T  H  Ờ I   -   S Ự

 

Đại Hội Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
The 40th Anniversary of the Establishment of the Vietnamese Abroad PEN Centre

   
*
*  *


VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE
Hiển dương những Tiếng Nói của Lương Tâm và các Tiếng Lòng Vang Vọng của người Việt Nam khắp thế giới

Promote the Voices of Conscience and the Echoes of Compassion of Vietnamese across the Globe
www.PENVietNam.org

January 5, 2018

THÔNG BÁO

Đại Hội Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
The 40th Anniversary of the Establishment of the Vietnamese Abroad PEN Centre
Washington, D.C. March 31, 2018
HS: 2018/TB/ĐH40/01


Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại sẽ tổ chức Đại Hội Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại ở
Washington, D.C., vào ngày 31-3-2018.

Trưởng Ban Tổ Chức/Chair, Organizing Committee là VH Hồng Thủy, Đệ Nhất Phó Chủ tịch VBVNHN/Đông Bắc Hoa Kỳ.

Điều Hợp Viên/Coordinator là VH Nhất Hùng, Đệ Nhất Phó Chủ tịch VBVNHN.

Địa điểm: HARVEST MOON

7260 Arlington Blvd, Falls Church, Virginia 22042

Điện Thoại Nhà Hàng: 703-573-6000

Thời gian: 6:30 PM Thứ Bảy, Ngày 31 Tháng 3 Năm 2018

Tưởng Lục: Trong chương trình sinh hoạt đặc biệt này các hội viên VBVNHN hiện diện từ 70 tuổi trở lên sẽ được vinh danh và tri ân với bằng tưởng lục. Quý hội viên từ 70 tuổi trở lên ở xa xin thông báo cho Ban Tổ Chức trễ nhất là ngày 15-3-2018 là sẽ tham dự để Ban Chấp Hành chuẩn bị bằng tưởng lục.

Văn Nghệ: Các hội viên có nhã ý đóng góp vào chương trình văn nghệ trong Đại Hội Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập VBVNHN xin gởi tiết mục và thời gian trình diễn cho Điều Hợp Viên/Coordinator VH Nhất Hùng (dinhhung19228@gmail.com) để tổng kết và trình cho Trưởng Ban Tổ Chức VH Hồng Thủy quyết định.

Đại Hội Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là sinh hoạt chính thức của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại được tổ chức trang trọng với số khách và văn thi thân hữu tham dự hy vọng có thể lên đến gần 400 người do đó Ban Tổ Chức giữ thẩm quyền chọn lọc tiết mục cho chương trình văn nghệ với sự góp ý của Ban Chấp Hành VBVNHN.

Di chuyển: 1. Ronald Reagan Washington National Airport
2. Washington Dulles International Airport

Khách sạn (nên giữ chỗ sớm): Best Western Falls Church
Courtyard by Marriott Dunn Loring Fairfax

Các câu hỏi liên quan đến địa điểm du lịch ở Washington: Liên lạc Phó Chủ tịch Nhất Hùng (dinhhung19228@gmail.com).

Đại Hội Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là cơ hội đặc biệt để lý tưởng tự do và các tài danh xuất sắc của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại được hiển dương và vinh danh. Mong mỏi sớm được tái ngộ quý hội viên và quý thân hữu.

Chúng ta Văn hữu!

TM. Ban Chấp Hành VBVNHN

Vịnh Thanh Dương Thành Lợi
Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
Email: LloydDuong@penvietnam.org

____________________________________________________________________
USA: 2010 Brooks Lane, Oviedo, FL 32765

The Vietnamese Abroad PEN Centre is an organization of writers, poets and literary composers, etc., from across the globe and has been an official member Centre of PEN International since 1979. The Vietnamese Abroad PEN Centre has many members in Canada and the United States of America. In August 2016 the Vietnamese Abroad PEN Centre held a successful summer camp for members in Houston. Mayor S. Turner issued a Proclamation declaring August 19-20/8/2016 as the Vietnamese Abroad PEN Centre Days in Houston, Texas. In December 2017 the Vietnamese Abroad PEN Centre’s 11th Congress received many congratulatory notations, among which is the official communiqué from the government of Ontario authored by Premier K. Wynne


Trở Về