T  H  Ờ I   -   S Ự
 

Tiệc Mừng Xuân của HỘI BIỆT ĐỘNG QUÂN HOUSTON ngày 25-03-2018

Nguyễn Vân Tùng tường thuật -   

*
*   *

Chính ra theo thông lệ, sau khi tham dự việc gì về, chúng tôi liền load hình ảnh của việc đó và Post lên các diễn đàn Yahoo để mọi người được thưởng thức những hình ảnh đó của Đoàn Thể/Hội Đoàn tổ chức.

Nhưng trong bữa tiệc Mừng Xuân của Hội BĐQ Houston năm nay đã tưởng thưởng BS Nha Khoa Nguyễn Văn Diệu trước trên dưới 600 Quan Khách và đồng bào tham dự.

Trước khi đi vào chi tiết của sự việc. Chúng tôi có lời khen và ca ngợi sự thành công vẻ vang này của Hội BĐQ Houston. Kính chúc qúy Hội luôn vững mạnh và tiến bước trên đường tương lai được mãi vững mạnh hơn.

 

Việc tưởng thưởng BS Nguyễn Văn Diệu năm nay về sự thành hìnhTượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ tại thủ phủ Austin, Texas không phải là qúa đáng và nên làm, không có gì là quá đáng.

Nhưng khi nói đến sự thành hìnhTượng Đài này thì phải luôn ghi nhớ công sức của (chúng tôi đánh số thứ tự ưu tiên từ 1 đến hết):

1./- Đại Tá Dan Patrick; Tổng Hội Trưởng Hội Cựu Chiến Binh HK tại TB Texas.

2./- Dân Biểu  Hubert  Võ

3./- BS Nha Khoa Nguyễn Văn Diệu

4./- BS Dược Khoa Nguyễn Khoa Diệu Thảo

5./- Ông PhạmVăn Nhân, Hội Trưởng Hội CSQG/Houston.rở Về