T  H  Ờ I   -   S Ự


TRẢ LỜI THOMAS NGUYỄN
-Kiêm Ái -  

From: An le <hongan2001@gmail.com>
Date: 2018-02-22 19:46 GMT-08:00
Subject: TRẢ LỜI THOMAS NGUYỄN
To: .........
Cc: ............
TRẢ LỜI THOMAS NGUYỄN


Thấy buổi hội thảo với đề tài "Ai đủ sức cưa ghế nghị viên của Nguyễn
Tâm" do ông Nguyễn Xuân Nam Giám Đốc hệ thống Calitoday tổ chức và
điều hợp, có thể hữu ích cho đồng hương nói chung và cử tri khu vực 7
nói riêng, tôi tường thuật lại. Tôi cố gắng tường thuật trung thực,
đoạn nào thấy khó tóm lược tôi chép nguyên văn, sau đó mới có ý kiến
riêng. Có lẽ Thomas Nguyễn thấy bài tường thuật trung thực có hại cho
Nguyễn Tâm nên "vua chưa nóng mặt mà thái giám đã ghen lồng, ghen
lộn", đặt cái tựa: "Ai Đủ Sức Làm Cho Micae-Lê văn Ấn bớt lời thâm
độc, bớt cáo gian?" vu vạ cho tôi và hỗn láo theo thói quen không có
giáo dục lại lên giọng kẻ cả, bị ông Lâm Hữu Đức vạch trần từ cái dốt
đến cái quá dốt và nổ của Thomas, thấy tội nghiệp quá tôi trả lời cho
hắn những "tài khoản" hắn dành cho tôi:

 Xin lưu ý chữ nghiêng là của Thomas Nguyễn, chữ đứng là lời của Kiêm Ái:

1a Rồi vì lệnh bà chủ Đoan Trang hay tư thù với bà Nga Bùi tôi nghe
nhiều mà không rõ lúc đó Kiêm Ái lên đài Quê Hương chửi, kết án bà Nga
Bùi rất nặng nề, làm cho bà Nga Bùi phải khóc lóc thảm thiết hỏi Kiêm
Ái (KA)

- "Nghe nhiều mà không rõ? Đúng là người có bệnh. Tuy nhiên tôi cũng
cho Thomas Nguyễn sáng con mắt: hồi đó, chúng tôi có một giờ phá
thanh. Ông Nguyễn Thiếu Nhẫn và tôi chỉ dùng để chống Cọng. Chỉ khi
ông Bùi Lạc đi hành hương về, ông lên tiếng hỏi, ông Nhẫn mới mời ông
Lạc đến đài để "ba mặt một lời" cho rõ sự thật. Sau khi nghe như vậy
ông Lạc với chúng tôi đồng ý "thi đua chống Cọng" rồi thế nào cũng
thông cảm nhau.

Hỏi Thomas Nguyễn trong vụ Nga Bùi và Đoan Trang có phải chính Thomas
Nguyễn đã binh vực đài Quê Hương nên bị chúng "đá dập dái" phải nhờ
đài Quyê Hương lập quỹ pháp lý được 7 ngàn hơn, giao cho Thomas
Nguyễn, bảy ngàn đó bây giờ ở đâu? Người ta đồn về Thomas thì nhiều,
nhưng tôi không "mean", như Thomas lấy tiền đâu mà down hay trả off
nhà mới?" Thomas nói Bryan Công Đỗ "còn nợ LĐCT mấy ngàn chưa trả (vậy
Thomas nợ bao nhiêu? các thành viên khác nợ bao nhiêu?). Khi thấy
Little Saigon thành công Ngô Văn Tiệp gởi thư phản đối tòa thị chính,
Thomas có dự phần phải không. Đây là bằng cớ phá hoại cộng đồng của
Ngô Văn Tiệp và Thomas Nguyễn biết không?

1b KA viết trên Tiếng Dân và trên net cho biết mỗi tháng KA bỏ ra $500
tiền túi để in báo và bỏ tiền túi ra đổ xăng phân phối báo chứ không
có ai bảo trợ cả.

Yêu cầu Thomas Nguyễn đưa bằng chứng. Tờ báo Tiếng Dân từ lúc ra đời
cho đến khi đình bản, tôi không bao giờ có ý kiến hay phụ trách tiền
bạc. Hai người lo việc này còn sống tại San Jose. Thomas hỏi không ai
yễm trợ thì tiền đâu in báo. Đây là câu hỏi của người ngớ ngẩn hay bị
bịnh. Tiền quảng cáo, tiền ông T. và ông Th. trích ra từ sức lao động
của họ. Đến lúc VC gây sức ép lên các thân chủ quảng cáo chúng tôi mới
ngưng ra báo.

1c Trần Mạnh Quỳnh bộp tai trong nhà hàng thì băng Kiêm Ái kéo nhau
đến nhờ LS. Nguyễn Tâm trợ giúp và bây giờ nhẩy ra quyết hại Nghị viên
Nguyễn Tâm sát ván bằng những lời gian dối hiếm có trên đời. Theo các
ông nghĩ  cá nhân tôi binh vực cho ông Tâm vì tiền hay vì tình hay vì
ơn nghĩa?

- Không biết ông Nhẫn có tiếp xúc với ông Tâm hay không, tôi không
biết, riêng tôi thì không. Tôi không dính dáng gì đến vụ này. Nhưng
tôi biết một điều là ông Nhẫn không kiện Trần Mạnh Quỳnh và trong một
buổi tiệc, chính Trần Mạnh Quỳnh đã ôm ông Nhẫn xin lỗi trong khi nước
mắt tuôn rơi.

1d Còn 1 cái tội tầy đình là cố tâm bênh vực cho Lão Móc về cái tội
làm thơ khen tặng Hồ Chí Minh, chửi chính quyền VNCH. Ai là người thân
cộng hơn bọn Kiêm ái và Lão Móc.

- Ông Nguyễn Thiếu Nhẫn đã tự ý thú tội trong bài viết "Lời thú tội
của một người lính". Ông Nhẫn ăn năn việc làm này, tuy không hại anh
em đông tù, nhưng cảm thấy tội lỗi nên đã viết ra cho nhẹ lòng, cũng
như Thomas Nguyễn mỗi lần vào tòa xưng tội. Nhưng một số tay sai VC
lại khai thác triệt để, để mong làm tắt tiếng chống Cọng của ông Nhẫn,
nhưng chúng thất bại. Tôi có viết một bài "Việt Cọng đi bắt  chiêu
hồi". Có vài người thắc mắc và yêu cầu ông Nhẫn "lấy bài tự thú đó
xuống", nhưng ông Nhẫn được diễn đàn đó cho biết bloc của ông Nhẫn do
1 người phụ trách, nay họ rời khỏi diễn đàn, không có mật mã không thể
đem bài đó xuống được. Thử hỏi Thomas Nguyễn bao nhiêu tù nhân đã làm
antenne cho  VC trong tù, có ai có can đảm thú nhận như Nguyễn Thiếu
Nhẫn? Còn cái chuyện "chửi chính quyền VNCH" là Thomas bịa điều đặt
chuyện. Mở miệng ra thì "ta là người có đạo, thách thức Kiêm Ái lên
cung thánh mà thề... nay cái mặt trơ ra, vu vạ cho người. Thomas hãy
dẫn chứng câu nào "chửi VNCH của Nguyễn Thiếu Nhẫn làm bằng chứng đi.
Láo vừa thôi.

2.- Khi lên án ai đó là vô đạo đức thì phải tìm hiểu thêm người ta có
cố ý hay sơ ý  khi phạm tội.

Tôi và cụ Võ Tử Đản vạch trần bộ mặt làm lợi cho VC của Nguyễn Tâm qua
điều 2 của nghị quyết 3,8 do Tâm chủ chốt bảo trợ. Chỉ cấm treo cờ máu
VC trên các cột cờ của thành phố, còn các nơi khác thì tự do. Vũ Hoàng
Lân hỏi- Theo tờ San Francisco Chronico có viết rằng căn cứ vào nghị
quyết này thì lá cờ đỏ sao vàng vẫn được treo trong phạm vi thành phố
San Jose nhưng không được treo chính thức tại những nơi thuộc về sở
hữu của thành phố..., và Nguyễn Tâm cũng xác quyết điều đó khi trả lời
ký giả Vũ Hoàng Lân của Bolsa TV "thành phố không có quyền ngăn cấm họ
(sic). Điều này thì Nguyễn Tâm không thể chối cãi vì tôi đã chép lại
cuộc phỏng vấn và đã nhờ dịch ra Anh ngữ. Đây là Nguyễn Tâm cố ý. Bằng
cớ là chính tôi trong một bài viết đã khuyên Nguyễn Tâm trở lại với
Cộng Đồng, hứa sẽ sửa lại nghị quyết 3.8 thì chuyện tái dắc cử nhiệm
kỳ hai sẽ bảo đãm (sic). Chuyện Nguyễn Tâm bị disbarred cái bằng luật
sư, không phải chỉ là lần đầu, mà trước đó, vào các ngày 12.24.2004,
11.30.2015 và 10.10.2016 bị ghi là "Not Eligible To Pratice Law in CA"
Thomas giỏi tiếng Anh thử dịch xem!

2b Bà Ngọc Hạnh được Ls. Nguyễn Tâm là người luật sư VN duy nhất nhận
lời trợ giúp pháp lý, cố vấn luật pháp không công cho đến khi bà Hạnh
được luật sư của chính phủ ở San Francisco (cách San jose 40 phút lái
xe) đứng ra nhận cải cho bà Hạnh thì Nghị viên Tâm mới hết nhiệm vụ.
Tại sao bây giờ ông lại cố tình vu cáo cho ông Tâm là gian díu hay là
VC qua chuyện về VN mở trường dạy học? Tại sao ông có thể vu cáo gian
người ta quá đáng như vậy?

- Chuyện này ban đầu thì có, nhưng chính Nguyễn Tâm bỏ nửa chừng chứ
không phải có người thay thế, cũng như vụ Bích Câu cũng vậy.Trước tòa,
chính Nguyễn Tâm đã nhìn nhận có giao thiệp, mít ting và chụp hình với
Võ Văn Kiệt. Nguyễn Tâm rất "proud' về tấm hình này, y đem treo ở văn
phòng và tại nhà một thời gian dài. Nếu có cáo gian" thì chính Nguyễn
Tâm đã cáo gian bản thân y. Trong bài viết "Chúng tôi cực lực..."
chúng tôi chỉ dùng "Việt gian Nguyễn Tâm", dĩ nhiên Việt gian là người
Việt gian dối, thế mà Nguyễn Tâm nói với SJMN hắn kiện chúng tôi vì
nói hắn là VC". Ai gian dối, Thomas chắc biết rồi.

2c Nghị viên Nguyễn Tâm đã từng đứng ra cải thắng cho giáo sư Cao Thế
Dung và Tiến Sĩ Vũ Ngự Chiêu chống lại Mặt Trận, hoàn toàn miễn phí
trong thập niên 90.

- Điều này tôi có biết qua, tôi còn biết Ls Nguyễn Tâm còn thắng vụ
kiện tờ báo tiếng Việt của SJMN vì lấy nguyên văn 28 chữ của tờ báo
của Ls Tâm. Nên tôi có cảm tình với Nguyễn Tâm. Tôi tham gia biểu tình
chống Đỗ Vẫn Trọn khi Tâm kiện Trọn "là VC", nhưng khi biết Nguyễn Tâm
về mở trường dạy Anh Văn bên VN, mít ting với Võ Văn Kiệt, chụp hình
chung với Võ Văn Kiệt thì tôi rút lui không kèn không trống. Tâm kiện
Trọn rồi Trọn kiện Tâm, cuối cùng là Tâm đòi 2triệu, nhưng tòa dạy Tâm
không có đồng nào lại phải bỏ ra một trăm ngàn dô la trả án phí của
tòa và tiền luật sư của Trọn.

3.-Cần suy nghĩ thêm khi con người gặp điều không may:

3a.-Cái bằng luật sư học khó và tốn tiền nhiếu lắm: Các ông thử nghĩ
coi Ô. Tâm học luật, biết luật và kiếm sống bằng nghề luật thì ông ta
phải cân nhắc nếu có ăn cắp tiền thì phải chọn người có tiền nhiều,
lừa đảo cái gì gọi là đáng đồng tiền bát gạo chứ ai lại đi quỵt tiền
vài ngàn để bị mất cái bằng?

- Chính Nguyễn Tâm đã rẻ rúng cái bằng của Tâm, vì đã 3 lần bị  "treo
giò" trước đó mà không ăn năn. Cũng như vào được nghị viên thành phố
rất khó khăn, nhờ đồng hương chống Cọng dồn phiếu cho, nhưng Nguyễn
Tâm coi thường cử tri gốc Việt. Vừa đắc cử đã về VN ngay trong những
ngày đầu khiến nhiều người cho là hắn ta vinh qui bái tổ. Tổ gì vậy?.
Một người tị nạn CS vừa dắc cử chức việc của "đế quốc Mỹ" mà ngang
nhiên về mở tiệc "ăn mừng" có phải là nhục mạ những cử tri chống Cọng
đã bầu hắn ta hay không?

3b.-Cái đạo đức bị tổn thương: Mang tiếng quỵt tiền thân chủ thì tổn
thương rất nặng về uy tín và làm ăn nên ai cũng sợ ngoại trừ những tên
khốn nạn như trộm cướp người nghèo, buôn dân, bán nước còn thì ai cũng
sợ mang tiếng quỵt tiền người nghèo.

- Cái check của cha con ông Trương Phi hơn 5 ngàn đô la là nhỏ đối với
một luật sư mà Tâm vẫn "bỏ quên" khiến khô chủ phải "complaint" trước
tòa; so với 40 đô la một phần ăn tiệc gây quỹ cũng là "chuyện quá nhỏ"
mà Thomas Nguyễn cũng kỳ kèo thì cái đạo đức của 2 người nên xét lại.
Sau đây là cái email của Tiến sĩ Đỗ Hùng gởi cho tôi, tôi đính kèm ở
cuối bài, nếu cần tôi cũng có email TS Hùng gởi cho Thomas Nguyễn để
Thomas Nguyễn khỏi cải chày cải cối:

- Tại sao bao nhiêu lần Lương Tâm Công Giáo và Liên Đoàn Cử Tri mời
các ông ra đối chất thì các ông, các bà không đến mà lại còn lên net
vu cáo tiếp hàng 10 năm không dứt!

- Tôi có kinh nghiệm với quý vị: Quý vị mời đồng hương tham dự 2 buổi
họp, tuyên bố vào cửa tự do nhưng khi các nhà báo và đồng hương đến
thỉ bị chận tại cửa và bị thanh lọc: chỉ những ai thân với Liên Đoàn
Cử Tri mới được vào, ký giả nào được vào cũng phải bỏ ngoài cửa những
đồ nghề như máy chụp ảnh, máy quay phim, máy thu thanh, có viết bic và
giấy thì không nghe nói cấm!!! Chính Phạm Hữu Sơn làm cặp rằng gát cửa
kiểm soát. Sao mà nó giống các phiên tòa "công khai" của VC quá.

Hôm Vân Lê họp báo, quý vị có giữ trật tự hay không, hay là chính cựu
Thiếu tá Võ Văn Sĩ cũng phải bất bình, chút nữa thì ông ta ra tay
nghĩa hiệp.

Hơn nữa chỉ có bà Cao Thị Tình thách thức tôi nhưng là sự việc không
đáng, bà Tình muốn tôi sập bẫy "họp công khai" của quý vị, tôi đã biết
nên không thèm trả lời chứ Thomas Nguyễn thì không. Đừng nói dối.

Kiêm Ái

21.2.2018


Phụ bản:


                              Ông Đỗ Hùng viết:

--- On Tue, 1/1/13, Do Hung <dohung59@gmail.com> wrote:


From: Do Hung <dohung59@gmail.com>
Subject: Chuyện Thomas Nguyễn

Date: Tuesday, January 1, 2013, 3:01 PM

Anh Kiêm Ái,

CHuyện Thomas “ăn quỵt” nó bị nói đi nói lại nên không còn là sự thật
ngày hôm đó nữa.

Hôm đó, Hùng có đến hỏi Thomas là bên LĐCT có Hồ Vũ hay ai đi không
ngoài Thomas ra và có nói thêm là chuyện Little Saigon coi như xong
rồi để cộng đồng còn dành sức lực tập trung vào những việc tranh đấu
cho VN.

Chỉ có vậy thôi và không có một sự đàm thoại nào thêm nữa. Riêng vụ
“ăn quỵt” là mấy chị đi kiểm soát các bao thư ở mỗi bàn có gặp Hùng và
cho biết là bàn của Thomas không trả tiền vì nói là ban tổ chức “mời”
họ đến nên họ không phải trả tiền. Hùng giải thích cho mấy chị biết là
nếu họ (bàn LĐCT) nói như vậy thì không đúng vì đây là tiệc gây quỹ
nên ngay cả thành viên của ban tổ chức cũng trả tiền nữa chứ không có
mời riêng ai hết.

Sau đó thì Hùng không biết mấy chị có đến bàn Thomas nói gì không chứ
chính Hùng không đến bàn Thomas giải quyết vụ này. Đơn giản sự việc
chỉ có vậy."

Thomas nó cũng nắm rõ chuyện này và nếu nó có lên tiếng để thanh minh
thanh nga thì các anh cũng không ngạc nhiên.

Chúc các anh và bác Hậu một năm mới Tết Tây tràn đầy sức khỏe và có
phương tiện vật chất lẫn tinh thần dồi dào để lèo lái cộng đồng người
Việt tỵ nạn CS ở Bắc Cali được vững mạnh và không bị đám nội thù &
Việt gian khuynh đảo.

THân tình,

Đỗ Hùng"nh*
*  *

Trở Về