T  H  Ờ I   -   S Ự

CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA TẠI CHUÀ PHẬT PHÁP ST-PETERSBURG FLORIDA?
- Tôn Nữ Hoàng Hoa-

*

LTG: Bài viết chắc chắn sẽ dài. Xin cảm ơn sự kiên nhẫn của qúi vị độc giả trước. TNHH


Hôm qua đi chùa Phật Pháp về. Lòng tôi không muốn mình phải bâng khuâng sau hai lần họp ở chùa.

Thứ nhất tôi bâng khuâng không biết có nên viết bài về chùa Phật Pháp không?

Thứ hai làm thế nào cho toàn vẹn khi vấn nạn của chùa Phật Pháp đã giải quyết xong.


Dù sao đi nữa thì sự chấm dứt cũng đang nằm trong sự giả tạo, sự vay mượn của một quyết định ngoài ý muốn của tất cả Phật tử trong chùa

Tôi thường hay đi chùa Phật Pháp vào những buổi Chủ Nhật không bận rộn. Tôi không phải là một Phật tử siêng năng tu tập.. Đời còn phàm tục khi nợ thế nhân vẫn còn phải cưu mang. Nhưng chùa Phật Pháp có cơm chay rất ngon lại Free. Hơn nữa, ngay giữa Chánh Điện Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ được trang nghiêm chứng bày . Vì vậy vào Chánh Điện cũng cảm thấy thân tâm an lạc không vướng mắc bởi những hoài nghi. Vì thế tôi thể hiện hết mình ở đây dù cho có việc gì xảy ra


Trong tháng 2 năm 2018 Thượng  Toạ Thích Trí Tịnh Trụ trì Chùa Phật Pháp đã nhận được một Thỉnh Nguyện Thư phản đối Thượng Toạ gồm 15 đề mục của Sinh Hoạt Phật Sự Chùa Phật Pháp và được ký tên bởi 3 người là ông Cựu Đại Tá Lê văn Hưởng Trưởng Ban Hộ Trì Tam Bảo Chùa Phật Pháp với hai chị em Bà Nguyễn Kim Anh và ông Nguyễn Định Là thành viên trong Ban Hộ Trì (see attach)


Bản Thỉnh Nguyện Thư đã dùng Letter head của chùa Phật Pháp. Trong phần mở đâu Thỉnh Nguyện Thư (TNT) của ba người đã thông báo cho TT Thích Trí Tịnh biết vì sự tồn tại lâu dài của ngôi chùa Phật Pháp cho nên 3 Phật tử ký tên trong bản TNT này cho TT Thích Trí Tịnh biết họ đang lên kế hoạch và quyết định gởi TNT đến TT Thích Trí Tịnh để Thích Trí Tịnh xét lại những việc làm xưa nay của Thích Trí Tịnh đã không làm vừa lòng Cựu Đ/tá Lê văn Hưởng và hai chị em bà Nguyễn Kím Anh. Bản TNT này cũng đồng kính gởi Hoà Thượng Thích Huyền Việt Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất .


 

Theo bản TNT này Ba Phật Tử Hưởng, Kim Anh và Định không nói lên sự thỉnh cầu mà chỉ tố cáo TT Thích Trí Tịnh qua 15 điễm như sau:


1.Tố cáo TT Thích Trí Tịnh không phục vụ Tam Bảo cho phù hợp với một vị lãnh đạo ( Không thấy có dẫn chứng)

2. Tố cáo TT Thìch Trí Tịnh tự ý bảo lãnh Tăng Ni từ trong nước đến Chùa không rõ lý lịch

3. Tố cáo TT Thích Trì Tịnh lạm dụng danh nghĩa Chùa Phật Pháp bảo lãnh Sư trong Giáo Hội Phật Giáo ra hải ngoại đồng thời cho Sư trong nước đến viếng chùa như Sư Tuệ Dũng đã từng đứng trước bia mộ của Hồ Chí Minh

4. Đòi hỏi TT Thích Trí Tịnh cho biết giấy tờ và chi phí bảo lãnh Sư trong nước.

5. Tố cáo TT Thích Trí Tịnh trong lúc Chùa còn thiếu nợ mà Sư Trí Tịnh đã đi mua xe mới ( không thấy dẫn chứng) 

6. Yêu cầu TT Thích Trí Tịnh cho biết trong chùa chỉ có 2 Vị cư ngụ mà tại sao có 4 chiếc xe vậy đã lấy tiền bá tánh trả tiền bảo hiễm ( không thấy dẫn chứng)

7.Yêu cầu TT Thích Trí Tịnh cho biết chi tiêu của chùa và ai là người đứng sau lưng tiếp tay?

8.Yêu cầu TT Thích Trí Tịnh cho biết Chùa hiện thiếu nợ bao nhiêu và trả bằng cách nào?

9. Đòi hỏi TT Thích Trí Tịnh phải báo cáo tài chánh hằng tháng rõ ràng

10. Chùa Phật Pháp là một tổ chức tôn giáo Bất Vụ Lợi ba vị này yêu cầu Thích Trí Tịnh phải làm việc cho đúng luật pháp (không thấy dẫn chứng)

11. Tố cáo Thích Trí Tịnh mỗi năm mua một IPHONE như SƯ ĐẠI GIA (không thấy dẫn chứng)

12. Tố cáo Thích Trí Tịnh thờ ơ trong việc sinh hoạt của Chùa và Phật tử ( không thấy dẫn chứng)

13. Đòi hỏi Thích Trí Tịnh không được đi hoằng Dương đạo Pháp mà phải có mặt thường xuyên tại chùa

14. Đòi hỏi Thích Trí Tịnh khi có cư sĩ vào thăm viếng và ở lại trong chùa thì phải báo cáo cho ban Hộ Trì Tam bảo biết nhất là phụ nư và Ni trẻ

15. Tố cáo Thích Trí Tịnh tiếp tục bảo lãnh Tăng Ni trong nước (Không thấy đẫn chứng).


Sau đó một Thỉnh Nguyện Thư của trên 44 Phật tử trong Ban Hộ Trì Tam Bảo chùa Phật Pháp đã phản đối kịch liệt về sự việc vu cáo TT Thích Trí Tịnh của 03 cá nhân Lê Văn Hưởng, Nguyễn Kim Anh và Nguyễn Định.


Mở đầu TNT của trên 44 Phật tử trong Ban Hộ Trì Tam Bảo chùa Phật Pháp đã lên tiếng về hành động khinh Sư diệt đạo của ba vị vu cáo Thích Trí Tịnh bằng cách ngang nhiên dùng letter head của chùa mà tranh chấp sự việc cá nhân nhưng lại lạm dụng danh nghĩa Phật tử chùa Phật Pháp bất chấp tôn ti trật tự trong chùa


Trong Phần số 1, ba vị đã nói về cá nhân của thầy Trụ Trì.  Nhưng trong khi đó, ba vị lại cho người vào chùa bôi nhọ chư tăng trong những buổi sinh họat tại chùa.  Gây hoang mang và làm bất ổn đời sống chư tăng..


2. Trong phần số 2, số 3 và số 4   hai chị em bà Nguyễn Kim Anh, Nguyễn Định và bác Lê Văn Hưởng lập đi lập lại  Sư Trí Tịnh bảo lãnh Tăng, Ni từ trong nước đến Chùa không rõ lý lịch là một sự vu khống dối trá có tính cách bôi nhọ TT Thích Trí Tịnh gây lũng đoạn giữa những người Quốc Gia đang sinh hoạt tại chùa với Sư Trí Tịnh

Phật tử Chùa Phật Pháp đã chứng tỏ là một Chùa Quốc Gia với đa số Phật tử là những gia đình HO và với Lá Cờ Vàng trang trọng treo trong Chánh Điện 

Hai chị em bà Nguyễn Kim Anh và sự a dua của bác Lê văn Hưởng trong việc cáo buột gian trá chuyện Sư bảo lãnh Tăng, Ni là xảo ngôn. Phật tử trong Ban Hộ Trì Tam Bảo biết TT Thích Trí Tịnh có bảo lãnh cho Sư Đức Minh du học ở Tích Lan về và đã cư trú tại Chùa Minh Đăng Quang tại California. Sư cô Phước Hội là người kêu gọi Sư cho Sư Đức Minh về cư ngụ tại chùa Phật Pháp vì Chùa Minh Đăng Quang là Chùa tu theo phái Khất Sĩ

Đây là hành vi của những kẽ không tôn trọng sự thật thì làm sao đi được trong ánh sáng của Đức A Di Đà. Không đi trong Ánh Sáng của Đức A Di Đà tức là đang đem bóng tối về cho Chùa Phật Pháp.


3. Hai chị em bà Nguyễn Kim Anh và bác Lê Văn Hưởng tiếp tục vu cáo  đòi hỏi giấy tờ luật sư. Có lẽ Sư không nhất nhất báo cáo cho bà Nguyễn Kim Anh về lịch trình sinh hoạt của Sư nên chúng con nghĩ bà ta viện cớ Thỉnh Nguyện Thư vu cáo cho Sư để bà ta lủng đoạn Chùa sau khi bà Nguyễn Kim Anh đi Việt Nam về.


4. Chị em bà Nguyễn Kim Anh Nguyễn Định đòi hỏi Sư sau khi xây xong Chánh Điện, Chùa còn thiếu nợ mà Sư lại có xe mới. Vậy Thưa Sư, nếu có Phật tử nào trong Chùa thấy xe của Sư củ kỹ, khó lòng đi đến nơi xa để cầu an cầu siêu cho Phật tử nên họ mua cho Sư cái xe đời cũ chứ không phải mới toanh như chị em bà Nguyễn  Kim Anh tố cáo. Có phải vì bà Nguyễn Kim Anh lo ngại có người khác giúp đở Sư mà bà ta không biết. Đây có phải là hành vi muốn kiễm soát cả Sư trong khi Chùa có Ban Tài Chánh . Vậy nếu có nợ nần thì Ban Tài Chánh ở đâu không lên tiếng mà phải làm nhọc lòng đến hai chị em bà Nguyễn Kim Anh?


5. Trong điều 9 Chị em bà Nguyễn Kim Anh và Bác Lê Văn Hưởng đã tỏ ra xảo ngôn cố cáo buột Sư gian lận tiền bạc ( nhưng không thấy Bác Huởng bà Kim Anh ông Nguyễn Định chưng ra bằng cớ nào ngoài những lời vu cáo). Vậy thì Ban Tài Chánh ở đâu mà hai chị em bà không hỏi lại đi cáo buột cho Sư . Thưa Sư, từ khi bà Nguyễn Kim Anh sừng sộ với bất cứ Phật tử nào muốn gần Sư đã cho thấy mưu đồ gây lủng đoạn trong Chùa của bà này. Phần đông Phật tử thuận thành đã bỏ Chùa ra đi cũng vì sự ngang ngược và cái hạnh không đi đúng nhà Phật đã làm cho Phật tử chán nãn quá rồi.


Trong điều 10 đến điều 15 Hai chị em bà Nguyễn Kim Anh và Bác Lê Văn Hưởng tố cáo gian dối quanh việc bảo lãnh Tăng NI trong nước đến chùa nhưng trên thực tế vào tháng 10 năm ngoái bà Nguyễn Kim Anh đã về nước và sinh hoạt với Sư trong Giáo Hội Phật Giáo của Cộng sản Việt Nam (xin xem hình trong attach)  Sau khi trở lại chùa Phật Pháp 2 chị em bà đã viết thư tố cáo Thích Trí Tịnh. Vậy tại sao bà không tố cáo trước khi về VN mà đợi sau khi đi VN về bà lại tung TNT bôi xấu thích Trí  Tịnh không những trong Chùa tại địa phương ST Petersburg mà ngay cả trên diễn đàn Paltalk với mục đích và âm mưu gì ? Có phải bà đang dự tính đem Sư trong Giáo Hội Phật Giáo của CS sang trụ trì chùa Phật Pháp (hết trích)


Được biết bà Nguyễn Kim Anh đã từng bay qua Houston sinh hoạt rất thân cận với Chùa Liên Hoa. Bà đã từng được ông Trần Văn Hiến cánh tay mặt của HT Thích Huyền Việt hổ trợ qua việc tổ chức chung buổi văn nghệ của Đại Hội GHPGVNTNHN đã được tổ chức vào thang 10 năm 2017

Vì thế trong phiên họp vào ngày 1 tháng 4 năm 2018 của chùa Phật Pháp để giải quyết hai thỉnh Nguyện Thư của phía Hai Chị em bà Nguyễn Kim Anh Nguyễn Định và ông Lế Văn Hưởng và TNT của trên 44 Phật tử chùa Phật Pháp đã có sự hiện diện của HT Thích Huyền Việt trong tư cách Chủ Tịch Hội Đồng Điều hành GHPGVNTNHN


Mở đầu HT Thích Huyền Việt cho biết đã đọc qua hai thỉnh Nguyện Thư và HT cho biết HT không thấy gì make sence cả. Vì thế hôm nay HT Thích Huyền Việt cho Phật tử họp trong thời gian chỉ định là 2 tiếng rưởi. Nhưng HT Thích Huyền Việt đã nói hết 1 tiếng 45 phút. Cho đến khi Phật tử chùa Phật Pháp yêu cầu cho Phật tử bày tỏ ý kiến thì HT Huyền Việt cũng dành nói luôn và sau đó yêu cầu Phật tử nghe bản Quyết Nghị của Hoà Thượng

Phật tử tại chùa Phật Pháp đã sống trong nước tư do dân chủ lâu rồi nên đã không đồng ý trước sự áp đặt của HT Thích Huyền Việt. Tôi thấy cái trò đặt cái cày trước con trâu không hợp lý nên yêu cầu HT Thích Huyền Việt nên bổ túc thêm ý kiến nhưng HT Thích Huyền Việt KHÔNG BẰNG LÒNG ĐÒI HỎI PHẬT TỬ CHUÀ PHẬT PHÁP DƠ TAY BIỂU QUYẾT BẢN QUYẾT NGHỊ CUẢ HT ĐÃ VIẾT TRƯỚC KHI LẤY Ý KIẾN TRONG ĐẠI HỘI

HT Thích Huyền Việt dục giả hai ba lần xem thử có ai đồng ý với nghị quyết mà HT đã viết trước khi họp không? Kết quả KHÔNG CÓ MỘT PHẬT TỬ CHUÀ PHẬT PHÁP NÀO ỦNG HỘ cái NGHỊ QUYẾT của HT Thích Huyền Việt vì trong Nghị quyết đó không giải quyết một việc gì ngoai việc kêu gọi hoá giải và đoàn kết.


Cuối cùng trước sự biểu quyết không ủng hộ nghị quyết của HT Thích Huyền Việt nên HT Thích Huyền Việt đã buồn bả trả sự việc của địa phương về cho chùa địa phương giải quyết.


Ngày 15 tháng 4 vừa qua, chùa Phật Pháp đã có một buổi họp để bầu lại Ban Hộ Niệm Tam bảo . Nhưng khi vào họp thì một thiện nam nhất định đòi hỏi TT Thích Trí Tinh phải giải quyết nguyện vọng của Phật Tử trong chùa là không muốn có sự hiện diện của bà Nguyễn Kim Anh trong chùa nữa.


Sự việc đang lằng nhằng giữa những ai có tư cách phát biểu thì bà Đồng Thanh lên tiếng yêu cầu Phật tử bảo vệ chùa cùng sư Trí Tịnh. vì có kẽ đã vào chùa phá nát sự sinh hoạt của chùa. Một vị trưởng lão Hỏi Ai là người vào phá chùa? Bà Đồng Thanh không trả lời thằng cho vị trưởng lão  kia là ai mà lại quay sang bà Nguyễn Kim Anh yêu cầu bà Nguyễn Kim Anh đi chỗ khác chơi khoảng hai năm sau chùa yên ổn bình an thì hẵn trở lại.

Em của bà Nguyễn Kim Anh là ông Nguyễn Định đứng dậy với câu hỏi: Như vậy là Bác cho chị em con vào đây phá chùa. Không cần đợi sự trả lời, ông Nguyễn Định đã thẳng thừng tố cáo Thích Trí Tịnh như có ngụ ý là chị của ông ta là bà Nguyễn Kim Anh có tư tình với Thích Trí Tịnh mà ông Nguyễn Định đã đôi lần phản đối bà Kim Anh . Ông Nguyễn Định nói là ông ta có hình hay video làm bằng chứng nhưng ngang đó ông đã bị ông Dương Trần Cảnh Sát mà cũng là Phật tử của Chùa Phật Pháp , đi từ phía ghế đàng sau lên trước mặt ông Nguyễn Định cho hay là những điều ông Nguyễn Định tố cáo là không đúng sự thật và ông chính là nhân chứng đã trông thấy những sự việc đó không đúng như ông Nguyễn Định tố cáo. Sau đó hai ông Cảnh sát đã mời chị em bà Nguyễn Kim Anh ra khỏi phòng họp và lập biên bản vĩnh viễn không cho hai người đó đến chùa.


Sự việc xảy ra quá bất ngờ Phật tử ngồi họp không ai lường được . Khi cảnh sát đến mời bà Nguyễn Kim Anh ra ngoài. Tôi nghe bà Kim Anh nói Sư là trụ trì ở đây mà sư đuổi con đi sao? TT Thích Trí Tịnh rất khó xử trước hiện tình nhưng trước tất cả con mắt của Phật tử trong chùa đang chăm chăm vào TT Thìch Trí Tịnh, cuối cùng Sư khoát tay yêu cầu bà Nguyễn Kim Anh nên ra ngoài với ông cảnh sát.


Sau đó, quá xúc động trước sự việc TT Thích Trí Tịnh xin giải tán phiên họp và sư vào phòng. Nhưng, tất cả Phật tử không chịu về ngồi lại trong phòng họp chờ cơn xúc động của Sư đi qua rôi an ủi Sư trước sự việc đáng lẽ ra không thể xảy ra trong chùa.

Sở dĩ, Phật tử rất cứng rắn với bà Nguyễn Kim Anh sau khi họ biết bà NKA đã đi về VN sinh hoạt với Sư trong nước mà sư này sinh hoạt dưới lá Cờ Máu cùa VC và cờ lưỡi liềm như qúi vị đã thấy trong attach.


Tôi hỏi ông Cảnh sát Dương Trân là tại sao ông nói là nhân chứng. Ông nói thẳng với tất cả Phật tử đang có mặt trong phòng là có lần ông chứng kiến bà Nguyễn Kim Anh kéo tay Sư Trí Tịnh vào phòng nhưng Sư Trí Tịnh phản kháng sau đó tay của sư Trí Tịnh đã bị Bà Nguyễn Kim Anh kéo đến quẹo tay. Tôi nghe đâu đây có tiếng thở dài...


Bên ngoài trời bỗng tối sầm. Gió và mưa từ đâu chạy về cuốn hết nắng đi.

Sư Trí Tịnh trở lại phòng họp xin dời buổi họp bầu Ban Hộ Trì Tam Bảo vào dịp khác. Đồng thời TT Thích Trí Tịnh cũng nhận lỗi về mình và sẽ xin vào hạ thiền định kiễm điễm lại mình trong thời gian 3 tháng.


Sau đó TT Thích Trí Tịnh yêu cầu Phật tử hoan hỉ tiếp nhận Bác Lê văn Hưởng vì bác Lê Văn Hưởng đã sám hối và cảm thấy hổ thẹn sau khi đọc Thỉnh Nguyện Thư của Phật tử chùa Phật Pháp. Đồng thời TT Thích Trí Tịnh cũng cảm thấy cả hai phía đều bị tổn thương thì xin Phật tử hân hoan bỏ qua chuyện vừa rồi để bác Lê văn Hưởng được cảm thấy nhẹ nhàng khi đến chùa Tu hoc và cũng không nên bàn tán chuyện vừa xảy ra

Trời bên ngoài, một không gian câm nín, nặng nề, mờ đục. Mọi người cũng đang hy vọng bình minh trở lại vào sáng mai.


Sự việc trong phòng họp hôm nay, lẽ ra  rất đơn giản trong niềm vui trên nét thể hiện. Nhưng mọi người hầu như không ai vui vẻ trước sự việc bàng hoàng đã xảy ra, đã khác, trước một sự điều giải đã xảy ra cho dù đã được giải quyết nhưng trong lòng mọi người cũng chẳng thế nào trọn vẹn.

Tôi nghĩ đến Cựu Đại tá Lê văn Hưởng và HT Thích Huyền Việt. đối với sự việc vừa qua. Nếu HT Thích Huyền Việt và cựu Đ/T Lê Văn Hưởng đã biết được trước mắt có một dòng sông vắt ngang và tự mình tình nguyện bơi qua đó với một phương thế duy nhất là không trống rỗng giữa TÂM và Ý

Chỉ cần cả hai vị biết điều khí quân bình từ nội cảm đến ngoại thân thì tất cả phiền não của Phật tử chùa Phật Pháp sẽ tiêu ma đi trước những biến hoá nhấp nhô của áo não nhân sinh.


Nhưng không, Bác Lê Văn Hưởng đã không tự mình bơi qua sông mà lại nhận chìm hai người là bà Nguyễn Kim Anh và ông Nguyễn Định vào biển sóng nhấp nhô của áo não ta bà. Nếu ông Lê Văn Hưởng không đồng tình ký vào bản TNT của hai chị em bà NKA dù sao cũng còn non nớt trên đường đời so với ông Lê Văn Hưởng và trên tư cách  Trưởng Ban Hộ Niệm của chùa Ông Lê Văn Hưởng phải biết tìm một giải pháp dung hoà và không lâm vào mê hồn trận thì sự việc sẽ được giải quyết  có thể có sự toàn vẹn hơn.


Riêng về HT Thích Huyền Việt khi đến chủ toạ buổi họp để giải quyết về vấn đề khúc mắt của chùa địa phương là là một sự việc không hợp lý.

Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất ở Hải Ngoại hiện nay là một tổ chức rất mang nhiều tai tiếng. Tổ chức này đã có rất nhiều phật tử bỏ ra đi và người đến cũng đã thưa dần. Phật tử chùa Phật Pháp biết rất rõ ràng về sự móc nối tình cảm giữa bà Nguyễn Kim Anh và HT Thích Huyền Việt. Từ khi chùa manh nha bị thư nặc danh tố cáo thích Trí Tịnh và nhất nhất Thích Trí Tịnh đều thông báo cho Hoà Thượng. Nhưng với Tâm không Ý rỗng HT Thích Huyền Việt tự đặt mình quá cao khi đến tham dự chuyện nội bộ của chùa Phật Pháp và tư đặt mình vào tư cách chủ toạ áp đặt sự diễn tiến của Phật tử trong chùa là một sự việc đạp chân lên kẽ khác cho dù HT được sự cầu cứu của bà Nguyễn Kim Anh.


Nhưng trước sự việc HT Thích Huyền Việt đã làm, là đã có một phán quyết trước khi sự việc được đem ra xử là một hành vi áp đặt, đã làm tất cả Phật Tử Chùa Phật Pháp nhẹ nhàng phản đối bằng cách không một ai dơ tay ủng hộ nghị quyết của HT. Thiễn nghĩ, HT Thích Huyền Việt cũng nên bắt chước TT Thích Tri Tịnh vào hạ tỉnh tu 3 tháng để kiễm điễm lại hành vi của mình không những đã làm tổn thương đến uy tín của cá nhân Hoà Thượng Thích Huyền Việt mà lại cón làm tổn thương đến uy tín chung của GHPGVNTHHN cho dù không còn mấy ai

Tôi nghe tiếng thở dài của một vị trưởng lão ngồi cạnh trong cái thắc mắc là vậy đã xong chưa hay còn có chuyện gì xảy ra nữa?

Tôi cười bày đặt nói triết lý với cụ: Thôi để chuyện ngày mai cho ngày mai lo đi bác nhé !


Tôn Nữ Hoàng Hoa

16/4/2018

 PHỤ BẢN

THỈNH NGUYỆN THƯ CUẢ PHẬT TỬ CHUÀ PHẬT PHÁP

KÍNH GỞI THƯỢNG TOA THÍCH TRÍ TỊNH TRỤ TRÌ CHUÀ PHẬP PHÁP TẠI ST. PETE FLORIDA
ĐỒNG KÍNH GỞI:
- HOÀ THƯỢNG THÍCH HUYỀN VIỆT CHỦ TỊCH GHPGVNTN
- QUÝ BAN TRONG BAN HỘ TRÌ TAM BẢO CHUÀ PHẬT PHÁP:
BAN THƯ KÝ
BAN HỘ NIỆM
BAN TRAI SOẠN
BAN VIỆT NGỮ
BAN THANH NIÊN
BAN VĂN NGHỆ (ĐẠO HỮU LÊ VĂN TÁNH)

Phật lịch 2561, ngày 24. 02.2018

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 Kính gởi:

· Hoà Thượng Huyền Việt, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

· Thượng Toạ Thích Trí Tịnh, Trụ trì chùa Phật Pháp

· Bác Lê Văn Hưởng

Trích yếu: V/v THỈNH NGUYỆN THƯ CUẢ HAI CHỊ EM BÀ NGUYỄN KIM ANH, ÔNG NGUYỄN ĐỊNH VÀ ÔNG LÊ VĂN HƯỞNG TRƯỞNG BAN HỘ TRÌ TAM BẢO CHUÀ PHẬT PHÁP

Chúng con một số Phật tử ưu tư với tiền đồ dân tộc và đạo pháp xin kính lễ Thượng Toạ Trụ trì chùa Phật Pháp.

Kính thưa Hoà Thượng và Thượng Toạ

Những ngày gần đây đa số Phật tử trong chùa chúng con rất sửng sốt khi đọc cái gọi là Thỉnh Nguyện Thư của hai chị em bà Nguyễn Kim Anh, ông Nguyễn Định và bác Lê Văn Hưởng đã đưa ra 15 điều mục có tính cách vu khống và bôi nhọ Sư hầu áp đảo Sư trong nhiệm vụ trụ trì chùa Phật pháp để thực hiện một âm mưu gì chúng con chưa rõ. Nhưng chúng con sẽ lần lượt bạch hoá những sự việc mà hai chị em bà Nguyễn Kim Anh, Nguyễn Định đã cáo buộc cho Sư trong thỉnh nguyện này cùng toàn thể Phật tử và đạo hữu tham gia sinh hoạt trong chùa Phật Pháp xưa nay.

Trước tiên, chúng con xin phản đối về việc lạm dụng letter head của chùa Phật Pháp để tố cáo những bất mãn cá nhân trong khi letter head là đại diện cho tất cả Phật tử tham gia sinh hoạt trong chùa Phật Pháp dưới sự lãnh đạo tinh thần của Sư

Sự tiếm danh này cho thấy một hành động ngông cuồng tạo phản gây rắc rối sinh hoạt của Chùa mà theo truyền thống Phật giáo đây là hành vị lấy đạo tạo đời của những cá nhân bất chánh

Kính thưa Thượng Toạ. Một khi DANH KHÔNG CHÁNH THÌ NGÔN CÓ THUẬN KHÔNG?

Chúng con xin kính lễ Thượng Toạ và xin đi vào 15 điều cáo buột của gia đình bà Kim Anh và ông Lê Văn Hưởng

Trong phần một này bà Nguyễn Kim Anh, ông Nguyễn Định cùng bác Lê văn Hưởng đã phê bình Sư đi ngược lại giáo lý nhà Phật như đã viết: Phật tử chúng con đến Chùa phục vụ Tam Bảo chứ không phải riêng cá nhân sư Trụ Trì. vậy xin Sư thường xuyên nhắc nhở cá nhân Sư với một thái độ sao cho phù hợp với một vị lãnh đạo

1. Trong Phần số 1, ba vị đã nói về cá nhân của thầy Trụ Trì. Nhưng trong khi đó, các vị lại cho người vào chùa bôi nhọ chư Tăng trong những buổi sinh họat tại chùa. Gây hoang mang và làm bất ổn đời sống chư Tăng.

2. Trong phần số 2: hai chị em bà Nguyễn Kim Anh, Nguyễn Định và bác Lê Văn Hưởng cáo buột Sư bảo lãnh Tăng, Ni từ trong nước đến Chùa không rõ lý lịch. Hơn nữa, trong đoạn này hai chị em bà Nguyễn Kim Anh, Nguyễn Định đã tỏ ra hờn giỗi Sư đã không quan tâm tận tình đến hai chị em bà viện dẫn chùa là của bá tánh

Kính thưa Thượng Toạ. Chùa hay bất cứ một công sở công cộng nào hay ngay cả những tôn giáo khác như nhà thờ đều thuộc vào sự đóng góp hảo tâm của tín đồ. Nhưng bất cứ chùa nhà thờ hay công sở nào cũng có những quy luật riêng của mỗi một cơ sở để tìn đồ đến lãnh hội về tâm linh an tâm trong qui cũ của các tổ chức tôn giáo đó.

Trong Thỉnh Nguyện Thư của hai chị em bà Nguyễn Kim Anh và bác Lê văn Hưởng chưa đủ tư cách của đại chúng tham gia sinh hoạt trong Chùa để viết ra những lời xách mé chư Tăng. Có chăng là do lòng đố kỵ có âm mưu của ba người đứng tên trong Thỉnh Nguyện Thư này.

Còn về chuyện kết án Sư bão lãnh Tăng, Ni từ VN qua là một điều dối trá.

Phật tử Chùa Phật Pháp đã chứng tỏ là một Chùa Quốc Gia với đa số Phật tử là những gia đình HO và với Lá Cờ Vàng trang trọng treo trong Chánh Điện

Hai chị em bà Nguyễn Kim Anh và sự a dua của bác Lê văn Hưởng trong việc cáo buột gian trá chuyện Sư bảo lãnh Tăng, Ni là xảo ngôn. Chúng con biết Sư có bảo lãnh cho Sư Đức Minh du học ở Tích Lan về và đã cư trú tại Chùa Minh Đăng Quang tại California. Sư cô Phước Hội là người kêu gọi Sư cho Sư Đức Minh về cư ngụ tại chùa Phật Pháp vì Chùa Minh Đăng Quang là Chùa tu theo phái Khất Sĩ

Bảo lãnh một sư ở California sang ở chùa Phật Pháp theo lời yêu cầu của Sư cô Phước Hội mà hai chị em bà Kim Anh và bác Lê văn Hưởng lại xảo ngôn cáo buộc đem Tăng, Ni từ VN qua. Chùa là của đại chúng, chư Tăng về thăm chùa là chuyện không thể tránh được.

Đây là hành vi của những kẽ không tôn trọng sự thật thì làm sao đi được trong ánh sáng của Đức A Di Đà. Không đi trong Ánh Sáng của Đức A Di Đà tức là đang đem bóng tối về cho Chùa Phật Pháp.

4. Tiếp tục vu cáo cho Sư trong việc bảo lãnh Tăng Ni trong nước hai chị em bà Nguyễn Kim Anh, Nguyễn Định và bác Lê văn Hưởng lại còn vu cáo đòi hỏi giấy tờ luật sư. Có lẽ Sư không nhất nhất báo cáo cho bà Nguyễn Kim Anh về lịch trình sinh hoạt của Sư nên chúng con nghĩ bà ta viện cớ Thỉnh Nguyện Thư vu cáo cho Sư để bà ta lủng đoạn Chùa sau khi bà Nguyễn Kim Anh đi Việt Nam về.

5. Chị em bà Nguyễn Kim Anh Nguyễn Định đòi hỏi Sư sau khi xây xong Chánh Điện, Chùa còn thiếu nợ mà Sư lại có xe mới. Vậy Thưa Sư, nếu có Phật tử nào trong Chùa thấy xe của Sư củ kỹ, khó lòng đi đến nơi xa để cầu an cầu siêu cho Phật tử nên họ mua cho Sư cái xe đời cũ chứ không phải mới toanh như chị em bà Nguyễn Kim Anh tố cáo.

Có phải vì bà Nguyễn Kim Anh lo ngại có người khác giúp đở Sư mà bà ta không biết. Đây có phải là hành vi muốn kiễm soát cả Sư trong khi Chùa có Ban Tài Chánh. Vậy nếu có nợ nần thì Ban Tài Chánh ở đâu không lên tiếng mà phải làm nhọc lòng đến hai chị em bà Nguyễn Kim Anh?

Từ câu 6 và 7 Hai chị em bà Nguyễn Kim Anh bới bèo đòi hỏi phải cho biết ở đâu mà chùa có 4 xe và tiền bảo hiễm ai trả? Mô Phật không biết bà Nguyễn Kim Anh đang viết Thỉnh Nguyện Thư vì quyền lợi của Chùa hay vì tình cảm riêng tư mà đòi hỏi Sư phải "báo cáo" cho bà ta mọi sinh hoạt của Chùa qua cái chăn Thỉnh Nguyện Thư Bảo Vệ Tam Bảo. mà chị em bà đang đắp lên mình. Không lẽ bà Nguyễn Kim Anh ngoài việc tự phong Ban Văn Nghệ giờ cũng muốn nắm luôn Ban Tài Chánh?

Hơn nữa trong phần số 7 Chị em Bà Nguyễn Kim Anh muốn Sư cho biết ai là Thiện nam hay Tín Nữ nào đang giúp đở Sư có phương tiện hoằng dương độ pháp vì chính cái người hổ trợ cho Sư hiện nay là mối quan tâm to lớn của bà Nguyễn Kim Anh. Không phải trên mục tiêu chính trị mà trên mục đích của tình cảm cá nhân. Nếu bà Nguyễn Kim Anh có bằng ớ thì xin chưng chứng cớ ra trước khi kết tội Sư hầu gây rối loạn trong Chùa.

Trong điều 9 Chị em bà Nguyễn Kim Anh và Bác Lê Văn Hưởng đã tỏ ra xảo ngôn mà trong Bát Chính Đạo đã giảng dạy làm khuôn vàng thước ngọc cho những Phật tử thuận thành là không được nói dối. Vậy mà hai chị em bà Nguyễn Kim Anh và bác Lê văn Hưởng trong âm mưu làm bất ổn định sự sinh hoạt của chùa Phật Pháp đã kéo chăn chính nghĩa thay mặt Phật tử trong khi bản Thỉnh Nguyện Thư chỉ vỏn vẹn 3 người ký mà trong 3 người đó là hai chị em bà Nguyễn Kim Anh, Nguyễn Định.

 

 Cái giảo ngôn của Hai chị em bà Nguyễn Kim Anh cố cáo buột Sư gian lận tiền bạc Vậy thì Ban Tài Chánh ở đâu mà hai chị em bà không hỏi, lại đi cáo buột cho Sư.

 

Thưa Sư, từ khi bà Nguyễn Kim Anh sừng sộ với bất cứ Phật tử nào muốn gần Sư đã cho thấy mưu đồ gây lủng đoạn trong Chùa của bà này. Phần đông Phật tử thuận thành đã bỏ Chùa ra đi cũng vì sự ngang ngược và cái hạnh không đi đúng nhà Phật đã làm cho Phật tử chán nãn quá rồi

 

 Vì lẽ đó, chị em bà Nguyễn Kim Anh và bác Lê Văn Hưởng đã lộ rõ bản chất phá nát sự bình an của Chùa qua điều 10 mà chị em bà Nguyễn Kim Anh đã yêu cầu là thay đổ Ban Trị Sự hiện đang sinh hoạt tại chùa để biến Chùa thành của chung của Công Cộng. Chúng con không biết bà Nguyễn Kim Anh mục đích Chùa của chung của Tánh đóng góp xây dựng Chùa, chứ không phải của Công Cộng 

Trong điều 10 chị em Nguyễn Kim Anh bácvăn Hưởng đã lộng ngôn trong việc giảng đạo đức cho bằng cách vu khống mỗi năm sắm một IPHONE cho rằng nhân luôn chạy theo sản phẫm thời đại. Vậy kính thưa , chị em Nguyễn Kim Anh bằng chứng nào lộng ngôn vu khống cho theo danh " Đại Gia" trong khi chúng con biết Phone của Sư bị "người ta" cài đặt program "Find Fiend" để ngầm theo dõi Sư, đến bên cạnh Sư bất cứ nơi nào Sư đi Hoằng Dương Độ Pháp. Vì lẽ đó, Phật tử trong Chùa mới giúp Sư mua một phone mới để chận đứng sự theo dõi của "người ta" quá sủng ái Sư 

Vậy giữa sư lố lăng tố cáo của chị em bà Nguyễn Kim Anh . Chúng con đã nhiều lần thỉnh cầu Sư có những buổi họp về sự lủng đoạn và hung hăng của bà Nguyễn Kim Anh trong Chùa nhưng Sư vẫn chưa một lần tổ chức cuộc họp đó cho chúng con Đây cũng là thỉnh nguyện thư của chúng con đã từ lâu rồi.

Điều 13, 14 và 15 trong Thỉnh Nguyện Thư ký bởi hai chị em bà Nguyễn Kim Anh và bác Lê Văn Hưởng là những vu khống cố ý bôi nhọ đức hạnh của Sư. Tố cáo dối gian để cho các vị sư trong nước ra điều hành chùa 

Kính thưa Sư. Theo như chúng con được biết trong lần về nước trước đại hội PGVNTH bà Nguyễn Kim Anh đã từng đến gặp Sư Thích Thiện Minh, ở chùa ca hát trong ngày lễ Vu Lan và đi chơi bên Cambodia, là người khoác áo tu sĩ lại đứng dưới Lá Cờ Máu của Cộng Sản, là một thành viên cao cấp trong giáo hội nhà nước CS. Bà ta cùng đến sinh hoạt với Sư Thiện Minh này và nay trở về Chùa bà đã viết Thỉnh Nguyện Thư vu khống bôi nhọ cho Sư Trí Tịnh cho rằng Sư đem Tăng Ni từ VN qua Chùa trong khi ấy chính bà ta đã về VN và sinh hoạt với Sư VC trong nước .

 Đây những bức ảnh đã cho thấy Nguyễn Kim Anh đang giao du với của VC trong nước. Vậy xin hỏi Nguyễn Kim Anh mưu toan khi cố cáo buộc cho bảo lãnh Tăng Ni từ VN qua trong khi về nước sinh hoạt với VC?  

 

Kính thưa Hoà Thượng Huyền Việt Thượng Toạ Trí Tịnh 

 

Trên đây những bằng chứng của chúng con thỉnh nguyện phải thái độ kịp thời để chận đứng mọi âm mưu của Cộng sản đang dùng người của Chùa để phá nát Chùa đưa Chùa Phật Pháp vào Hệ Thống Công cụ của CS Việt Nam qua những tay Việt Gian cấu kết từ trong nước ra hải ngoại.

 

Chúng con thỉnh cầu phải cẩn trọng quan tâm đến những phần tử đang lẫn lộn trong Chùa để biến Ngôi Chùa của Chính Nghĩa Quốc Gia thành công cụ của bọn Việt gian đang làm lợi cho cộng sản. 

 

Vì sự an nguy và thanh danh của Chùa Phật Pháp trước dư luận quần chúng nhất là để công cuộc đấu tranh chính nghĩa cho Phật giáo đồ tại chùa Phật Pháp nói riêng và của cả tòan Phật giáo đồ tại hải ngoại không bị bôi nhọ. Chúng con một lần nữa xin đê đầu đảnh lễ Thượng Toạ Trụ Trì Chùa Phật Pháp lên tiếng trong một Đại Hội Khoáng Đại để toàn Phật tử được đến gần với Sự Thật không thể để cho phản đồ đang âm mưu phá hoại đạo pháp nói chung và Chùa Phật Pháp nói riêng. Thiết nghĩ nếu Sư giữ thái độ im lặng không muốn chùa có sự ồn ào thì chúng con e rằng những lời thị phi dối trá của hai chị em bà Nguyễn Kim Anh, Nguyễn Định và bác Lê văn Hưởng sẽ làm Phật tử trong Chùa hoang mang có ảnh hưởng đến tiếng tăm của Chùa. 

 

Vơi những phiền não trên đây, chúng con là những Phật tử của chùa Phật Pháp không muốn sự hiện diện của bà Nguyễn Kim Anh trong chùa nữa để thân tâm chúng con được an lạc trên con đường tu học

 

Chúng con kính chúc Hoà Thượng  Thượng Toạ pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự chóng viên thành 

 

Một nhóm Phật Tử tu học tại Chùa Phật Pháp 

 

Đồng ký tên thỉnh nguyện
Bà Nguyễn Kim Anh(ngồi-áo nâu)) đến sinh hoạt và chụp hình với Sư VC


 

Sư VC Thiện Minh đứng dưới Là Cờ Máu

              

  Bà Nguyễn Kim Anh ( áo nâu cạnh sư VC )đang sinh hoạt với Sư VC Thích Thiện Minh

           


*  *


Trở về