T  H  Ờ I   -   S Ự

PHẢI CHĂNG CÁC ÔNG LÊ PHƯỚC SANG, CHU TẤN ĐỊNH CHỌC NHỘT
 CHO BỌN LÃNH ĐẠO VIỆT CỘNG CƯỜI MÀ CHẾT HẾT?

- LÃO MÓC-


*

*  *

Lẽ ra sau bài viết “Lê Phước Sang, người tranh đấu hay là kẻ chỉ điểm?”, tôi sẽ không viết tiếp về “tên chỉ điểm” Lê Phước Sang, một kẻ mà ông Huỳnh Kim, Chủ Tịch Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương đã ra thông cáo khai trừ vì tội phá đạo, hại đời của ông ta.

Sở dĩ tôi phải viết tiếp bài viết này vì tình cờ tôi đọc bài viết có cái tựa dài thoòng “Sự kết hợp các tổ chức chính trị VN tại thời điểm này là một kết hợp của nhu cầu lịch sử” của tác giả Trần Nguyên Liêm trên nhật báo CaliToday, có đoạn cuối như sau:

“… Để kiện toàn khả năng kết hợp toàn dân trong và ngoài nước nhằm hoàn thành sứ mệnh lịch sử của dân tộc Việt là tranh đấu giải thể chế độ Cộng Sản, thâu hồi nền độc lập dân tộc, thoát khỏi sự áp chế của Trung Cộng nhằm đem lại cho nhân dân Việt Nam một cuộc sống tự do và hạnh phúc thì Mặt Trân Quốc Dân Việt Nam phải được tổ chức hợp lý với một cơ cấu linh động và thích ứng với hoạt động đấu tranh chính trị, đồng thời cũng tránh sự va chạm giữa các bộ phận với nhau trong quá trình sinh hoạt.  Cơ cấu đó nên được quy định rõ ràng trong Bản Nội Quy Sinh Hoạt.

Tóm lại, thời cơ lịch sử đã và đang đến.  Các sinh hoạt chính trị theo chiều hướng hợp nhất đã ló dạng, hình thành và phát triển.  Ba hệ phái chính và các hệ phái phụ của Việt Nam Quốc Dân Đảng đã kết hợp lại thống nhất dưới sự lãnh đạo chung của một Hội Đồng Lãnh Đạo từ tháng 4 năm 2016.  Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội và Hải Ngoại Việt Nam cũng được thành lập trong tháng 4 năm 2016 gồm Đại Diện các Tôn Giáo lớn của người Việt kết hợp với Hội Ái Hữu Cựu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam.  Sau đó hơn một năm, Liên Hiệp Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam đã được vận động thành lập cuối tháng 12 năm 2017.  Cả ba kết hợp này đều diễn ra tại thủ đô tỵ nạn Cộng Sản là Quận Cam, Orange County, tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Và nhiều tổ chức đoàn thể khác cũng đã và đang trên đường tái kết hợp sau một thời gian dài phân hóa.  Điều đó nói lên sự sẳn sàng nhập cuộc nhận lãnh trách nhiệm lịch sử của mọi bộ phận trong đại gia đình dân tộc Việt.”

Nước ngàn suối, trăm sông đều hội tụ về biển, và nước biển chỉ có một vị, đó là vị mặn.  Cũng vậy, khi nhu yếu lịch sử đòi hỏi thì chín mươi hai triệu người dân Việt như một đều nói lên một tiếng nói, đó là tiếng nói quyết tâm thực hiện cho bằng được dân tộc độc lập, dân quyền tự do, và dân sinh ấm no hạnh phúc.”

Thì ra cái thư mời vận động thành lập cái gọi là “Liên Hiệp Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam Bắc California” do ông đảng viên Đại Việt Bùi Hữu Vị gửi lên diễn đàn điện tử sẽ họp vào ngày 11 tháng 3 năm 2018 là đã có bài bản, lớp lang đàng hoàng các cái – như tác giả Trần Nguyên Liêm đã trình bày.

Theo bài viết thì, tác giả Trần Nguyên Liêm phải là “một lý thuyết gia lớn” mới có thể nhìn rõ đường đi, nước bước của CUỘC CÁCH MẠNG QUỐC DÂN và mới dám đi đến kết luận là các đảng phái đã kết hợp và mấy cái Hội Đồng Liên Kết gì đó do các ông Bùi Hữu Vị, Lê Phước Sang, Phạm Trần Anh, Chu Tấn… sẽ làm nên lịch sử?

Tôi chỉ là một người cầm bút không đảng phái, xin được hỏi các ông Lê Phước Sang, Phạm Trần Anh, Chu Tấn mỗi ông một câu hỏi như sau:

-Xin ông Lê Phước Sang cho biết sau cái gọi là “Hội Đồng Việt Nam Tự Do”, ông đã về VN chỉ điểm cho VC các tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo ở trong nước như ông Huỳnh Kim đã công khai tố cáo. Nay thành lập cái gọi là “Liên Hiệp Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam”, ông sẽ chỉ điểm những ai cho công an VC?

-Một câu hỏi chung xin hỏi hai ông Phạm Trần Anh và ông Chu Tấn Trần Như Huỳnh: Cái gọi là “Đại Hội Diên Hồng Thời Đại” gì đó mà các ông đã khẳng định là sẽ lấy lại Việt Nam từ tay Việt Cộng, nay tới đâu rồi? 

Nay, mấy ông lại kết hợp với các ông Bùi Hữu Vị, Lê Phước Sang và các đảng phái to đùng ở hải ngoại thì bọn VC chết đến đít là phải quá rồi.

Xin đề nghị với ông Chu Tấn lần này nên thuê hai chiếc Boeing 707 để chở phái đoàn hùng hậu về nhận bàn giao từ tay VC Nguyễn Phú Trọng.

Xin  “CÁC NHÀ ĐẠI CÁCH MẠNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG QUỐC DÂN” như các ông Chu Tấn, Lê Phước Sang… nên  mời thêm “các chính phủ” cùa Đào Minh Quân, Nguyễn Hữu Chánh, Hồ Văn Sinh, Đỗ Văn Hội… cùng về “TIẾP THU CHÍNH QUYỀN” cho bọn VC CHÚNG NÓ CHẾT HẾT.

Chắc hắn chúng nó sẽ VÌ CƯỜI MÀ CHẾT HẾT.

LÃO MÓC

*
*  *

Trở Về