành niên khóa 2016 – 2018.  Tạo dựng lên một Ấu chúa bù nhìn Tsu A Cầu, tạo dựng một ông xếp công an Trần Thanh Quang để kiểm soát chặt chẽ cơ quan truyền thông của Tổng Hội, thiết lập một chế độ độc tài Nguyễn Nho trị.  Ông không cần nắm giữ một chức vụ nào trong BCH, vì ông là Thái Thượng Hoàng. Ông chỉ cần cầm cái gậy đứng sau lưng thọc đít Ấu chúa Tsu A Cầu vừa câm vừa  điếc, ông đẩy tới đẩy lui Tsu A Cầu như một con rối, Tsu A Cầu ký tên vài cái văn thư, thông cáo, quyết định răn đe thần dân võ bị, nhưng văn chương chữ nghĩa nặng mùi Nguyễn Nho! Ông toàn quyền thị uy, thông cáo, thông báo, quyết định, mắng chửi, sỉ vả những ai đối nghịch với Ấu Chúa Tsu A Cầu.  Nghịch với BCH Ấu Chúa là đụng đến ông, là phải bị “Chặt Chém”, bị coi như tội phạm.  Tội phạm  đầu tiên là Nguyễn Anh Dũng, thủ khoa khóa 25, Trưởng ban biên soạn sách Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Theo Dòng Lịch Sử.  Ông đem ra pháp trường thọ cực hình, xử tội bằng hình phạt chà đạp cả đến tôn giáo của NAD, ông mắng chửi bằng “Văn Học Nguyễn Nho” vô học, mất dậy, hạ cấp, ông chửi hơn xa mấy mụ hàng tôm hàng cá chợ Cầu Muối, chỉ thua là ông chưa tụt quần ra chửi! Tôi rất bất bình mà không lên tiếng được, bởi vì tôi cũng đã bị bịt miệng, các ông đã lấy tên tôi ra khỏi diễn đàn tổng hội một cách âm thầm, không thông báo cho tôi, không luận tội, không đối thoại với tôi.  Cơ quan an ninh của triều đình Ấu Chúa Tsu A Cầu dưới bàn tay phù phép của Thái Thượng Hoàng Nguyễn Nho còn khiếp đảm hơn cả của CSVN.  Nên từ nay, khi cần lên tiếng với các ông, tôi sẽ dùng bất cứ phương tiện truyền thông nào tình nguyện chuyển đạt tiếng nói của tôi.

    Ông chối leo lẻo ông ở tiểu bang Washington không dính dáng gì đến TTCH Tây Nam, Tây Bắc Hoa Kỳ, đúng! Đúng theo kiểu bịp bợm láu cá.  Ông là tổ sư TTCS, phải nói ông chơi với cấp trung ương mới đúng, Tây Nam, Tây Bắc Hoa Kỳ là cái thá gì.  Này nhá, thời ông làm THT, cũng là thời điểm ông định dâng Võ Bị cho TTCS nhưng không thành.  Năm 2010  khi TTCS coi võ bị như một thành viên dưới chướng, giao công tác cho Tổng Hội Võ Bị thành lập Hội Đồng Điều Hành.  Tổng Hội Võ Bị đã triệu tập một Phiên họp bất thường trên San Jose để lấy quyết định của các khóa.  Thư mời tham dự buổi họp được phổ biến toàn cầu, có nghị trình thảo luận, tên ông Nguyễn Nho là thuyết trình viên thứ 2 về TTCS, khi bị những bài viết nặng nề về TTCS, có cả bài viết của tôi, ông khôn lanh, thấy động ổ, ông co giò chạy trước, vắng mặt trong buổi họp! Tôi đăng dưới đây một đoạn ngắn “mail” ông bợ đít TTCS trước ngày họp:

“  From: nho nguyen <nhok19@...>
Subject: [Truye^`n Tho^ng TH/VBQGVN] TH/VB & TTCSVNCH
To: vobivietnam@yahoogroups. com
Date: Monday, November 1, 2010, 8:27
- - - - - - - - - - - -
3- Sau khi Vị CT/HĐĐH đã được bầu chọn, TH/VB cần phối hợp với các Tổng Hội, Liên Hội, Hội bạn giữ các chức vụ Phó CT/HĐĐH để cùng chung trách nhiệm gánh vác và củng cố TT. Làm được điều này, HĐĐH sẽ chứng tỏ thực lực và khả năng lãnh đạo, trong đó có Tập Thể VB của chúng ta.
Trân trọng kính chào

CSVSQ/k19 Nguyễn Nho
 
     Thưa ông Nguyễn Nho, ông là con cáo già nên tôi truy lùng khắp bốn phương mà chưa lấy được nhiều tài liệu đủ để viết về ông, chưa, không có nghĩa là không có.  Đợi đến khi tôi liên lạc được trực tiếp, hay gián tiếp qua họ hàng của người bạn đời đầu tiên, bên kia chiến tuyến của ông trước 75, tôi sẽ quay trở lại với ông.

     Sau hết tôi mượn lời của niên trưởng Phạm Đình Thừa cùng khóa 19 với ông trong thư gửi Nguyễn Nho, để kết thúc đoạn viết này, nhiều hứa hẹn những ngày sắp đến vui vẻ với ông:

  “ . . .Vì không thân cận nên không biết bạn có giữ chữ NHÂN trong cuộc đời bạn không, nhưng trong “ngũ thường” bạn đã vứt đi 4 chữ NGHĨA, LỄ, TRÍ TÍN.  Vì vậy, bạn nên xét lại xem mình có “ăn ở cho ra cái giống người” chăng!”
 
     Để chấm dứt bài viết, một lần nữa tôi nhắc nhở ông Trần Thanh Quang:

     “ Ông Trần Thanh Quang nên nhớ rằng diễn đàn tổng hội không phải là diễn đàn của ban chấp hành, nhất là không phải là diễn đàn của riêng ông và cũng không phải là vũ khí của ông, của ban chấp hành để xử dụng bảo vệ chế độ độc tài và giới chức của phe nhóm.  Diễn đàn này là của chung tập thể csvsq 31 khóa để sinh hoạt.  Ông Trần Thanh Quang đừng nên lạm quyền, tự tung tự tác suy diễn luật theo ý riêng của ông để diệt khẩu những người có ý kiến khác biệt, ngược chiều với THT hoặc BCH/TH, chính vì hành xử của ông mà những xáo trộn, tan vỡ của tập thể ngày một tồi tệ hơn.  Tôi mong ông nghĩ lại cầm cán cân hành luật một cách công bằng, hợp lý và trong sáng”.
 
     Kính chào tạm biệt các niên trưởng, các bạn CSVSQ/TVBQGVN và các đọc giả xa gần, hẹn tái ngộ.
 
CSVSQ Vũ Công Dân K23


*

*  *


Trở Về