T  H  Ờ I   -   S Ự
 

Thông Báo "Không ủng hộ  Trần Kiều Ngọc"

    - Hữu Nguyên -     Kính thưa Quý vị,

Trong 4 ngày 6, 7, 12 & 13 của tháng Giêng, 2018, tại 4 thành phố lớn của Úc (Brisbane, Sydney, Adelaide, Melbourne), LM Nguyễn Duy Tân (giáo xứ Thọ Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai), người "nổi tiếng ủng hộ Cờ Vàng, tích cực giúp đỡ TPB/VNCH và có tinh thần chống cộng hết sức cương quyết, khiến bè lũ VC vô cùng tức giận, liên tục sai du đãng hành hung, vác súng hăm doạ", đã được VC run rẩy, sợ hãi” cho xuất cảnh sang Úc, diễn thuyết chống cộng, bên cạnh LS Trần Kiều Ngọc "KHÔNG CHỐNG CỘNG, CHỈ CHỐNG CÁI ÁC", với sự tham dự của những người nổi tiếng chống cộng tại Úc, trong đó có cả những vị miệng hô chống cộng, nhưng vẫn thì thụt làm ăn với VC, suốt mấy chục năm qua.


Hình trên chụp tại VN: LM Nguyễn Duy Tân và Emily Page-Le. Bên cạnh mối quan hệ mật thiết với LS Trần Kiều Ngọc, Emily còn là đảng viên VT, thành viên phong trào “Phục hưng Việt Nam”, “Phong trào yểm trợ thương phế binh VNCH”, lãnh đạo “Hội Phụ nữ Âu Cơ Nam Cali”, từng về VN tham gia các hoạt động “chống cộng” với LM Nguyễn Đình Thục, LM Đặng Hữu Nam, LM Bùi Khiêm Cường, LM Nguyễn Duy Tân...


Trở Về