T  H  Ờ I   -   S Ự
 
  
Tổ Chức biểu tình chống Cộng sản và tay sai  ngày 11.3.2018
trước Trung Tâm Thúy Nga PBN - Bolsa Ave. WestMinster CA
Tập trung trước Đền Thánh Trần Hưng Đạo  lúc 2:00 PM

*
*  **
*  *

 
Trở Về