T  H  Ờ I   -   S Ự
 
  
Video phóng sự lễ ra mắt sách  Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Theo Dòng Lịch Sử
tổ chức tại thành phố San Jose tiểu bang California USA ngày 14 /01/2018 .

Phóng sự được thực hiện bởi phóng viên đài VietodayTV  do Ông Lê Đình Bi làm giám đốc. 

*
*  *


Trung Tướng Lâm quang Thi ( trái) , Cựu  Chỉ Huy Trưởng Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam

 
Trở Về