T  H  Ờ I   -   S Ự


Tài liệu tóm tắt về Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại

Người Việt quốc gia chỉ có một trung tâm Văn Bút được PEN International (Văn Bút Quốc Tế) chính thức công nhận đó là Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (Vietnamese Abroad PEN Centre) được thành lập vào năm 1978 và vừa tổ chức thành công Đại Hội VBVNHN kỳ XI vào tháng 12-2017 tại Toronto, Canada được Thủ hiến Kathleen Wynne  “Thay mặt Chính Quyền tỉnh bang Ontario, tôi hân hoan gởi lời chào mừng nồng nhiệt (và) đa tạ Ban Chấp Hành và hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại về sự tận tụy bảo dưỡng những tiếng nói và các câu chuyện xuất chúng của cộng đồng Việt Nam.”

Xem tài liệu do PEN International (Văn Bút Quốc Tế) phổ biến về Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại tại Website của PEN International (Văn Bút Quốc Tế)

www.pen-international.org/centres/vietnamese-writers-abroad-centre/

President – Lloyd  Duong
Address – Vietnamese Writers Abroad Centre, 2010 Brooks Lane, Oviedo, FL 32765, USA
Email lloydduong@penvietnam.org

Secretary General – Anh Sơn NGUYỄN
Email taoan@comcast.net

Website: http://penvietnam.org
The Vietnamese Abroad PEN Centre is an organization of writers, poets and literary composers, etc., from across the globe and has been an official member Centre of PEN International since 1979.  The Vietnamese Abroad PEN Centre has many members in Canada and the United States of America.

Nhóm nào tự xưng là Văn Bút của người Việt quốc gia nếu không trực thuộc và đóng niên liễm cho Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại - Trung tâm Văn Bút duy nhất được PEN International (Văn Bút Quốc Tế) chính thức công nhận - thì không có chuyện được sinh hoạt với PEN International (Văn Bút Quốc Tế).  Nhóm nào không được Văn Bút Quốc Tế công nhận chỉ tuyên truyền lợi dụng danh xưng Văn Bút theo kiểu treo đầu dê bán thịt chó để thâu tiền văn thi sĩ Việt Nam một cách mờ ám bất chánh.

Vào năm 1999 chính cựu Chủ tịch Minh Đức Hoài Trinh còn bị PEN International (Văn Bút Quốc Tế) gởi thư cấm “không được sử dụng danh xưng Văn Bút trên thư từ và không được tự nhận là Trung Tâm Văn Bút hay đại diện Văn Bút Quốc Tế” trong giai đoạn MĐHT cùng phe Nguyễn Hữu Nghĩa không được PEN International chính thức công nhận và cho phép sinh hoạt với Văn Bút Quốc Tế.


INTERNATIONAL PEN
13th December 1999

Madame Minh Duc Hoai Trinh
…  the parties to the dispute and their supporters may
not use the PEN name on their letterheads in any external communication, nor may they in any way give themselves out as representing a PEN Centre or as representing International PEN.” (.. không được sử dụng danh xưng Văn Bút trên thư từ và không được tự nhận là Trung Tâm Văn Bút hay đại diện Văn Bút Quốc Tế.)”

Trung tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là Trung Tâm duy nhất của người Việt quốc gia được PEN International (Văn Bút Quốc Tế) chính thức công nhận và được mời tham dự Đại Hội Đồng Văn Bút Quốc Tế (PEN International Congress) tại Ấn Độ vào tháng 9, 2018 sắp tới.

Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại sẽ thành lập phái đoàn tham dự PEN International 2018 Congress để đóng góp ý kiến, bàn thảo và bỏ phiếu thông qua các Nghị Quyết của Văn Bút Quốc Tế cũng như bảo vệ nhân quyền nhằm “hiển dương những Tiếng Nói của Lương Tâm và các Tiếng Lòng Vang Vọng của người Việt Nam khắp thế giới.”

*
*  *


 
Trở Về